Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Maakt Just Eat Takeaway de draai naar groei?

Dinsdag 5 december 2023

  • Aandeleninkoop biedt steun aan de koers
  • Onderneming verwacht positieve vrije kasstroom in 2e helft 2023
  • Consolidatie in de markt
  • Concurrentie kan roet in het eten gooien
  • Groei blijft achter

Cijfers als fundament

Just Eat Takeaway (TKWY) publiceerde op 18 oktober haar cijfers over het derde kwartaal. Deze cijfers werden destijds met gemengde gevoelens ontvangen. Zo stelde het aantal orders teleur, waarbij vooral de Verenigde Staten met -13% opviel.

Tegelijkertijd boekte TKWY op het gebied van kostenbesparingen wel vooruitgang. Zo communiceerde het bestuur dat de vrije kasstroom over de 2e helft van 2023 positief zal zijn en dat de vrije kasstroom hierna positief blijft.

Vanwege deze sterke financiële verbetering kondigde het bedrijf een aandeleninkoop aan van €150 miljoen. Dit is in meerdere opzichten gunstig voor aandeelhouders van het bedrijf.

Zo neemt het aantal uitstaande aandelen af waardoor TKWY de toekomstige winsten over minder aandelen hoeft te verdelen. Daarnaast legt deze aandeleninkoop ook een bodem onder de koers. Hierdoor lijkt het percentage aan shorts, en daarmee de koers, te stabiliseren.

Algehele sector

Ook de algehele sector lijkt bezig aan een opmars. Zo stegen concurrenten als Doordash en Uber afgelopen maand met 27% en 30%. Dit lijkt wederom een bevestiging dat het sentiment rondom maaltijdbezorgers draaiende is.

De primaire reden hiervoor lijkt de groeiende winstgevendheid in combinatie met het terugkeren van rationaliteit in de markt. Zo richten maaltijdbezorgers zich meer en meer op hun kernmarkten en lijkt de expansiedrift, die de afgelopen jaren uitmonden in moordende concurrentie, voorlopig voorbij.

Risico’s

Toch blijven er risico’s voor het aandeel Just Eat Takeaway. Zo groeien concurrenten momenteel op het gebied van orders terwijl TKWY zelf nog steeds krimt. Het blijft dan ook zaak dat TKWY terugkeert naar groei.

Een ander punt van aandacht blijven de marges binnen de maaltijdbezorging sector. Doordat deze operationele marges veelal rond de 5% (van de bruto transactiewaarde) liggen, kan de winstgevendheid bij hoger wordende kosten afnemen.

Dit maakt de maaltijdbezorgingssector in vergelijking met andere sectoren wellicht wat kwetsbaarder. Zeker als de concurrentie tussen maaltijdbezorgers weer toeneemt.

Invulling

Rendement certificaten kunnen een interessant rendementspotentieel bieden als alternatief voor een directe investering in de aandelen. Onderstaande rendement certificaat op Just Eat Takeaway kan bijvoorbeeld 8,5% rendement opleveren in 7 maanden. Een rendement certificaat werkt als volgt: onder voorwaarde dat de aandelenkoers gedurende de looptijd niet de ondergrens raakt, ontvang je na einddatum een vaste uitkering.

Raakt de aandelenkoers wel de ondergrens? Dan ontvangt u na einddatum een bedrag gelijk aan de slotkoers van de aandelen op einddatum. U loopt dus wel risico! Daalt het aandeel fors, dan zal ook het bijbehorende rendement certificaat dalen.

BNP Paribas heeft op Just Eat Takeaway een rendement certificaat beschikbaar dat afloopt op 21 juni 2024. Dat is over 7 maanden. De ondergrens van het certificaat ligt op €6. Een marge van 59% ten opzichte van de huidige koers van €14,67.

De prijs van dit rendement certificaat ligt rond de €13,80. Onder de prijs van het aandeel. Onder voorwaarde dat het aandeel de komende 7 maanden ook boven de ondergrens van €6 blijft, ontvangt u in maart een uitkering van €15,00. Dus €1,20 meer dan de investering nu.

Dat betekent een rendement van 8,5% in 7 maanden. Het rendement is wel gemaximeerd. Meer dan €15 krijgt de belegger niet, ongeacht hoe hoog Just Eat Takeaway 21 juni 2024 noteert.

In ruil voor een positief resultaat bij een zijwaartse beweging of daling tot 59%, geeft u dus naar boven toe rendementspotentieel op. Daarbij ontvangt u geen dividend op een rendement certificaat.

Mocht de koersreactie toch negatief zijn, dan is er voor de belegger in dit rendement certificaat niet direct iets aan de hand, zolang de aandelenkoers de komende ruim 7 maanden maar boven de ondergrens van €6 blijft. Daaronder loopt u hetzelfde risico als met de aandelen zelf.

In het geval dat TKWY de ondergrens namelijk wel raakt, betekent dit dat u na de einddatum een bedrag ontvangt gelijk aan de slotkoers van TKWY die dag. Wie reeds in aandelen Just Eat Takeaway belegt, een investering overweegt te doen, of gewoon op zoek is naar rendement met het hiervoor beschreven risico, kan dit certificaat van BNP Paribas overwegen.

Klik hier voor de details.

Auteur: Albert Jellema bezit een positie in TKWY.

Gebruikte bronnen:

Investor Relations site TKWY

De Aandeelhouder.nl

BNP Paribas Markets

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina