Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

FAQ

Wat is een Turbo?

Turbo's zijn risicovolle beleggingsproducten waarmee u de mogelijkheid heeft om in te spelen op zowel koersstijgingen (met een Turbo Long) als -dalingen (met een Turbo Short). Het procentuele rendement van de koersontwikkeling van een onderliggende waarde door de hefboomwerking wordt versterkt.

De kenmerken van een Turbo:

 • Mogelijkheid om in te spelen op zowel koersstijgingen als -dalingen;
 • Groot winstpotentieel en hoog risico door hefboom;
 • Een Turbo heeft geen afloopdatum, maar een stop loss-niveau;
 • Hoog risico. Het maximale verlies is hierbij beperkt tot uw inleg;
 • Een Turbo is alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers;
 • Verhandelbaar op Euronext Amsterdam en CATS.

Lees voor meer informatie over de kosten, werking en risico's van Turbo's de Turbo brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Is er een verschil tussen koersen op deze site en bij mijn bank of broker?

Op de website www.bnpparibasmarkets.nl worden bied- en laatkoersen getoond van de producten waarvoor BNP Paribas market maker is. Via deze website wordt geen informatie uit het orderboek op de beurs getoond. Dat betekent dat er in het orderboek op de beurs orders van derden zichtbaar zijn waar u tegen kunt handelen of tegen hebt gehandeld zonder dat deze koersen op de website van BNP Paribas zichtbaar zijn geweest.

De koersen op deze website dienen ter indicatie van de waarde van het product maar vormen geen koersinformatie waarop u een beleggingsbeslissing kunt nemen. Het is ook niet zo dat alle koersen die wij als market maker afgeven op de beurs of handelsplatform CATS op deze website getoond worden. Met name wanneer beurzen beweeglijk zijn kan het zijn dat er veel meer koersen naar de beurs worden verzonden of op CATS worden getoond dan op deze website. Daarnaast geldt dat de koersen op deze website vertraagd kunnen zijn en derhalve kunnen afwijken van de koersen die u op de buers of op CATS waarneemt.

Voor getoonde koersen van onderliggende waarden die op deze website worden getoond, geldt ook dat deze indicatief zijn, vertraagd zijn, mogelijk niet alle updates weergeven, en niet leidend zijn voor het al dan niet bereiken van het stop loss-niveau van een product. Tenslotte geldt dat de koersen van ondelriggende waarden referentiekoersen zijn. berekende referentiekoersen worden berekend op basis van koersen van tal van producten die in Europa verhandelbaar zijn en zijn dus niet rechtstreeks afgeleid van de onderliggende waarde maar indirect. De koersen op de website wijken derhalve mogelijk af van de koersen die BNP Paribas gebruikt voor het afgeven van bied- en laatkoersen in de producten op de buers of CATS.

Wat is de laatste handelsdag van een Rendement Certificaat?

Rendement Certificaten hebben een vooraf vastgestelde afloopdatum. Deze ligt op de derde vrijdag van de maand; dat is gelijk aan de expiratiedag van opties.

De laatste dag waarop u Rendement Certificaten kunt verhandelen is de handelsdag vóór de afloopdatum. U kunt een specifiek Rendement Certificaat dus niet meer kopen of verkopen op de afloopdatum.

Lees voor meer informatie over de kosten, werking en risico's van Rendement Certificaten de brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Wat is de uitbetalingsdatum van een Rendement Certificaat?

Rendement Certificaten hebben een vooraf vastgestelde afloopdatum. Deze ligt op de derde vrijdag van de maand; dat is gelijk aan de expiratiedag van opties.

De aflossingswaarde van Rendement Certificaten wordt door BNP Paribas op de vierde donderdag van de maand uitbetaald aan de Clearing. De Clearing betaalt de aflossingswaarde uit aan uw bank of broker. Doorgaans beschikt u zodoende op de vierde vrijdag van de maand over de aflossingswaarde van een Rendement Certificaat wat de afloopdatum bereikt heeft. Houdt u er alstublieft rekening mee dat deze afhandeling in sommige gevallen langer duurt.

Wat is een Booster?

Met een Booster kunt u met een hefboom inspelen op de bewegingen van de onderliggende waarde. Als u een stijging van de onderliggende waarde verwacht dan koopt u een Booster Long. Bij een verwachte daling koopt u een Booster Short. Er zijn Boosters op tal van onderliggende waarden. Voorbeelden zijn: de AEX-Index, de DAX-Index, de S&P 500, goud, zilver, de euro/dollar wisselkoers maar ook een aantal individuele aandelen. Omdat u met een Booster kunt profiteren van koersstijgingen en –dalingen is het een beleggingsproduct dat zowel in een positief als in een negatief beursklimaat bruikbaar is. Twee belangrijke verschillen met Turbo's zijn dat er bij Boosters geen verschil is tussen het stop loss- en financieringsniveau en dat bij Boosters de restwaarde altijd nul is. Een overzicht van de verschillen en verdere uitleg van de kosten, risico's en werking van Boosters vindt u in de Boosterbrochure en het prospectus en de definitieve voorwaarden van elke Booster. Boosters zijn risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico’s verbonden en de belegger dient zich te realiseren dat hij zijn belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Daarnaast loopt hij of zij kredietrisico op de uitgevende instelling.

De kenmerken van een Booster:

 • Mogelijkheid om met een hefboom in te spelen op koersstijgingen of –dalingen;
 • Boosters hebben geen vaste afloopdatum en een financieringsniveau dat gelijk is aan het stop loss-niveau. Beide niveaus worden dagelijks aangepast;
 • Hoog risico: Bij het bereiken van het stop loss-niveau verliest u altijd uw volledige inleg (de restwaarde is altijd 0 euro);
 • Een Booster is alleen geschikt voor zeer actieve en ervaren beleggers met een zeer hoge risicoacceptatie;
 • Verhandelbaar op Euronext Amsterdam en op CATS.

Lees voor meer informatie over de kosten, werking en risico's van Booster de Booster brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Wat is een Memory Coupon Note?

Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in aandelen, wanneer u verwacht dat het onderliggende aandeel (of index) niet sterk in waarde zal stijgen.

Een Memory Coupon Note keert ieder jaar mogelijk een coupon uit. Of deze coupon wordt uitbetaald is afhankelijk van de stand van de onderliggende index of het onderliggende aandeel ten opzichte van de coupongrens. De coupongrens wordt vooraf vastgesteld en heeft een niveau dat zich bij uitgifte ruim onder de stand van de index of het aandeel bevindt.

Staat de index of het aandeel op de jaarlijkse peildatum op of boven de coupongrens, dan keert de Memory Coupon Note dat jaar de coupon uit. Staat de index of het aandeel op de jaarlijkse peildatum onder de coupongrens, dan keert de Memory Coupon Note dat jaar vooralsnog geen coupon uit.

Het memory-element zorgt ervoor dat u met terugwerkende kracht alle gemiste coupons alsnog kunt ontvangen. Dit gebeurt als op een volgende peildatum de index of het aandeel wel boven de coupongrens noteert.

De stand van de index of het aandeel op de laatste peildatum bepaalt hoe het product wordt afgelost. Staat deze op die datum op of boven de coupongrens dan krijgt u op de afloopdatum 100% van de hoofdsom uitbetaald. Is de index of het aandeel op die datum gedaald tot onder de coupongrens, dan ontvangt u 100% van de hoofdsom min de procentuele daling ten opzichte van de startwaarde. Lees voor meer uitgebreide informatie over de kosten, werking en risico's de Memory Coupon Note brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Wat is het verschil tussen een Turbo Long en een Turbo Short?

Als u een stijging van de onderliggende waarde verwacht dan koopt u een Turbo Long. Bij een verwachte daling koopt u een Turbo Short. Omdat u met een Turbo kunt profiteren van zowel koersstijgingen als –dalingen is het een beleggingsproduct dat zowel in een positief als in een negatief beursklimaat bruikbaar is. U kunt een Turbo ook gebruiken om uw portefeuille te beschermen, bijvoorbeeld door AEX Turbo’s Short te kopen als u aandelen bezit en een daling van de AEX verwacht.

Voor wat voor beleggers zijn Turbo's en Boosters geschikt?

Turbo's en Boosters zijn risicovolle product en daarom niet geschikt voor iedere belegger. Het is van belang dat u de kenmerken en risico’s van dit product begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt, lees hiervoor de algemene Turbo of Booster brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Tevens dient u zorgvuldig af te wegen of Turbo’s of Boosters geschikt zijn voor u gezien uw ervaring, beleggingshorizon, overige beleggingen, financiële positie, risico-bereidheid en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dient u professioneel advies in te winnen.

Deze website dient slechts ter informatie en is geen aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding van Turbo’s of Boosters. Het aanbod van Turbo’s en Boosters vindt uitsluitend plaats op basis van het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. De beslissing om een Turbo of Booster te kopen moet dan ook op basis van deze documenten worden gemaakt. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via www.bnpparibasmarkets.nl.

Hoe koop of verkoop ik Turbo's en Boosters?

Turbo’s en Boosters zijn in principe verkrijgbaar via alle banken en/of brokers die toegang hebben tot Euronext Amsterdam. Daarnaast zijn Turbo’s en Boosters bij Binck Bank en Alex Vermogensbank (uitsluitend) verhandelbaar op het handelsplatform CATS. CATS is een handelsplatform dat eigendom is van Börse Stuttgart en Citibank en faciliteert de directe handel tussen beleggende klanten van banken of brokers en aangesloten market makers. Kijk op www.bnpparibasmarkets.nl voor meer uitleg over de wijze waarop u tot koop / verkoop van een Turbo of Booster kunt overgaan bij uw eigen bank en/of broker. Op de productpagina van elke product vindt u de handelstijden.

Op welke onderliggende waarden kan ik een Turbo's en Boosters kopen?

Er zijn inmiddels ruim 2.000 Turbo’s en Boosters op meer dan 200 onderliggende waarden variërend van indices, aandelen en grondstoffen tot valuta. Zo kunt u altijd een markt vinden die in beweging is. Op www.bnpparibasmarkets.nl vindt u het actuele overzicht van de diverse onderliggende waarden.

Wat is de zogenaamde hefboom van een Turbo?

Met een Turbo profiteert u van de volledige stijging of daling van een onderliggende waarde, terwijl u slechts een fractie van de waarde investeert. Hierdoor ontstaat een zogenaamde hefboom. De hefboom geeft aan hoeveel sneller een Turbo procentueel in koers beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Zo beweegt een AEX Turbo met een hefboom van vijf, vijf keer zo snel als de AEX zelf. Wanneer de AEX bijvoorbeeld met 1% verandert, zal de waarde van deze AEX Turbo daardoor met 5% veranderen. Een AEX Turbo met een hefboom van tien, verandert tien keer zo snel in waarde als de AEX. Een AEX Turbo Long met een hefboom van 4 zal dus met 4% in waarde stijgen als de AEX met 1% stijgt en 4% in waarde dalen als de AEX met 1% daalt.

Kortom, hoe hoger de hefboom hoe gevoeliger de Turbo is voor prijsbewegingen in de onderliggende waarde en hoe groter de kans dat het stop loss-niveau geraakt wordt. Dit werkt zowel bij koersstijgingen als -dalingen. In figuur 1 op de vorige pagina is de werking van de hefboom toegelicht met een voorbeeld. Voor de meeste onderliggende waarden zijn Turbo’s met verschillende hefbomen beschikbaar. U kunt in het assortiment een Turbo kiezen met een hefboom die past bij uw mate van risicoacceptatie. Houdt u hierbij in gedachten dat de kans dat het stop loss-niveau wordt geraakt groter is naarmate de hefboom hoger is. U kunt nooit meer verliezen dan uw inleg.

Wat is het zogenaamde financieringsniveau van een Turbo en Booster?

Bij een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest financiert BNP Paribas voor u. Het door BNP Paribas gefinancierde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd. Over het algemeen betaalt u rente over dit financieringsniveau. Als de marktrente hoog is, kan het bij een Turbo Short ook voorkomen dat u rente ontvangt. De financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een Turbo verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. Bij Turbo’s Long zal het financieringsniveau oplopen gedurende de tijd als gevolg van de financieringskosten. Dit heeft een waarde dalend effect op de Turbo. Bij Turbo’s Short zal het financieringsniveau dalen gedurende de tijd als gevolg van financieringskosten maar oplopen gedurende de tijd indien er sprake is van financieringsopbrengsten. U kunt de actuele financieringskosten of -opbrengsten vinden op de productpagina van elke Turbo op www.bnpparibasmarkets.nl.

Wat gebeurt er met een Turbo of Booster als een aandeel ex-dividend gaat?

Op de handelsdag waarop het aandeel van het betreffende bedrijf ex-dividend noteert, zal BNP Paribas dividenden na mogelijke aftrek van eventuele belastingen in mindering brengen op het financieringsniveau. Voor Turbo’s (en Boosters) uitgegeven tussen 9 juli 2018 en 30 juni 2023 bedraagt de toepasselijke dividendbelasting in principe 15% voor alle Turbo’s Long op aandelen en indices. Bij een Turbo Long met een ratio van 1 op een in euro genoteerd aandeel betekent dit dat een dividend van 1 euro wordt verwerkt door het financieringsniveau met 0,85 euro te verlagen. Voor Turbo’s Long met een Amerikaans aandeel als onderliggende waarde wordt 30% dividendbelasting ingehouden. Voor Turbo’s uitgegeven na 30 juni 2023 wordt het dividendbelastingpercentage ingehouden wat gerelateerd is aan het land van vestiging van de onderliggende waarde.

Bij Turbo's Short wordt het financieringsniveau altijd met 100% van het dividend verlaagd. Dit werkt bijvoorbeeld bij Turbo’s op de populairste onderliggende waarde, namelijk de AEX-Index, als volgt: wanneer een aandeel dat opgenomen is in de AEX-Index dividend uitkeert, wordt dit omgerekend in een aantal AEX punten op basis van de grootte van het dividend en de weging van het aandeel in de AEX. Bij AEX Turbo’s Long wordt vervolgens het financieringsniveau verlaagd met in dit specifieke geval 85% van het dividend (in AEX indexpunten) en bij AEX Turbo’s Short wordt het financieringsniveau met 100% van het dividend (in AEX indexpunten) verlaagd. Dit verschilt per onderliggende waarde. Zo is de DAX- Index een zogenaamde Total Return Index, wat wil zeggen dat dividenden in de index herbelegd worden. Een dividend leidt dus niet tot een verlaging van de index. Er moet echter wel dividendbelasting worden ingehouden. Dat leidt ertoe dat bij Turbo’s Long op de ex-dividend datum de dividendbelasting, omgerekend in indexpunten, bij het financieringsniveau opgeteld wordt. Bij Turbo’s Short op de DAX zal er geen aanpassing plaatsvinden.

Bij Turbo's op individuele aandelen en Turbo's op indices wordt vervolgens direct ook het stop loss-niveau aangepast op basis van het nieuwe financieringsniveau. Bij Turbo's op indices uitgegeven vóór 9 juli 2018 wordt het stop loss-niveau vervolgens pas weer op de 15e van de maand aangepast. Bij alle Boosters wordt direct ook het stop loss-niveau aangepast (gelijk aan het nieuwe financieringsniveau).

Wat voor invloed heeft het rentepercentage over het financieringsniveau op de waarde van een Turbo?

In het geval van Turbo’s Long wordt het rentepercentage op basis waarvan het financieringsniveau op dagbasis wordt aangepast, gebaseerd op de som van een korte rente en een marge van 3%. De toepasselijke korte rente wordt in de definitieve voorwaarden van de Turbo gespecificeerd en kan de daggeldrente, de één-maands rente of de drie-maands rente in de valuta van de onderliggende waarde zijn. Als de korte rente bijvoorbeeld 0,1% bedraagt terwijl de marge van BNP Paribas 3% is, dan bedraagt het financieringsrentepercentage 3,1% op jaarbasis. Het financieringsniveau van de relevante Turbo’s Long zal in dit geval oplopen wat ongunstig is voor de waarde van de Turbo’s.

In het geval van Turbo’s Short ontvangt de belegger de korte rente en betaalt de belegger de marge van 3%. Als de korte rente bijvoorbeeld 0,1% bedraagt terwijl de marge van BNP Paribas 3% is, dan bedraagt het financieringsrentekostenpercentage 2,9% op jaarbasis. Het financieringsniveau van de relevante Turbo’s Short zal in dit geval afnemen wat ongunstig is voor de waarde van de Turbo’s. Is de korte rente bijvoorbeeld 4%, dan bedraagt het financieringsrenteopbrengstenpercentage 1%. Het financieringsniveau van de relevante Turbo’s Short zal in dat geval oplopen wat gunstig is voor de waarde van de Turbo’s.

Wat is een stop loss-niveau?

Elke Turbo en Booster heeft een stop loss-niveau. Als de onderliggende waarde dit niveau bereikt of passeert, wordt de Turbo beëindigd en afgewikkeld en ontvangt u binnen enkele dagen de eventuele restwaarde. Bij Boosters is de restwaarde altijd nul (er is nooit een restwaarde). De restwaarde bij Turbo’s wordt in de periode van drie handelsuren direct volgend op het bereiken van het stop loss-niveau door BNP Paribas vastgesteld op basis van de koersen in de onderliggende waarde in die periode waarop BNP Paribas de positie heeft kunnen sluiten. Een belegger in Turbo's weet dus van te voren niet op welk niveau de positie kan worden gesloten en wat de eventuele restwaarde zal zijn. In het slechtste geval is de restwaarde 0 euro, u kunt dus nooit meer verliezen dan uw inleg.

Naarmate de koers van de onderliggende waarde dichter bij het stop loss-niveau ligt, is de kans groter dat het stop loss-niveau daadwerkelijk geraakt wordt. Voor de meeste onderliggende waarden zijn Turbo’s met verschillende stop loss-niveaus beschikbaar. U kunt in het assortiment een Turbo of Booster kiezen met een stop loss-niveau dat past bij uw mate van risicoacceptatie.

Het stop loss-niveau van Turbo’s kan alleen bereikt worden gedurende de handelstijden van de onderliggende waarde. Dat betekent dat als de onderliggende waarde verhandeld wordt buiten de openingstijden voor de betreffende Turbo of Booster op Euronext Amsterdam of CATS, het stop loss-niveau bereikt kan worden en de Turbo of Booster zal worden beëindigd. Andersom kan de situatie zich voordoen dat de onderliggende waarde niet verhandeld wordt tijdens de openingstijden van de Turbo of Booster. In dat geval kan het stop loss-niveau niet bereikt worden maar kan het zijn dat de handel in de betreffende Turbo of Booster beperkt of zelfs onmogelijk is. De openingstijden kunt u vinden op de productpagina van elke Turbo en Booster.

In principe wordt het stop loss-niveau eens per maand aangepast op basis van het actuele financieringsniveau. Hiermee wordt vermeden dat het dagelijkse wijzigende financieringsniveau te dicht bij het stop loss-niveau komt te liggen. Bij Turbo’s op individuele aandelen kan het stop loss-niveau ook op ex-dividend data worden aangepast. Ook bij Turbo’s op indices uitgegeven na 9 juli 2018 wordt het stop loss-niveau op ex-dividend datum aangepast. Dat betekent dat in sommige gevallen het stop loss-niveau vaker dan eens per maand wordt aangepast. Daarnaast kan bij Turbo’s met als onderliggende waarde een future het stop loss-niveau worden aangepast wanneer de onderliggende future verandert.

In tegenstelling tot Turbo’s hebben futures een vaste afloopdatum. Voordat de afloopdatum van de onderliggende future wordt bereikt, wordt deze vervangen door een nieuwe, future met latere afloopdatum. Wanneer de onderliggende future verandert, wordt het financieringsniveau aangepast op basis van het koersverschil tussen de oude en de nieuwe future. Vervolgens wordt op basis het nieuwe financieringsniveau het stop loss-niveau berekend.

Wat zijn de bied- en laatprijzen van een Turbo of Booster?

De prijs waarvoor BNP Paribas bereid is een Turbo of Booster te kopen wordt de ‘biedprijs’ genoemd en de prijs waarvoor BNP Paribas bereid is een Turbo of Booster te verkopen wordt de ‘laatprijs’ genoemd. De bied- of laatprijzen afgegeven door BNP Paribas worden gebaseerd op de koers van de onderliggende waarde of een referentiekoers. Ter illustratie: Euronext geeft elke 15 seconden een nieuwe koers in de AEX af, maar BNP Paribas berekent op basis van AEX futures doorlopend een AEX referentiekoers om continu prijzen in AEX Turbo’s af te kunnen geven. Dit kan ook het geval zijn bij andere onderliggende waarden dan de AEX. Ook bij Turbo’s waarbij de beurs waarop de onderliggende waarde noteert, gesloten is, wordt op basis van futures en andere relevante onderliggende waarden een referentiekoers berekend. Deze referentiekoers kan afwijken van de laatste officiële koers in deze onderliggende waarde. Het stop loss-niveau kan niet bereikt worden op basis van een referentiekoers, maar alleen op basis van de officiële koersen van de onderliggende waarde.

Het feit dat Turbo’s afgeleide producten zijn, betekent dat niet noodzakelijkerwijs elke koerswijziging in de onderliggende waarde tot een update van de bied- en laatkoersen in de Turbo zal leiden.

Het verschil tussen de bied- en laatprijzen wordt de spread genoemd. De bied- en laatprijzen, spread en de hoeveelheid Turbo’s die BNP Paribas bereid is te kopen of verkopen worden door BNP Paribas bepaald aan de hand van onder andere de volgende factoren:

 • de waarde of toepasselijke referentiekoers;
 • vraag en aanbod in de Turbo en de onderliggende waarde;
 • onzekerheid en beweeglijkheid van de markt; en
 • de openingstijden van de beurs waarop de onderliggende waarde(n) wordt verhandeld.

Hebben Turbo's en Boosters een afloopdatum?

Turbo’s en Boosters hebben geen vooraf vastgestelde afloopdatum maar blijven in principe voortbestaan op de beurs totdat het stop loss-niveau wordt geraakt. Naarmate een positie in Turbo’s of Boosters langer wordt aangehouden, neemt de kans toe dat het stop loss-niveau wordt geraakt. Deze kans is ook groter bij een hogere hefboom. De kans dat het stop loss-niveau wordt geraakt is ook afhankelijk van de beweeglijkheid (volatiliteit) van de koers van de onderliggende waarde. Gedurende de tijd kan die beweeglijkheid veranderen. Een afname van de beweeglijkheid van de koers van de onderliggende waarde op de beurs betekent dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt afneemt, terwijl vice versa geldt dat een toename in de beweeglijkheid leidt tot een toename van de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt.

Waar vind ik de waarde van de Turbo en hoe wordt deze berekend?

Via uw eigen bank of broker kunt u de actuele beurskoersen opvragen en op www.bnpparibasmarkets.nl kunt u voor informatiedoeleinden de actuele (mogelijk vertraagde) bied- en laatkoersen van BNP Paribas vinden (zie ook de vraag "Wat zijn de bied- en laatprijzen van een Turbo?"). De waarde van een Turbo zal over het algemeen op of tussen de bied- of laatprijzen liggen. Daarnaast is het mogelijk zelf de theoretische waarde van een Turbo te berekenen. In veel gevallen is de waarde van een Turbo gelijk aan het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau. Als het aandeel Royal Dutch Shell bijvoorbeeld 25 euro waard is, dan is een Royal Dutch Shell Turbo Long met een financieringsniveau van 20 euro op dat moment 5 euro waard. Er zijn echter ook Turbo’s waarvan de koers van de onderliggende waarde in absolute zin groot (zoals de Dow Jones Index) of klein (zoals de euro/dollar wisselkoers) is. Daarom hebben deze Turbo’s een ratio. Zo heeft een AEX Turbo bijvoorbeeld een ratio van 50. Dit betekent dat wanneer u één AEX Turbo koopt, u als het ware in één vijftigste van de AEX investeert. De waarde van een AEX Turbo is hierdoor ook maar een vijftigste van het verschil tussen de stand van de AEX en het financieringsniveau. Bij corporate actions zoals een aandelensplitsing of dividenduitkering van het onderliggende aandeel, kan de ratio en/of het financieringsniveau worden aangepast.

Tot slot moet u bij onderliggende waarden die niet in euro noteren rekening houden met de wisselkoers. Dit betekent dat u het verschil tussen de koers en het financieringsniveau niet alleen door de ratio maar ook door de wisselkoers moet delen. Een stijging van de lokale valuta ten opzichte van de euro heeft een positief effect, een daling een negatief effect op de waarde van de Turbo uitgedrukt in euro. Turbo’s zijn altijd genoteerd in euro, ook als de koers van de onderliggende waarde in een andere valuta, bijvoorbeeld in Amerikaanse dollar, is uitgedrukt zoals bij de Dow Jones.

Hoe kan ik de verschillende Turbo's en Boosters herkennen?

Het kenmerk van de Turbo dat gedurende de gehele looptijd niet zal wijzigen, is de ISIN-code. Aan de hand van deze code kunt u uw Turbo terugvinden. Daarnaast speelt het stop loss-niveau een belangrijke rol in de naamgeving van de Turbo.

Een Turbo Long op de AEX met een stop loss-niveau van bijvoorbeeld 340 wordt de ‘AEX Turbo Long 340’ genoemd. Dit wordt afgekort als ‘AEX TL 340’. ‘TL’ staat voor Turbo Long (Turbo Short wordt afgekort met ‘TS’). Wanneer het stop loss-niveau van een Turbo verandert, wordt ook de naam aangepast. Als bij de genoemde Turbo, de ‘AEX TL 340’, het stop loss-niveau bijvoorbeeld 341 wordt, dan zal de naam van de Turbo veranderen in ’AEX TL 341’.

Wat zijn de handelstijden waarop ik in Turbo's en Boosters kan handelen via Euronext en CATS?

De Turbo’s en Boosters van BNP Paribas zijn onder normale omstandigheden verhandelbaar op Euronext Amsterdam en op bilaterale handelssystemen zoals CATS. Hierbij worden er verschillende handelstijden gehanteerd. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de verschillende handelstijden per handelsplatform.

Euronext Amsterdam: Alle Turbo's en Boosters:

 • Handelstijden: 08:00 – 18:30 uur

Bilateraal: Alle Turbo's en Boosters:

 • Handelstijden: 08:00 – 22:00 uur

Op de productdetailpagina van een Turbo of Booster kunt u de relevante handelstijden vinden.

Let u er hierbij op dat de onderliggende waarden verhandeld kunnen worden buiten de handelstijden van de relevante Turbo of Booster. Dat kan betekenen dat de onderliggende waarde het Stop loss-niveau van uw Turbo of Booster bereikt of passeert op het moment dat de Turbo of Booster niet verhandelbaar is op Euronext of bilaterale handelssystemen zoals CATS. U kunt dan niet uw positie sluiten met het doel te vermijden dat u een positie bezit op het moment van beëindiging van de Turbo of Booster.

Wintertijd: ten aanzien van bilaterale handelsplatforms zoals CATS geldt dat in de Verenigde Staten van Amerika de Daylight Savings Time (DST) niet gelijk valt met de invoering van de wintertijd in Europa. Op het moment dat in Europa de wintertijd is ingegaan maar in Amerika de DST nog niet, dan zal de handel in de producten die normaliter tot 22:00 uur mogelijk is ingekort worden tot 21:00 uur. Vice versa geldt dit wanneer omstreeks maart wordt overgegaan naar de zomertijd.

Hoe wordt de spread op Turbo's en Boosters bepaald?

De spread op Turbo’s kan te allen tijde wijzigen. Wanneer er bijvoorbeeld cijfers worden gepubliceerd, zoals jaarcijfers of macro-economische cijfers, dan kan door de market maker de spread (tijdelijk) worden vergroot of kan de stelling van bied- en laatkoersen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Andere omstandigheden waarin de spread kan worden aangepast zijn als er sprake is van grote (verwachte) volatiliteit of wanneer er een groot aantal transacties in korte tijd plaatsvindt. Mogelijk kan de koers van de betreffende Turbo’s na deze periode afwijken van de laatst beschikbare koers vóór aanvang van deze periode. Derhalve kan de spread op het moment van aankoop van Turbo’s anders zijn dan op het moment van verkoop van de betreffende positie. Bij Turbo’s op bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen zal de spread over het algemeen groter zijn als de Amerikaanse beurs nog gesloten is. Ook kan het zijn dat op enig moment de theoretische waarde van de Turbo op de biedkoers ligt en op een ander moment op de laatkoers of op enig punt tussen de bied- en laatkoers.

Wanneer de markt waarop de onderliggende waarde van een Turbo noteert nog niet geopend is, kan BNP Paribas in veel gevallen een grotere spread hanteren dan wanneer de feitelijke onderliggende waarde wel verhandeld wordt of gequoteerd wordt omdat het voor BNP Paribas moeilijk of onmogelijk is de positie af te dekken.

Wat is een bid-only situatie bij een Turbo of Booster?

BNP Paribas geeft onder normale omstandigheden een bied- en laatkoers af. Er kan zich echter een aantal situaties voordoen waarin BNP Paribas enkel Turbo’s terugkoopt en geen laatkoers meer afgeeft. Dit wordt door een ‘bid-only’-situatie genoemd. In de ‘bid-only’-situatie kunt u nog wel uw product verkopen (over het algemeen tegen de biedprijs van BNP Paribas) maar BNP Paribas biedt u niet de mogelijkheid om verdere aankopen te doen.

De ‘bid-only’-situatie is onderhevig aan specifieke regels van Euronext of CATS.

Voor meer informatie over een bid-only-situatie verwijzen wij u naar de leaflet met informatie over Turbo's en Boosters in een bid-only-situatie

In het geval van vragen kunt u het beste direct telefonisch contact opnemen met BNP Paribas Market via 0900 6275387 (lokaal tarief) en/of +31 20 550 1150 (vanuit het buitenland).

Wat zijn stop on quote orders?

Een aantal brokers biedt de mogelijkheid om stop on quote orders te plaatsen voor Turbo’s. Dit type order wordt geactiveerd door de bied- of laatprijs van de liquidity provider en niet door koersen die tot stand zijn gekomen door een transactie. Een stop on quote verkooporder wordt geactiveerd op basis van de biedprijs van de liquidity provider en een stop on quote kooporder op basis van de laatprijs van de liquidity provider. Het voordeel van stop on quote orders is dat ook bij minder liquide Turboseries uw order eerder zal worden geactiveerd op of bij het door u gewenste niveau in vergelijking met een stop loss-order (welke wordt geactiveerd door een verhandelde koers). Het risico van een stop on quote order is echter dat wanneer de spread (het verschil tussen de bied- en laatprijs) van een Turbo tijdelijk wordt vergroot uw order kan worden geactiveerd en worden uitgevoerd op het moment dat er een relatief grote spread is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren rondom het tijdstip waarop macro-economische cijfers worden gepubliceerd of wanneer de onderliggende waarde niet verhandelbaar is. BNP Paribas raadt u daarom aan uiterst voorzichtig te zijn met het gebruikt van dit type orders. Informatie over de werking van stop on quote orders en de algemene werking van het marktplatform waarop Turbo’s worden verhandeld kunt u vinden op de website van Euronext of via uw eigen bank of broker.

Wat zijn de belangrijkste risico's van Turbo's en Boosters?

In de eerste plaats is de handel in Turbo's en Boosters risicovoller dan een directe belegging door de hefboom. Als uw visie niet uitkomt wordt het negatieve rendement hierdoor vergroot waardoor u in het ergste geval uw gehele belegging kwijtraakt. Voor een uitgebreidere beschrijving van de risico's kunt u de algemene Turbo en Booster brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden raadplegen.

Onder welke omstandigheden kan een Turbo of Booster worden beëindigd?

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een Turbo of Booster beëindigd wordt zonder dat het stop loss-niveau is geraakt.

Er zijn omstandigheden waaronder de uitgevende instelling kan besluiten om een Turbo te beëindigen. Bijvoorbeeld indien het voor de uitgevende instelling niet langer mogelijk of wenselijk is bepaalde Turbo’s uit te geven, posities in de onderliggende waarde in te nemen of omdat zij haar risico niet langer afdoende kan afdekken.

Een ander voorbeeld is indien door dividenduitkeringen het financieringsniveau op of voorbij nul dreigt te komen. Ook dan zal de Turbo of Booster beëindigd worden.

Bij het beëindigen van een Turbo in gevallen anders dan wanneer het stop loss-niveau wordt geraakt, wordt er een ‘issuer call notice’ of een ‘early termination notice’ uitgevaardigd. De restwaarde die houders van een dergelijke Turbo automatisch ontvangen, zal onder normale omstandigheden gebaseerd zijn op de intrinsieke waarde minus eventuele kosten die verband houden met de beëindiging. De intrinsieke waarde wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde koers waarop de positie in de onderliggende waarde is afgewikkeld. Voor producten waarvoor een ‘issuer call’ is afgegeven zal BNP Paribas slechts nog een biedkoers afgeven tot het feitelijke moment van beëindiging. Dit stelt beleggers in staat de positie te sluiten vóór de laatste dag van verhandeling waarna de ‘issuer call’ in werking treedt.

Wat zijn de risico's van Turbo's en Boosters op futures?

Bij Turbo’s en Boosters op grondstoffen (behalve edelmetalen), en Turbo’s en Boosters op obligaties en volatiliteitsindices is de onderliggende waarde een future. Dit betekent dat de waarde van de Turbo of Booster wordt bepaald op basis van de waarde van de future. De koers van een future kan verschillen van de prijs voor directe levering (de spotprijs). Voor Turbo’s en Boosters op edelmetalen geldt dat de onderliggende waarde de spotprijs is (hiervoor worden de op Reuters weergegeven koersen gebruikt). Een ander risico is dat de koers van de future anders kan bewegen dan de spotkoers. Lees voor alle risico's de algemene Turbo of Booster brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Turbo's en Boosters hebben geen vaste looptijd, futures wel. Om deze reden worden de onderliggende futures van de relevante Turbo’s vóór de afloopdatum van de onderliggende future doorgerold naar een future met een langere looptijd. Doorrollen wil zeggen dat de korter lopende future wordt verkocht en een langer lopende future wordt gekocht. Het is mogelijk dat er tijdens het doorrollen prijsverschillen tussen de futures van verschillende looptijd optreden. Deze prijsverschillen zijn een gevolg van de vorm van de futurecurve die in contango of backwardation kan zijn. De prijsverschillen worden op het moment van doorrollen verwerkt in het financieringsniveau. Dit kan naarmate de tijd verstrijkt een negatief effect hebben op de waarde van de Turbo maar ook een positief effect hebben op de waarde van de Turbo.

Welke kosten zijn er verbonden aan het beleggen in Turbo's?

Financieringskosten In de waarde van een Turbo worden dagelijks de financieringskosten verwerkt. Deze aanpassing gebeurt voor opening van de handel in de Turbo. Dit betekent dat actieve beleggers die gedurende de dag dezelfde Turbo kopen en verkopen, geen financieringskosten betalen.

De financieringskosten en -opbrengsten variëren met de korte rente in de markt. Voor een Turbo Long op de AEX zijn de financieringskosten op jaarbasis per 30 juli 2018 bijvoorbeeld circa 1,63%. De financieringskosten voor een AEX Turbo Short bedraagt op jaarbasis per genoemde datum circa 2,37%. Bij niet in euro genoteerde onderliggende waarden kan de rente lager zijn (zoals op dit moment bijvoorbeeld in Japan) of hoger (bijvoorbeeld Turkije). In het geval van een Turbo short kan er ook sprake zijn van financieringsopbrengsten. Deze situatie doet zich voor als de korte rente hoger is dan de marge van 2% die BNP Paribas hanteert. In uitzonderlijke gevallen zoals bijvoorbeeld hoge inleenkosten voor aandelen kan de opslag (tijdelijk) worden verhoogd.

Door de karakteristieken van futures zijn de financieringskosten van zowel Turbo’s Long als Turbo’s Short op grondstoffen futures 3,0%. Op www.bnpparibasmarkets.nl worden de financieringskosten of -opbrengsten per Turbo aangegeven.

Spread Bij het aan- en verkopen dient u ook rekening te houden met de verschillen tussen bied- en laatprijzen. De grootte van de spread is onderhevig aan verandering.

Aan- en verkoopprovisies Over transacties in Turbo’s worden aan- en verkoopprovisies in rekening gebracht. Tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw bank of broker. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen.

Overige kosten bank/broker Daarnaast kunnen er nog andere kosten en vergoedingen in rekening worden gebracht door uw bank of broker. Deze kosten en vergoedingen variëren per bank of broker, bijvoorbeeld een provisie voor het aanhouden van een beleggingsrekening, bewaarloon voor het effectendepot waar de Turbo wordt aangehouden en tarieven voor overboekingen van effecten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen.

Belastingen Tot slot kunnen over een belegging in Turbo’s belastingen verschuldigd zijn die niet via BNP Paribas, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van Turbo’s is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in Turbo’s, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur.

Welke kosten zijn er verbonden aan het beleggen in Boosters?

Financieringskosten In de waarde van een Booster worden dagelijks de financieringskosten verwerkt. Deze aanpassing gebeurt voor opening van de handel in de Booster. Dit betekent dat actieve beleggers die gedurende de dag dezelfde Booster kopen en verkopen, geen financieringskosten betalen.

De financieringskosten en -opbrengsten variëren met de korte rente in de markt. Voor een Booster Long op de AEX zijn de financieringskosten op jaarbasis (per 15 april 2020) 2018 bijvoorbeeld circa 2,6%. De financieringskosten voor een AEX Booster Short bedraagt op jaarbasis per genoemde datum circa 3,4%. Bij niet in euro genoteerde onderliggende waarden kan de rente lager zijn (zoals op dit moment bijvoorbeeld in Japan) of hoger (bijvoorbeeld Turkije). In het geval van een Booster Short kan er ook sprake zijn van financieringsopbrengsten. Deze situatie doet zich voor als de korte rente hoger is dan de marge van 4% die BNP Paribas hanteert. In uitzonderlijke gevallen zoals bijvoorbeeld hoge inleenkosten voor aandelen kan de opslag (tijdelijk) worden verhoogd.

Door de karakteristieken van futures zijn de financieringskosten van zowel Boosters Long als Boosters Short op grondstoffen futures 4,0%. Op www.bnpparibasmarkets.nl worden de financieringskosten of -opbrengsten per Booster aangegeven.

Gap risk premie In de waarde van een Booster wordt naast de intrinsieke waarde (op basis van het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau) ook een 'gap risk' premie ingeprijsd. De hoogte hiervan kan variëren

Aangezien de gap risk premie kan variëren, is het mogelijk dat de gap risk premie lager is op het moment dat u uw Booster verkoopt. In dat geval kunt u het verschil tussen de premie bij aan- en verkoop als kosten beschouwen (het tegenovergestelde scenario is echter ook mogelijk en de gap risk premie vormt voor u in dat geval geen kosten). Als een Booster het stop loss-niveau bereikt zal een Booster zonder restwaarde aflopen en bent u ook de door u betaalde premie kwijt.

Spread Bij het aan- en verkopen dient u ook rekening te houden met de verschillen tussen bied- en laatprijzen. De grootte van de spread is onderhevig aan verandering.

Aan- en verkoopprovisies Over transacties in Boosters worden aan- en verkoopprovisies in rekening gebracht. Tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw bank of broker. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen.

Overige kosten bank/broker Daarnaast kunnen er nog andere kosten en vergoedingen in rekening worden gebracht door uw bank of broker. Deze kosten en vergoedingen variëren per bank of broker, bijvoorbeeld een provisie voor het aanhouden van een beleggingsrekening, bewaarloon voor het effectendepot waar de Booster wordt aangehouden en tarieven voor overboekingen van effecten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen.

Belastingen Tot slot kunnen over een belegging in Turbo’s belastingen verschuldigd zijn die niet via BNP Paribas, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van Turbo’s is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in Turbo’s, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur.

Wat is het risico van handelsonderbrekingen bij Turbo's en Boosters?

BNP Paribas onderhoudt onder normale omstandigheden een markt in Turbo’s en Boosters. Door omstandigheden (zoals storingen) kan het echter voorkomen dat er geen handel mogelijk is gedurende de beursuren van Euronext Amsterdam en / of bilaterale handelssystemen zoals CATS waardoor het niet mogelijk is om een Turbo te kopen of te verkopen. Als aanbieder is BNP Paribas niet verplicht om de liquiditeit van de Turbo’s op elk moment te garanderen. Na hervatting van de handel kunnen bied- en laatprijzen afwijken van de bied- en laatprijzen die afgegeven werden vóór het moment van handelsonderbreking. Het risico op eventueel koersverlies bij lagere koersen en het risico op eventueel opportuniteitsverlies bij hogere koersen is voor rekening van de belegger.

In het geval u een storing meemaakt kunt u het beste direct telefonisch contact opnemen met BNP Paribas Market via 0900 6275387 (lokaal tarief) en/of +31 20 550 1150 (vanuit het buitenland).

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina