Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Vooruitzichten BE Semiconductor Industries (BESI) rooskleurig

Dinsdag 25 juni 2024

  • Verhoging margedoelstellingen
  • Positiever over Hybrid Bonding
  • AI-ontwikkelingen belangrijke groeidrijver
  • Toekomstverwachtingen BESI rooskleurig
  • Aandelen BESI omhoog in reactie

Op 6 juni organiseerde de Nederlandse chipmachineproducent BE Semiconductor Industries (BESI) een beleggersdag. Onder meer dankzij de groeitrend kunstmatige intelligentie is de onderneming een stuk positiever over de toekomstverwachtingen. Aandelen BESI stegen in aanloop naar de beleggersdag aanzienlijk en ook op de dag zelf zagen we een koersstijging in reactie op het evenement.

Kunstmatige intelligentie een groeidrijver

De beleggersdag vond plaats in Radfeld (Oostenrijk) waar een selecte groep genodigden een rondleiding kreeg in de R&D-faciliteit van BESI aldaar. Middels een livestream was de presentatie die daarna werd gegeven online te volgen.

Gedurende de presentatie ging BESI onder meer dieper in op de ontwikkelingen in de sector, haar productportfolio, de impact van AI en natuurlijk de toekomstverwachtingen. Een positief verhaal waarbij onder meer duidelijk werd dat circa 35-40% van de orders inmiddels gedreven wordt door AI-gerelateerde applicaties.

Verhoging margedoelstellingen

BESI liet de omzetdoelstelling van €1,3 miljard intact maar verhoogde zowel de doelstelling voor de brutomarge als voor de operationele marge. Voor de brutomarge mikt BESI op 62-66% terwijl dat voorheen 60-64% was. Overigens werd dit wel al verwacht aangezien BESI al een aantal kwartalen op rij een brutomarge van rond de 65% wist te realiseren.

De operationele marge stelt BESI opwaarts bij van 30-45% naar 35-50%:

Bron:

Besi

2024

Positiever over Hybrid Bonding

Bij de recente publicatie van de kwartaalcijfers zagen we al meerdere positieve signalen die zien op de adoptie van het nieuwste gedeelte van de productportfolio van BESI.

Met name de adoptie van Hybrid Bonding zet duidelijk door. Op 9 mei kondigde BESI een order van 26 Hybrid Bonding systemen aan.

Een order van substantiële omvang waaruit blijkt dat de adoptie van Hybrid Bonding verdere vorm begint aan te nemen. Een positief teken.

Alhoewel niet bij naam genoemd kwam deze order van de Amerikaanse chipproducent Intel.

Dat is naast TSMC de tweede chipproducent in de logic-markt die inmiddels stevig inzet op het toepassen van Hybrid Bonding technologie. Hybrid Bonding zal voor de Intel Clearwater Forest CPU gebruikt worden, zo bleek ook uit de presentatie van BESI.

Eerder schatte BESI in dat er in totaal 800-1900 van deze Hybrid Bonding systemen cumulatief verkocht zullen zijn tegen 2030.

Vanwege een aantal ontwikkelingen het afgelopen jaar voelt BESI zich comfortabel om die schatting opwaarts bij te stellen naar 900-2000 systemen.

Onder meer omdat meer afnemers in zullen zetten op Hybrid Bonding, de adoptie door Intel kennelijk sneller gaat en TSMC 100% jaarlijkse groei voorziet tot 2026 voelt gaan de prognoses omhoog. Ook recente ontwikkelingen omtrent AI-smartphones spelen een rol.

Wind in de rug

Diverse transities in de chipsector zoals de toekomstige architectuur van microchips en andere technologische ontwikkelingen moeten gaan zorgen voor meer vraag naar de chipmachines van BESI. BESI gaat met name profiteren van de toenemende vraag naar ‘advanced packaging’ – iets wat door de groeitrend kunstmatige intelligentie in een stroomversnelling terecht is gekomen.

Met haar productportfolio en marktpositie blijft BESI goed gepositioneerd om van deze onderliggende groeitrends te profiteren:

Bron:

Besi

Besi

Conclusie

De beleggersdag van BESI laat zien dat de toekomstverwachtingen voor de chipmachineproducent onverminderd positief blijven, mede dankzij de sterke marktpositie van de onderneming en het feit dat veel AI-gedreven ontwikkelingen in de chipsector zich nog slechts in de beginfase bevinden.

De margedoelstellingen worden verhoogd maar dat komt niet als een heel grote verrassing. Dat BESI positiever is geworden voor wat betreft het potentieel van Hybrid Bonding is natuurlijk een goed teken, maar in absolute zin betreft dat een beperkte bijstelling.

De fantasie zit op dit moment met name in het nieuwste gedeelte van de productportfolio van BESI, en we zien steeds meer signalen dat de adoptie en tractie daarvan door begint te zetten. De beleggerspresentatie van gisteren bevestigd dat. De boodschap is duidelijk: er zit nog meer aan te komen de komende jaren. De toekomstvooruitzichten blijven dan ook rooskleurig en zijn sinds de opkomst van AI enkel verbeterd.

Ondanks het feit dat de ‘traditionele business‘ van BESI en het herstel van de bredere assemblagemarkt wat langer duurt dan voorheen – zoals gecommuniceerd bij de recente cijfers – lijken beleggers in ieder geval comfortabel om alvast vooruit te kijken. Aandelen BESI stegen de afgelopen 12 maanden met meer dan 50% en mogelijk ligt er nog meer in het verschiet.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien:

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op BESI

Gebruikte bronnen

  • BESI Investor Relations
  • DeAandeelhouder Premium
  • ABM financial news

Auteur: Jordy Beuving & Albert Jellema

Albert Jellema bezit positie in BESI. Jordy Beuving bezit geen positie in BESI.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina