Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Exportrestricties voor ASML een bedreiging?

Maandag 13 maart 2023

Vorige week bevestigde de minister van Buitenlandse Handel dat er definitief meer exportrestricties komen voor onder andere ASML met betrekking tot China.

Eind januari maakten zowel Nederland als Japan reeds bekend dat ze zich aansluiten bij het plan van de Verenigde Staten om nieuwe restricties in het leven te roepen voor de export van chipmachines naar China. Zie hieronder de aankondiging van de Nederlandse overheid.

Bron:

Albert Jellema

2023

Concreet betekent het dat chipmachinefabrikant ASML voor geavanceerde productieapparatuur een exportvergunning moet aanvragen. Het gaat daarbij om de meest geavanceerde DUV machines. Eind juni moeten de maatregelen in werking treden.

Op deze manier wil men voorkomen dat de hi-tech machines bijdragen aan ongewenst eindgebruik, waaronder bijvoorbeeld militaire doeleinden. Ook moet het ongewenste strategische afhankelijkheid op de langere termijn voorkomen en moet het de Nederlandse technologische leiderschap in stand houden.

Althans, dat zijn de officiële bewoordingen. Opvallend dat zowel ASML als China niet expliciet worden genoemd in de kamerbrief, want dat zijn de twee spelers waar het hier met name om draait.

Het pact tussen de VS, Japan en Nederland moet de ambitie van China om de eigen chipindustrie op te bouwen beperken. De Chinezen zien zich daardoor genoodzaakt om meer in te zetten op het zelfvoorzienend worden in de chipsector.

Persbericht ASML

ASML publiceerde als reactie een persbericht waarbij het ingaat op de kamerbrief van de Minister. ASML zal exportvergunningen aanvragen voor het verschepen van de meest geavanceerde DUV machines. Het zal echter nog enige tijd duren voordat de maatregelen volledig zijn omgezet in wetgeving en van kracht gaan.

ASML liet eerder al weten dat een deal tussen de VS, Japan en Nederland geen impact heeft op de outlook voor 2023. ASML herhaalde deze boodschap in het persbericht en gaf ook aan dat de lange termijn doelstellingen blijven staan.

Eerder liet CEO Wennink zijn onvrede blijken over extra exportmaatregelen door te stellen dat ASML de export naar China al voldoende beperkt. Amerikaanse chipmachineleveranciers halen een groter deel van de omzet uit China behalen. Voor ASML komt ongeveer 15% van de omzet uit China. ASML moet echter voldoen aan de nieuwe restricties en er zal dus wat omzet naar China wegvallen. Gezien het overvolle orderboek kan met machines elders gaan uitleveren.

Koers ASML wat omlaag

Afgaande op het persbericht van ASML lijkt de onderneming zelfverzekerd dat de impact van de nieuwe maatregelen beperkt blijft. Gezien de relatief beperkte exposure van ASML in China zou het ook geen al te groot probleem moeten zijn. ASML heeft overigens voldoende tijd gehad om zich goed voor te bereiden op nieuwe maatregelen nu er al maanden over gesproken wordt. De aandelenkoers van ASML daalde de afgelopen vijf dagen met 4,1%. In lijn met de markt.

Samenvattend

De koers van ASML reageert beperkt om de aankondiging van de extra exportrestricties naar China. Het nieuws zat er aan te komen en lijkt al enigszins verdisconteerd. De vraag naar de producten van ASML ligt veel hoger dan de productiecapaciteit geeft de onderneming zelf aan. Dus de onderneming verwacht in deze geen problemen om de doelstellingen voor de komende jaren te halen. China zal naar verwachting wel alles op alles zetten om in deze haar positie te verstevigen wat op de hele lange termijn wellicht gevolgen kan hebben voor ASML.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op ASML

Gebruikte bronnen:

ASML Investor relations

DeAandeelhouder Premium

Google Finance – Graph

Kamerstuk Nederlandse staat

Auteurs: Jordy Beuving en Albert Jellema

Jordy bezit geen aandelen ASML. Albert bezit wel aandelen ASML.

Disclaimer

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina