Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Onzekerheid omtrent groeipotentie Basic-Fit

Dinsdag 26 maart 2024

  • Aandelen Basic-Fit kwart aan beurswaarde verloren
  • Jaarcijfers in lijn met verwachting beleggers
  • Beleggers twijfelen aan groeiplannnen
  • Beperkte financiële ruimte punt van aandacht

Aandelen van de Nederlandse sportschool uitbater Basic-Fit noteren sinds begin dit jaar ruim 25% in het rood. Recentelijk daalde het aandeel intraday met bijna 15% in reactie op de jaarcijfers van de onderneming. Beleggers lijken vraagtekens te zetten bij de groeiplannen van de sportschoolketen. Diverse tekenen van moeizame groei en het feit dat men beperkte financiële ruimte heeft voor de groeiambities maakt het dat beleggers terughoudend blijven.

Cijfers zoals verwacht

De jaarcijfers over 2023 waren niettemin in lijn met de verwachting. Basic-Fit rapporteerde een omzetgroei van 32% naar meer dan 1 miljard euro en verwacht dit jaar door te kunnen groeien naar een omzet van 1,2-1,25 miljard euro.

Bron:

Basic-Fit

2024

Dit jaar verwacht Basic-Fit het aantal sportscholen door te kunnen laten groeien naar 1575 clubs, en dat is inclusief de 47 Spaanse clubs die het in één tranche kocht. En dat is licht onder de consensus, die aan de bovenkant van 1600 lag.

Inzet op groei

Bij Basic-Fit draait het om groei. Het verhaal is bekend: Basic-Fit heeft een uitgesproken idee over hoe een sportschool er uit moet zien. Het identificeert woonkernen waar per 30.000 inwoners een sportschool kan bestaan.

Die sportscholen hebben een soort aanlooptijd nodig voor ze ‘volwassen’ worden en deze bijdragen aan de winst. Het verdiende geld wordt weer geïnvesteerd in nieuwe sportscholen en zo bouwt Basic-Fit een steeds groter portfolio op waarbij de gemiddelde kosten per sportschool steeds lager komen te liggen.

Groei niet meer vanzelfsprekend

De groeipotentie blijkt echter niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. De groei in Frankrijk blijft achter en dat terwijl Basic-Fit meer dan 55% van haar sportscholen in Frankrijk heeft staan.

De ledengroei in Frankrijk is zwak en daarom heeft Basic-Fit het Basic lidmaatschap weer ingevoerd in Frankrijk. Dit duidt op twijfel over het strategische beleid, want om de hogere kosten te weerstaan was het juist de bedoeling om meer Premium abonnementen te verkopen.

Met een Premium abonnement mag men een vriend(in) meenemen en Basic-Fit wil weten of dit een kannibaliserend effect heeft: als je immers altijd met z’n tweeën gaat sporten kan één van de twee zijn abonnement opzeggen.

De vraag is dan ook of de eerder afgegeven doelstelling om 50% van de leden in een Premium abonnement te krijgen gaat lukken, nu men in Frankrijk terugtrekkende bewegingen maakt.

Dat cijfer staat nu op 44%. En van de 1402 sportscholen van Basic-Fit staan er 780 in Frankrijk en daar kwam ook 65% van de groei vandaan qua aantal sportscholen.

Bron:

Basic-Fit

2024

Financiële ruimte punt van aandacht

Zowel over 2022 als over 2023 lagen de financieringskosten boven de totale operationele winst van de onderneming. Deze agressieve financieringsstrategie van Basic-Fit betreft een punt van aandacht.

Financiering van de groei komt voort uit de winst van de bestaande sportscholen en hier wringt het nu net de schoen. Door de gestegen inflatie en rente van de afgelopen tijd zijn de kosten opgelopen waardoor groei lastiger wordt.

Basic-Fit heeft in coronatijd een tweetal gerichte kapitaalverhogingen doorgevoerd en kon op die manier doorgroeien. Inmiddels twijfelt de markt echter of het groeipad van Basic-Fit nog wel zo ambitieus kan worden doorgezet.

Om de groeiplannen echt goed door te kunnen zetten is er meer geld nodig en dat geld kost tegenwoordig weer geld en komt ook niet zo maar uit de onderneming spuiten, nu de kosten de afgelopen tijd zo zijn opgelopen.

Kijken we naar de schuld dan heeft Basic-Fit 200 miljoen euro ruimte, maar moet daar ook de overname van de Spaanse clubs van betalen. Voorlopig zijn er geen aflossingen, pas in 2027-28 en die van 2027 kan eventueel doorgeschoven worden naar 2029.

In 2028 loopt de convertible af van 300 miljoen euro, waarover Basic-Fit slechts 1.5% rente betaalt. Dat herfinancieren zal wellicht geen probleem worden maar de rentekosten gaan dan hoogstwaarschijnlijk wel flink stijgen.

Bron:

Basic-Fit

2024

Conclusie

Aandelen van Basic-Fit noteren sinds begin dit jaar aanzienlijk lager. Het lijkt erop dat de markt het groeiplan van Basic-Fit niet meer voor zoete koek slikt en men twijfelt aan de haalbaarheid daarvan. Ook de agressieve financieringsstrategie betreft een punt van aandacht. Beleggers nemen het zekere voor het onzekere en doen het aandeel van de hand. Weet Basic-Fit in de toekomst beleggers het ongelijk te bewijzen? Wordt vervolgd.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien:

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Basic-Fit

Gebruikte bronnen:

Basic-Fit Investor Relations

DeAandeelhouder Premium

ABM financial news

Auteur: Albert Jellema & Nico Inberg

Albert Jellema en Nico Inberg hebben geen positie in Basic-Fit

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina