Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Meer strategische actie bij OCI?

Dinsdag 12 maart 2024

  • Focus op aandeelhouderswaarde en neutraliseren schuldpositie
  • Kaspositie minus schuld >20 EUR per aandeel
  • OCI hint op verkoop resterende activiteiten
  • Risico geen goedkeuring eerdere transactie IFCO

Kunstmestfabrikant en methanolproducent OCI rapporteerde medio februari de cijfers over het vierde kwartaal. Aangezien de onderneming recentelijk liet weten een groot gedeelte van de activa te verkopen lag de focus van beleggers meer op de executie daarvan en de mogelijke vervolgstappen van de onderneming. Gelet op uitspraken van de onderneming tijdens de publicatie van de cijfers lijkt er mogelijk meer strategische actie aan te komen.

Verkoop activa

In december verkocht OCI haar Belang in Fertiglobe aan Adnoc en later in dezelfde maand haar Amerikaanse kunstmestbedrijf IFCO aan Koch. Voor deze laatste transactie moet OCI overigens nog wel goedkeuring ontvangen van de mededingingsautoriteiten.

De verkoop van deze twee onderdelen levert de onderneming circa €27 cash per aandeel op. Na verrekening van de uitstaande schulden blijft er dan ongeveer €21 per aandeel beschikbaar. Deze cash gaat OCI nu gedeeltelijk uitkeren. Aandeelhouders ontvangen een teruggave van €13,30. De onderneming verwacht dit netto naar de aandeelhouder over te kunnen hevelen.

Bron:

OCI

2024

Nieuwe deal?

Gelet op de berichtgeving van OCI vanochtend lijkt het erop dat er interesse is van andere partijen om ook de activiteiten die overblijven over te nemen van de onderneming. Dit betreft het onderdeel methanol in de Verenigde Staten en de kunstmestfabrieken van het voormalige DSM.

Deze activiteiten leveren volgens OCI een operationele winst (EBITDA) op van $600 a $700 miljoen. Op een bescheiden multiple vertegenwoordigen deze activiteiten een waarde van €16 per aandeel. In combinatie met de verkoop van de andere twee onderdelen komt de waarde per aandeel dan uit op €37.

Maar: het lijkt er op dat de overgebleven methanol activiteiten de aandacht trekken van kopers. Methanol, waterstof en ammonia zijn zeer kansrijk de komende jaren vanwege lage CO2 uitstoot. Zeer interessant voor de scheepvaart.

Mogelijk komt het tot een verkoop van de overige activiteiten. Stel dat OCI bijvoorbeeld 9x de operationele winst ontvangt, dan stijgt de waarde per aandeel van €5 naar €42.

Risico’s

Het risico bestaat dat OCI geen goedkeuring ontvangt van de mededingingsautoriteiten voor de eerdere transactie van het Amerikaanse kunstmestbedrijf IFCO aan Koch.

Ook bestaat de kans dat er geen strategische actie zal volgen voor de resterende activiteiten.

Conclusie

Gelet op de berichtgeving van OCI lijkt er na eerdere verkopen van activa wederom strategische actie in aantocht. Kijken we naar de kaspositie minus schuld bij OCI blijft er op dit moment meer dan 20 EUR per aandeel over.

Mocht het tot een deal komen voor de resterende activa kunnen de aandelen aanzienlijk in waarde toenemen in vergelijking met de huidige koers van 25 EUR.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien:

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op OCI

Gebruikte bronnen:

OCI Investor Relations

DeAandeelhouder Premium

ABM financial news

Auteur: Albert Jellema

Albert bezit een positie in OCI

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina