Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

FAQ

Wat is het zogenaamde financieringsniveau van een Turbo en Booster?

Bij een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest financiert BNP Paribas voor u. Het door BNP Paribas gefinancierde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd. Over het algemeen betaalt u rente over dit financieringsniveau. Als de marktrente hoog is, kan het bij een Turbo Short ook voorkomen dat u rente ontvangt. De financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een Turbo verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. Bij Turbo’s Long zal het financieringsniveau oplopen gedurende de tijd als gevolg van de financieringskosten. Dit heeft een waarde dalend effect op de Turbo. Bij Turbo’s Short zal het financieringsniveau dalen gedurende de tijd als gevolg van financieringskosten maar oplopen gedurende de tijd indien er sprake is van financieringsopbrengsten. U kunt de actuele financieringskosten of -opbrengsten vinden op de productpagina van elke Turbo op www.bnpparibasmarkets.nl.

Wat voor invloed heeft het rentepercentage over het financieringsniveau op de waarde van een Turbo?

In het geval van Turbo’s Long wordt het rentepercentage op basis waarvan het financieringsniveau op dagbasis wordt aangepast, gebaseerd op de som van een korte rente en een marge van 3%. De toepasselijke korte rente wordt in de definitieve voorwaarden van de Turbo gespecificeerd en kan de daggeldrente, de één-maands rente of de drie-maands rente in de valuta van de onderliggende waarde zijn. Als de korte rente bijvoorbeeld 0,1% bedraagt terwijl de marge van BNP Paribas 3% is, dan bedraagt het financieringsrentepercentage 3,1% op jaarbasis. Het financieringsniveau van de relevante Turbo’s Long zal in dit geval oplopen wat ongunstig is voor de waarde van de Turbo’s.

In het geval van Turbo’s Short ontvangt de belegger de korte rente en betaalt de belegger de marge van 3%. Als de korte rente bijvoorbeeld 0,1% bedraagt terwijl de marge van BNP Paribas 3% is, dan bedraagt het financieringsrentekostenpercentage 2,9% op jaarbasis. Het financieringsniveau van de relevante Turbo’s Short zal in dit geval afnemen wat ongunstig is voor de waarde van de Turbo’s. Is de korte rente bijvoorbeeld 4%, dan bedraagt het financieringsrenteopbrengstenpercentage 1%. Het financieringsniveau van de relevante Turbo’s Short zal in dat geval oplopen wat gunstig is voor de waarde van de Turbo’s.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina