Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

FAQ

Wat is een Memory Coupon Note?

Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in aandelen, wanneer u verwacht dat het onderliggende aandeel (of index) niet sterk in waarde zal stijgen.

Een Memory Coupon Note keert ieder jaar mogelijk een coupon uit. Of deze coupon wordt uitbetaald is afhankelijk van de stand van de onderliggende index of het onderliggende aandeel ten opzichte van de coupongrens. De coupongrens wordt vooraf vastgesteld en heeft een niveau dat zich bij uitgifte ruim onder de stand van de index of het aandeel bevindt.

Staat de index of het aandeel op de jaarlijkse peildatum op of boven de coupongrens, dan keert de Memory Coupon Note dat jaar de coupon uit. Staat de index of het aandeel op de jaarlijkse peildatum onder de coupongrens, dan keert de Memory Coupon Note dat jaar vooralsnog geen coupon uit.

Het memory-element zorgt ervoor dat u met terugwerkende kracht alle gemiste coupons alsnog kunt ontvangen. Dit gebeurt als op een volgende peildatum de index of het aandeel wel boven de coupongrens noteert.

De stand van de index of het aandeel op de laatste peildatum bepaalt hoe het product wordt afgelost. Staat deze op die datum op of boven de coupongrens dan krijgt u op de afloopdatum 100% van de hoofdsom uitbetaald. Is de index of het aandeel op die datum gedaald tot onder de coupongrens, dan ontvangt u 100% van de hoofdsom min de procentuele daling ten opzichte van de startwaarde. Lees voor meer uitgebreide informatie over de kosten, werking en risico's de Memory Coupon Note brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina