Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Alphabet maakt AI-Inhaalslag met Gemini

Dinsdag 2 januari 2024

  • Introduceert competitief AI-model
  • Relatief lage waardering
  • Advertentiemarkt trekt aan
  • Risico op ingrijpen toezichthouder
  • Grote afhankelijkheid advertentiemarkt

Alphabet is het Amerikaanse moederbedrijf van Google. Voor velen staat Alphabet vooral bekend om haar dominante rol op de advertentiemarkt met zoekmachine Google en videoplatform YouTube.

Desalniettemin richt Alphabet zich tegenwoordig steeds meer op andere markten. Zo ook de markt voor AI-gerelateerde producten.

Gemini als waardige tegenstander van ChatGPT

Alphabet introduceerde op 6 december haar nieuwste AI-tool genaamd Gemini. Hoewel Alphabet’s eerste AI-bot genaamd “Bard” koeltjes werd ontvangen, zijn tech-experts over Gemini een stuk enthousiaster.

De primaire reden hiervoor lijkt de unieke wijze waarop Gemini is ontworpen. Kennelijk is het model efficiënter en doelgerichter. Gemini lijkt hiermee in veel aspecten superieur ten opzichte van Chat-GPT. Alphabet kan wellicht een succesvolle slag slaan ten opzichte van Microsoft.

Ter aanvulling bestaat DeepMind, het onderdeel van Alphabet dat Gemini heeft ontwikkeld, al sinds 2010. Het is dan ook niet ondenkbaar dat met alle kennis die het bedrijf heeft vervaardigd er nog meer ontwikkelingen op de korte termijn zullen aankomen waar beleggers mogelijk enthousiast op zullen reageren.

Waardering Alphabet

Ondanks het feit dat Alphabet en Microsoft elkaar op het gebied van AI-ontwikkelingen nauwelijks ontlopen, is er een discrepantie in waarderingen. Zo waarderen beleggers Alphabet op een EV/EBITDA van 16,85 terwijl Microsoft wordt gewaardeerd op een EV/EBITDA van 25,44. Ook ten opzichte van andere aandelen van de Magnificent Seven blijft Alphabet flink achter.

Zorgen omtrent de huidige verdienmogelijkheden en de groeikansen liggen hieraan ten grondslag. Toch bleef de advertentiemarkt de afgelopen jaren doorgroeien en ook de toekomstige verwachtingen zijn positief. Deze groei kan nog eens versterkt worden op het moment dat Alphabet synergie-effecten tussen haar zoekmachines en AI-projecten zal realiseren.

Risico’s

Toch kleven er risico’s aan het aandeel Alphabet. Zo nemen meerdere toezichtsautoriteiten het bedrijf onder de loep vanwege de (te) sterke marktpositie van Alphabet. Beleggers maken zich zorgen dat toezichthouders kunnen besluiten dat Alphabet zich zal moeten opsplitsen.

Een ander risico voor Alphabet is een terugval in de advertentiemarkt. De huidige omzet van Alphabet bestaat voor zo’n 78% uit advertentie-gerelateerde inkomsten. Deze afhankelijkheid van de advertentiemarkt moet niet worden onderschat.

Conclusie

Alphabet schudt met de introductie van Gemini de AI-sector flink op. Door een AI-model dat zich richt op dynamische interactie tussen modaliteiten lijkt Gemini in veel aspecten superieur aan Chat-GPT. Toch blijft de huidige waardering van Alphabet achter bij andere Big-Tech partijen zoals Microsoft.

Met een groeiende advertentiemarkt en competitieve kracht op het gebied van AI zal Alphabet ook in de toekomst kunnen groeien. Tegelijkertijd blijven de afhankelijkheid van de advertentiemarkt en mogelijke reguleringen door toezichthouders een reëel risico.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien:

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Alphabet

Gebruikte bronnen:

Alphabet Investor Relations

DeAandeelhouder Premium

ABM financial news

Auteurs: Albert Jellema.

Albert bezit geen aandelen Alphabet.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina