Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Investeringsmaatschappij HAL interessant?

Dinsdag 09 april 2024

  • Aandeel HAL omhoog door cijfers Boskalis
  • Mogelijk strategische actie op komst
  • Relatief hoge onderwaardering
  • Afname discount geen zekerheid

De Nederlandse investeringsmaatschappij HAL Investments investeert in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven. De laatste jaren bleef de beurskoers van HAL achter, maar sinds kort lijkt het tij te keren. Recentelijke positieve ontwikkelingen bij diverse belangen van de investeringsmaatschappij met mogelijk strategische actie op komst biedt kans op verdere koerswinst.

Sterke cijfers Boskalis en Coolblue

Bij een aantal bedrijven waar HAL in investeert gaat het onderliggend beter dan voorheen. Dat zien we dan ook terug als we kijken naar het koersverloop van aandelen HAL. Sinds begin dit jaar noteren de aandelen 12% in het groen, waarbij een groot deel van de koersstijging valt toe te wijzen aan de sterke cijfers van baggeronderneming Boskalis eerder dit jaar.

Boskalis werd eerder door HAL van de beurs gehaald voor een prijskaartje van 4,2 miljard euro. In reactie op de sterke cijfers stegen aandelen HAL intraday aanzienlijk.

Ook bezit HAL een belang in het niet-beursgenoteerde Coolblue. De elektronicawinkel rapporteerde in februari een recordomzet over 2023 waarbij de EBITDA verdubbelde.

Mogelijke actie op komst

Naast het feit dat het bij een aantal belangen van HAL onderliggend goed gaat bestaat er ook nog de kans op andersoortige actie. HAL bezit een kaspositie van circa 3 miljard euro.

Er bestaat de mogelijkheid dat HAL bijvoorbeeld Vopak of SBM Offshore van de beurs gaat proberen te halen. Daarnaast kan HAL besluiten om een nieuwe investering te doen in een ander bedrijf.

Hoewel beiden speculatief, mocht er worden overgegaan tot dergelijke strategische actie, kan dit mogelijk positief uitpakken voor de beurskoers van HAL. Ook een grote kapitaaluitkering valt niet uit te sluiten gelet op de kaspositie.

Relatief hoge onderwaardering

Het aandeel HAL kent nog steeds een behoorlijke onderwaardering wanneer we de NAV vergelijken met de beurskoers. Dat terwijl er de jaren voor corona juist vaak sprake was van een lichte overwaardering.

De gemiddelde korting over de afgelopen vijf jaar bedraagt ongeveer 15% maar recentelijk is deze korting opgelopen tot bijna 30%. Mocht deze zogeheten ‘discount’ weer richting het historisch gemiddelde bewegen dan kan dat resulteren in koerswinst voor aandelen HAL.

Er bestaat natuurlijk geen garantie dat dit zal gebeuren maar de huidige korting wijkt aanzienlijk af en kan mogelijk iets gaan afnemen de komende tijd.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien:

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op HAL

Gebruikte bronnen:

HAL Investor Relations

DeAandeelhouder Premium

ABM financial news

Auteur: Albert Jellema & Nico Inberg

Albert Jellema en Nico Inberg hebben geen positie in HAL

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina