Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

ASML kwartaalcijfers, aandelenkoers lager

Dinsdag 23 april 2024

  • Cijfers beter dan verwacht door hogere marge
  • Orderinstroom stuk lager dan verwacht
  • Sterke vraag geheugenchipmarkt vanwege AI
  • Outlook 2024 en 2025 onveranderd

Chipmachinefabrikant ASML rapporteerde op 17 april cijfers over het eerste kwartaal van 2024. Alhoewel de cijfers zelf aan de verwachtingen voldeden bleef de orderinstroom achter bij de verwachting van analisten. Aandelen ASML noteerden in reactie op de cijfers lager.

Kwartaalcijfers ASML

De omzet over Q1 lag op €5,3 miljard. ASML rekende aanvankelijk op een omzet tussen de €5,0 en €5,5 miljard en daarmee ligt de omzet in het midden van de eigen bandbreedte.

De brutomarge lag een stuk hoger dan verwacht. Deze lag op 51% terwijl er aanvankelijk 48-49% werd ingeschat. Dit komt door een aantal mix-effecten en one-offs. Bijna de helft van de verscheepte machines ging het afgelopen kwartaal naar China.

Van die €5,3 miljard bedroeg €1,3 miljard omzet uit het Installed Base segment. Omzet die wordt behaald door het onderhouden en upgraden van bestaande machines. De andere €4 miljard omzet ziet op verkoop van machines.

De nettowinst lag op €1,2 miljard, omgerekend €3,11 per aandeel:

Bron:

ASML

2024

Orderinstroom onder verwachting

Na eerder een record orderinstroom van €9,2 miljard in het vierde kwartaal liet ASML weten dat het €3,6 miljard aan nieuwe orders heeft ontvangen, waarvan €656 miljoen voor EUV-machines. Een stuk lager dan consensus daarmee een duidelijke tegenvaller. Analisten rekenden gemiddeld op circa €5 miljard en onder meer UBS en Citi gingen uit van zelfs €6 miljard.

Met name in vergelijking met een kwartaal eerder een behoorlijke terugval:

Bron:

ASML

2024

ASML CFO Roger Dassen nuanceert de relatief lagere orderinstroom overigens direct en laat weten dat men niet moet vergeten dat over de afgelopen 2 kwartalen een totaal van €12,8 miljard aan orders werd geplaatst. Anders gezegd: gemiddeld per kwartaal €6,4 miljard. De relatief lage orderintake het afgelopen kwartaal dient in perspectief geplaatst te worden, zo leek de boodschap.

Onderhandelingen met TSMC

De orderinstroom bevat relatief weinig EUV-orders en dat wijst op afwezigheid van TSMC in de orderinstroom. Iets waar veel analisten op hadden gerekend.

CEO Wennink hintte op wat er speelt in de earnings call. Kennelijk vinden er onderhandelingen plaats tussen ASML en TSMC over de prijs/volumes waardoor de uiteindelijke handtekening en daarmee deze verwachte order dus nog niet in het afgelopen kwartaal werd bekrachtigd.

TSMC is de grootste en belangrijkste afnemer van ASML en lijkt gebruik te maken van die positie om niet zonder enig tegengas akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden omtrent de verkoop.

Overigens mag ook de positie van ASML niet onderschat worden in die onderhandelingsgesprekken. Of zoals CEO Wennink liet weten: ‘if you want to buy an EUV tool, there’s only one phone number that you can actually dial‘.

De orders die uitkomen onder verwachting, iets waar veel analisten zich op verkeken hebben, valt hiermee goed te verklaren. Desalniettemin een tegenvaller.

Naar alle waarschijnlijkheid volgt deze order in Q2 of uiterlijk Q3. TSMC wil in 2025/26 nieuwe chipfabrieken openen voor nieuwere generatie microchips en dat kan niet zonder de EUV-machines van ASML.

‘AI-vraag’ zet wel door

Net als het vorige kwartaal zien we wederom een relatief hoge vraag vanuit de memory-markt, namelijk 59% van de orders. Opvallend hoog in vergelijking met de historische verdeling.

Naast een cyclisch herstel van de bredere markt voor geheugenchips sorteren diverse spelers in de sector actief voor op capaciteitsuitbreiding vanwege de toenemende vraag naar geheugenchips gericht op toepassingen voor kunstmatige intelligentie. Denk bijvoorbeeld aan Micron, SK Hynix en ook Samsung die de capaciteit hiervoor opschroeven.

ASML geeft zelf ook aan dat het leeuwendeel van de orders uit de geheugenchipsector inderdaad gelieerd is aan technologische ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie.

Bron:

AMSL

2024

Outlook zo goed als onveranderd

Voor het lopende kwartaal rekent ASML op een omzet tussen de €5,7 en €6,2 miljard waarvan €1,4 miljard Installed Base omzet. De brutomarge wordt daarbij geschat tussen de 50 en 51 procent.

Analisten rekenden gemiddeld op €6,5 miljard aan omzet en daarmee komt de outlook voor Q2 onder de verwachting uit. Het verhaal omtrent de verwachtingen voor de rest van 2024 en verder blijft ongewijzigd en daarmee laat ASML de eigen outlook intact.

2024 wordt beschouwd als transitiejaar, waarbij de tweede jaarhelft een stuk sterker moet worden dan de eerste jaarhelft. Dit in lijn met het verdere herstel van de chipsector die uit een downturn komt.

ASML zet daarbij in op capaciteitsuitbreiding in voorbereiding op de groei die in 2025 moet gaan komen. Dat groeiscenario is gebaseerd op 3 pijlers:

  • Seculiere groeitrends zoals AI en de energietransitie
  • Het cyclische herstel van de chipsector dat volgend jaar door zal zetten
  • Alle nieuwe chipfabrieken die wereldwijd worden gebouwd en in de komende jaren operationeel moeten worden.

Die drie zaken moeten volgend jaar samenvallen en de groei aanjagen, waarbij ASML de omzet wil zien uitkomen tussen de €30 en €40 miljard euro.

Wel attendeert ASML zoals gebruikelijk op het feit dat macro-economische onzekerheid altijd een risico blijft. Al met al weinig nieuws in vergelijking met de uitspraken in voorgaande kwartalen.

Samengevat

ASML rapporteert cijfers die redelijk in lijn liggen met de verwachtingen. De orderinstroom valt echter tegen. Lopende onderhandelingen met TSMC lijkt grotendeels de verklaring daarvan.

Ook de outlook voor het lopende kwartaal valt enigszins tegen. Het verhaal omtrent transitiejaar 2024 en significante groei in 2025 laat ASML echter ongewijzigd.

Ondanks het terechte commentaar van de CFO omtrent de orderinstroom die in perspectief geplaatst dient te worden reageerden beleggers enigszins teleurgesteld.

Al met al weinig verrassends en er veranderd weinig ten opzichte van eerder. Met name de orderintake in de komende kwartalen zal nauwgezet gevolgd worden omdat daarmee een beter inzicht ontstaat omtrent de omzetdoelstelling in 2025 en verder.

Aandelen ASML noteerden in reactie op de cijfers circa 6% lager rond de 870 euro in reactie op de cijfers. Dit na een aanzienlijke koersstijging sinds begin dit jaar. Ondanks de recente koersdaling gaan aandelen ASML vooralsnog aan kop in de AEX.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op ASML

Gebruikte bronnen:

ASML Investor relations

DeAandeelhouder Premium

Quartr App

Google finance

Marketscreener

ABM financial news

Auteur: Jordy Beuving en Albert Jellema

Jordy en Albert hebben geen positie in ASML

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina