Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Wereldhave na overname interessant?

Dinsdag 12 december 2023

  • Eerste overname sinds jaren
  • Dividend groeit
  • Focus op synergie
  • Verwatering aandelen
  • Gevoelig voor de rente

Wat doet Wereldhave

Wereldhave is een beursgenoteerde onderneming die geld verdient door middel van het beheer van vastgoed. De sector binnen het vastgoed waar Wereldhave zich in specialiseert zijn winkelcentra’s.

Wereldhave richt zich op de winkelcentra in Nederland die dominant zijn in hun verzorgingsgebied. De Nederlandse winkelcentrum portfolio bestaat uit elf winkelcentra in Arnhem (2), Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Heerhugowaard, Hoofddorp, Leiderdorp, Nieuwegein, Purmerend, Roosendaal en Tilburg (2).

Het aandeel Wereldhave staat genoteerd aan Euronext Amsterdam en beschikt over een weging in de AScX.

Overname

Vastgoedbedrijf Wereldhave kondigde op dinsdag 6 december de eerste overname onder CEO Matthijs Storm aan. Hiermee lijkt de tijd waarin Wereldhave alleen maar assets verkoopt voorbij. Wereldhave neemt het Hoofddorpse winkelcentrum Polderplein over waarbij het zich richt op het realiseren van synergie.

Hoger dividend door synergie-effecten

Een saillant detail bij deze overname is dat winkelcentrum Polderplein pal naast het winkelcentrum Vier Meren ligt. Dit winkelcentrum zit al in de portefeuille van Wereldhave. Door de strategische ligging denkt Wereldhave synergievoordelen te kunnen behalen waarmee het rendement van beide winkelcentra kan stijgen.

Deze synergie-effecten zullen bijdragen aan het jaarlijks laten groeien van het dividend. De overname draagt dan ook bij aan de lange termijn outlook waarin Wereldhave uiteindelijk aandeel wil zijn met een groeiend. Het huidige verwachte dividendrendement ligt op 8,3%. Dit in combinatie met de geschetste groeivooruitzichten maakt dat er de komende jaren veel kapitaal richting de aandeelhouder kan gaan.

Kanttekeningen

Een kanttekening is wel dat Wereldhave vanwege deze overname een aandelenemissie deed. In totaal staan er een kleine 10% meer aandelen uit. Deze aandelen gingen op een prijs van €14,37 per aandeel.

Daarnaast blijft het de vraag in welke mate Wereldhave de geschetste synergie-effecten kan waarmaken.

Ook blijft het aandeel Wereldhave als vastgoedspeler gevoelig voor oplopende rentes. De onzekere macro-economische omgeving op het gebied van inflatie en economische groei zorgt voor een lastig in te schatten renteverloop. De gemiddelde gewogen looptijd van de leningen van Wereldhave ligt op 3.2 jaar.

Concluderend

Wereldhave pakt een interessante kans door een aanpalend winkelcentrum te acquireren tegen een aantrekkelijk startrendement. Na jaren van verkopen door Wereldhave nu een stapje erbij.

Dit moet de basis gaan leggen naar duurzame groei van het dividend door middel van synergie-effecten. Met het huidige dividendrendement van 8,3% en de groei in het verschiet is Wereldhave het overwegen waard.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien:

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Wereldhave

Gebruikte bronnen:

Wereldhave Investor relations

DeAandeelhouder Premium

ABM financial news

Auteurs: Nico Inberg en Albert Jellema

Nico bezit aandelen Wereldhave. Albert bezit geen aandelen Wereldhave.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina