Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Beleggersdag Heijmans positief ontvangen

Dinsdag 11 juni 2024

  • Ambitieuze doelstellingen 2027 aangekondigd
  • Problemen voorgaande jaren achter de rug
  • Overname van Wanrooij lijkt schot in de roos
  • Kansen vanwege groeiende vraag naar woningen

Het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans organiseerde op 22 mei een beleggersdag waarbij de doelen voor 2027 bekend gemaakt werden. Beleggers reageerden enthousiast en aandelen stegen met ruim 10 procent in reactie op de nieuwe doelstellingen.

Terugblik

De bouwer uit Rosmalen heeft de afgelopen jaren prima resultaat geboekt en wist de problemen uit de jaren 2015-2017 achter zich te laten.

Destijds kampte Heijmans met een aantal kostenoverschrijdingen bij grote projecten die het bedrijf bijna de das om deden.

De huidige CEO Ton Hillen werd toen naar voren geschoven als puinruimer en dat is, kunnen we nu stellen, volledig gelukt.

Overname van Wanrooij

Na een aantal prima jaren deed Heijmans vorig jaar een gedurfde overname die het meer in de richting van de huizenbouw duwde.

Dat leek gewaagd, maar lijkt inmiddels een schot in de roos te zijn: er komt meer aandacht voor huizenbouw in Nederland en de grond die Heijmans verwierf met de aankoop van projectontwikkelaar van Wanrooij ligt vooral in de regio Eindhoven, alwaar ASML zetelt en wil uitbreiden.

Het feit dat ASML te kennen heeft gegeven in Nederland te willen blijven en doorgroeien moet ten kantore van Heijmans dan ook met gejuich begroet zijn.

Door naar 2027

De financiële doelen voor 2027 zijn best ambitieus te noemen. Heijmans, met vorig jaar een omzet van 2,1 miljard euro, wil over drie jaar een omzet behalen van 3 miljard euro:

Bron:

Heijmans

2024

Daarbij moet ook de winstmarge omhoog. Vorig jaar lag deze op 6.9%, maar in 2027 rekent Heijmans met een EBITDA-marge van 7-9%.

Daarbij wil Heijmans 50% van de nettowinst uitkeren aan cash dividend. Tot op heden was dat 40%.

Heijmans denkt dus in 2027 een EBITDA te kunnen halen van 210-270 miljoen euro. Vorig jaar was dat 146 miljoen euro.

Veel kansen voor Heijmans

De waardecreatie moet op drie manieren tot stand komen: Living, Working and Connecting.

Heijmans ziet overal kansen, vanwege de groeiende vraag naar woningen, onderhoud van wegen, viaducten en gebouwen, de energietransitie en watermanagement.

Deze vakgebieden blijven de komende jaren van groot belang en bieden daarom, volgens Heijmans, een enorm potentieel aan de Brabantse onderneming.

Heijmans wordt gezien als leidende speler in deze gebieden en daarom verwacht Heijmans een verdere versnelling van de omzetgroei en hogere winstmarges te kunnen realiseren.

Beleggers enthousiast

De financiële doelen werden goed ontvangen. In het verleden waren bouwers nog wel eens te ambitieus, maar Heijmans heeft de afgelopen jaren laten zien stevig met de benen op de grond te staan.

De laatste jaren presteert het uitstekend, bij het binnenhalen van orders wordt gekeken naar marge boven omzet en van grote kostenoverschrijdingen horen we al jaren niets meer.

Het aandeel steeg aanzienlijk met ruim 10% in reactie op de beleggersdag en was met afstand het best presterende aandeel op het Damrak.

Wie zei dat kleine, lokale aandelen het niet goed doen? Heijmans is de uitzondering op de regel. Dit jaar stegen aandelen Heijmans met 60%.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien:

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Heijmans

Gebruikte bronnen:

Heijmans Investor Relations

DeAandeelhouder Premium

ABM financial news

Auteur: Albert Jellema en Jordy Beuving

Nico Inberg en Albert Jellema bezitten geen positie in Heijmans.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina