Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Just Eat Takeaway: meerdere triggers in het verschiet

Dinsdag 4 juni 2024

 • Cijfers Q1 redelijk in lijn met verwachting
 • Nieuws over ‘feecaps’ aanstaande
 • Mogelijke verkoop Grubhub in zicht
 • Uitbreiding deal met Amazon positief
 • Kans op nieuw aandeleninkoopprogramma
 • Risico dat onderneming geen groei laat zien

Cijfers Q1

Just Eat Takeaway (TKWY) publiceerde op 17 april haar cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal orders lag iets onder de verwachting van analisten, terwijl de bruto transactiewaarde en de gemiddelde orderwaarde redelijk in lijn lagen. De outlook voor het hele jaar werd door het management herhaalt: 450 miljoen in aangepaste EBITDA en een positieve vrijekasstroom.

Weinig verrassende cijfers, maar onderliggend wel een aantal positieve signalen die verbetering suggereren. In het Verenigd Koninkrijk lijkt het goed te gaan en ook in de kernregio Noord Europa trekt de groei weer wat aan. In Amerika ging het echter een stuk minder.

Los van de cijfers bestaan er meerdere triggers waardoor de aandelenkoers op korte termijn zou kunnen stijgen.

Einde feecaps in zicht?

In New York werd er gedurende de corona pandemie een maatregel ingevoerd waardoor de zogeheten commissie die Just Eat Takeaway mag rekenen beperkt werd. Dit kost de onderneming per jaar circa 100 miljoen euro. Dit dossier lijkt binnenkort ten einde te kunnen komen, maar men wacht nog steeds op een rechterlijk uitspraak. Die zal hoogstwaarschijnlijk positief uitvallen voor Just Eat Takeaway waardoor er onder meer aanspraak gemaakt kan worden gemaakt op compensatie. Daarnaast zal dit resulteren in meer winstgevendheid. Mogelijk resulteert een definitieve afronding van dit dossier in een positieve koersreactie.

Verkoop Grubhub aanstaande?

Men lijkt te wachten op een verkoop van het bedrijfsondeel Grubhub. Eerder was er reeds interesse van mogelijke kopers. Deze Amerikaanse entiteit is op weg naar een positieve vrije kasstroom. Zeker als de zogeheten ‘feecaps’ verdwijnen dan bestaat de kans dat het tot een verkoop van dit bedrijfsonderdeel zal komen.

Dit zou namelijk voor circa 100 miljoen euro extra winstgevendheid zorgen. Mocht het daadwerkelijk tot een verkoop komen dan kan dit mogelijk resulteren in een positieve koersreactie.

Nieuw aandeleninkoopprogramma?

Just Eat Takeaway kocht eerder reeds voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen in en momenteel loopt er een tweede inkoopprogramma ter grootte van 150 miljoen euro. Overigens ziet een deel daarvan op share based compensaties maar hoeveel precies is niet bekend.

Mogelijk komt er een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Dat zal onder meer afhangen van de ontwikkeling van de vrije kasstroom. Dit zou een mogelijke trigger zijn voor een positieve koersreactie en biedt daarnaast een ‘bodem’ onder de koers.

Uitbreiding deal met Amazon

Afgelopen week maakte Just Eat Takeaway bekend dat de overeenkomst van twee jaar geleden met Amazon wederom is verlengd. De voorwaarden zijn enigszins aangepast en kunnen als positief worden beschouwd.

Grubhub komt nu op de website en app van Amazon, zodat de Amazon Prime leden niet meer van hun vertrouwde omgeving af hoeven om eten te bestellen via Grubhub. Dit moet resulteren in nieuwe klanten voor Grubhub via het Amazon platform.

Risico’s

Toch blijven er risico’s voor het aandeel Just Eat Takeaway. Zo groeien concurrenten momenteel voor wat betreft orders terwijl TKWY zelf die groei niet laat zien. Het blijft dan ook zaak dat TKWY terugkeert naar groei.

Door de slechte prestaties van het aandeel kunnen concurrenten als Doordash en Uber makkelijker investeren. Een eventuele overname van Deliveroo (UK) door Doordash zal de concurrentiepositie van Just Eat Takeaway niet ten goede komen.

Samengevat

Op dit moment bestaan er meerdere mogelijke triggers waardoor de aandelenkoers van Just Eat Takeaway op korte termijn zou kunnen stijgen. Bijvoorbeeld een definitieve afsluiting van het ‘feecaps’ dossier, indien het tot een verkoop van Grubhub komt of een aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien:

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Just Eat Takeaway

Gebruikte bronnen:

 • Marketscreener
 • Investor relations Just Eat Takeaway
 • ProBeleggen
 • De Aandeelhouder
 • SeekingAlpha.com
 • Marketscreener
 • ABM financial news

Auteur: Albert Jellema en Jordy Beuving

Albert Jellema heeft positie in Just Eat Takeaway. Jordy Beuving bezit geen positie in Just Eat Takeaway.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina