Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Investeringsgolf Micron positief voor ASML

Dinsdag 13 juli 2024

  • Vraag naar geavanceerde geheugenchips stijgt door AI
  • Solide cijfers Micron en outlook in lijn met verwachting
  • Aandelenkoers Micron in jaar tijd verdubbeld
  • Aanzienlijke CapEx-verhoging positief voor ASML

Vanwege de groeitrend kunstmatige intelligentie gaat er steeds meer aandacht uit naar ’s werelds grootste geheugenchipproducenten: Micron, SK Hynix en Samsung. Deze spelers opereren in één van de meest cyclische segmenten van de chipmarkt waar de fluctuaties van zowel vraag en aanbod als prijs hevig kunnen zijn.

Geheugenchips kunnen als een soort commodity worden beschouwd en vallen niet te vergelijken met bijvoorbeeld de meest geavanceerde microchips die een TSMC produceert. Echter, sinds de opkomst van kunstmatige intelligentie neemt de vraag naar geavanceerde geheugenchips (High Bandwith Memory, afgekort: HBM) plotseling enorm toe. Dat gaat sneller dan verwacht en gaat vermoedelijk voor een langere periode aanhouden.

In combinatie met een cyclisch herstel van de traditionele geheugenchipmarkt zien we dat spelers zoals Micron profiteren. Aandelen doen het daarom simpelweg fantastisch op de beurs.

Aandelen Micron verdubbeld dankzij AI-boost

Bron:

Capital Returns

2024

De chipproducent ziet de vraag naar High Bandwith Memory (HBM) exploderen en is voor dit jaar volledig uitverkocht.

Bij de publicatie van de kwartaalcijfers eind maart stegen aandelen van Micron met bijna 20% in reactie op de cijfers. De meest recente kwartaalcijfers die gerapporteerd werden niet beloond met koerswinst terwijl die ijzersterk waren.

Solide cijfers Micron

Micron rapporteerde sterke kwartaalcijfers die boven de verwachting lagen. De onderneming deelde daarnaast een outlook voor het komende kwartaal die in lijn lag met de verwachtingen.

Micron rapporteerde een omzet van $6,8 miljard terwijl dat een jaar geleden nog $3,8 miljard was. Een kwartaal eerder lag de omzet op $5,8 miljard.

Bron:

Results

2024

Een groot deel van de omzetgroei komt vanwege kunstmatige intelligentie. De onderneming geeft daarnaast aan dat het marktaandeel heeft gewonnen voor wat betreft HBM. Gelet op de toelichting bij de cijfers ligt er ook in de nabije toekomst nog meer in verschiet voor Micron.

CapEx verhoging positief voor ASML

Bron

ASML

2024

Aandelen Micron toch omlaag

Micron Technology rapporteerde sterke cijfers en een prima outlook. De markt leek echter te rekenen op een nog grotere verrassing en daardoor daalden de aandelen in reactie. Een tik terug na een enorme koerswinst het afgelopen jaar.

Het verhaal dat Micron profiteert is inmiddels wel duidelijk en veel beleggers sorteerden reeds voor op deze positieve vooruitzichten. Aandelen handelen inmiddels tegen 4,5 x de omzet voor de komende 12 maanden terwijl dat de afgelopen 10 jaar slechts 2,2 x was. Uiteraard moet het hele HBM-verhaal wel gaan bijdragen aan een verbetering van de marges, maar het illustreert wel dat de waardering van aandelen Micron inmiddels een stuk hoger ligt dan voorheen.

Tijdelijk wind in de rug?

Op de korte termijn vallen er echter weinig redenen aan te wijzen waarom het de komende kwartalen minder zou moeten gaan bij spelers zoals Micron.

Zolang Big Tech blijft investeren in AI-infrastructuur en meer de traditionele eindmarkten (smartphone, PC’s) verder herstellen zal de vraag naar geheugenchips aanhouden.

Aan de aanbodkant wordt nu flink geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding, maar een nieuwe productiefaciliteit opzetten gaat niet binnen enkele maanden.

Biedt AI een tijdelijke rugwind voor cyclische geheugenchipspelers zoals Micron of betreft het een structurele duw in de rug waarvan de onderneming de komende jaren de vruchten van gaat plukken? De meningen daarover zijn verdeeld. In ieder geval is de enorme investeringsgolf van geheugenchipspelers zoals Micron positief voor ASML.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op ASML

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Micron

Gebruikte bronnen:

  • Micron Investor relations
  • ASML Investor relations
  • DeAandeelhouder Premium
  • Marketscreener
  • ABM financial news

Auteur: Jordy Beuving en Albert Jellema

Jordy en Albert hebben geen positie in ASML en/of Micron

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina