Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Aandelen ASM International omhoog door cijfers

Dinsdag 7 mei 2024

  • Sterke kwartaalcijfers door hoge marges
  • ‘AI-impact’ zichtbaar in orderinstroom
  • Outlook verhoging voor lopende kwartaal en tweede jaarhelft
  • Aandelen ASMI ruim 10% hoger in reactie

Op 23 april rapporteerde chipmachineproducent ASM International (ASMI) nabeurs haar eerstekwartaalcijfers. Beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalcijfers met hoge marges met daarnaast een prima orderinstroom en het feit dat de outlook voor de rest van dit jaar verhoogd werd door de onderneming. Aandelen van ASM International noteerden een dag later ruim 10% hoger in reactie op de positieve update.

Kwartaalcijfers ASM International (ASMI)

ASM rapporteerde een omzet over Q1 van €639 miljoen. De onderneming deelde eerder een omzetverwachting tussen de €600-€640 miljoen. Analisten rekenden gemiddeld op €628 miljoen; iets beter dan verwacht dus maar niets bijzonders.

De marges vielen echter een stuk hoger uit dan verwacht. De brutomarge lag op 52,9%; een nieuw record. Dit onder meer door de productmix waarbij met name de recordverkoop aan de Chinese markt bijdroeg aan de hogere marge.

Tot slot viel zowel de operationele als nettowinst een stuk hoger uit dan werd ingeschat en verbeterde aanzienlijk in vergelijking met een kwartaal eerder. Hieronder een overzicht van de cijfers:

Bron:

ASMI

2024

AI-impact orderinstroom

Analisten rekenden op ongeveer dezelfde orderinstroom als een kwartaal eerder, namelijk rond de €678 miljoen. ASM rapporteerde daarentegen een iets hogere instroom van €698 miljoen.

ASM liet daarbij weten dat het een gezonde instroom zag van orders vanwege de Gate-All-Around transitie gelieerd aan de productie van 2-nanometer microchips. Die technologische transitie zorgt onder meer voor toenemende vraag naar ALD-technologie, hetgeen waar ASM marktleider in is.

Een positief signaal omdat een belangrijk deel van de toekomstige groei die ASM voorziet op deze transitie gebaseerd is. De instroom van die orders wordt dan ook nauwgezet gevolgd door analisten.

Net als bij ASML zien we ook bij ASM een duidelijke ‘AI-impact’ terug in de orderinstroom. We zien namelijk sterke vraag vanuit de memory-markt vanwege de toenemende vraag naar HBM/DRAM applicaties.

Dit valt goed te verklaren gelet op bijvoorbeeld de enorme vraag naar de producten van NVIDIA gericht op kunstmatige intelligentie. De grote geheugenchipspelers zoals Micron, SK Hynix en Samsung zetten daarom in op capaciteitsuitbreiding voor de geavanceerde geheugenchips die hiervoor benodigd zijn.

Ook geeft ASM aan dat de vraag vanuit de Chinese markt sterk bleef in het eerste kwartaal. De vraag vanuit de power/analog/wafer markt daarentegen was minder vanwege de zwakke marktomstandigheden in die sector.

Bron:

ASMI

2024

Outlook omhoog

ASM stelde de verwachtingen voor het lopende kwartaal naar boven bij. In plaats van een omzet tussen de €600-640 miljoen, vergelijkbaar met Q1, liet de onderneming weten dat het rekent op een omzet tussen de €660-700 miljoen. Circa 10% hoger dan voorheen.

Een kwartaal eerder liet ASM weten dat het nog te vroeg was om een concrete omzetverwachting te delen voor de tweede jaarhelft. Wel gaf men destijds aan dat de tweede jaarhelft qua omzet zou moeten verbeteren in vergelijking met de eerste jaarhelft, in lijn met de bredere markt die geleidelijk aan verder aantrekt.

ASM gaf aan dat het inmiddels rekent op minstens 10% omzetgroei in H2 in vergelijking met H1. De vraag vanuit China lijkt wat minder snel te normaliseren dan werd ingeschat en blijft relatief sterk. Daarnaast rekent ASM in H2 op meer verkoop gelieerd aan de Gate-All-Around transitie en ook in de memory markt.

Lastige marktomstandigheden Silicon Carbide

Tot slot gaf ASM aan dat de markt voor Silicon Carbide (overname LPE) afkoelt. Dit bedrijfsonderdeel was in 2023 goed voor >€130 miljoen omzet en er werd door ASMI eerder op ruim 25% CAGR gerekend de komende jaren voor deze markt.

Die toon lijkt wat te matigen met ‘meaningful double digit’ omzetgroei in 2024. Een aantal klanten zet tijdelijk de rem op investeringen in deze hoek.

Geen grote verrassing gezien de zwakke marktomstandigheden in de automotive, industrial en renewables sector maar niet geheel onbelangrijk.

Profiteren van technologische transities

De investment case op de langere termijn omtrent ASM blijft intact. ASM moet de komende jaren met name gaan profiteren van meerdere (technologische) transities in de chipindustrie.

Primair van de transitie naar Gate-All-Around (GAA) technologie zodra de productie van 2-nanometer microchips zal worden opgeschaald in 2025/2026. Hiervoor zal meer ALD-technologie nodig zijn, hetgeen waar ASM marktleider in is. De eerste orders stromen inmiddels binnen en naar verwachting zal dit in de tweede jaarhelft gaan toenemen.

Daarnaast biedt de overname van LPE exposure naar de groeimarkt omtrent Silicon Carbide microchips. Dit biedt een enorm potentieel vanwege transities in onder meer de automotive en renewables sector. Momenteel kampen die sectoren met relatieve zwakke marktomstandigheden, maar de vooruitzichten op de langere termijn blijven onverminderd positief.

Samenvattend

Een positieve kwartaalupdate van ASM International met opvallend hoge marges. Net als bij ASML profiteert men van de sterke vraag vanuit China, iets wat zelfs langer lijkt aan te houden dan aanvankelijk werd ingeschat.

De orderinstroom valt iets hoger uit en de tractie omtrent de GAA-transitie zet verder door. Daarnaast profiteert ook ASM van de sterke vraag uit de memory-markt, gedreven door ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie.

Beleggers reageerden logischerwijs enthousiast en dat zien we terug in de aandelenkoers van ASM. Sinds begin dit jaar noteren de aandelen ruim 40% in het groen.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien:

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op ASM International

Gebruikte bronnen:

ASM International Investor relations

ASML Investor Relations

DeAandeelhouder Premium

SeekingAlpha.com

Marketscreener

ABM financial news

Auteur: Jordy Beuving en Albert Jellema

Jordy en Albert bezitten geen aandelen ASM International

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina