Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Galapagos 2.0

Dinsdag 7 november 2023

  • Galapagos neemt afscheid van filgotinib
  • Zet in op oncologie
  • Cash is King
  • Risico van grote overname
  • Potentiële medicijnen nog in vroege fase

Verkoop Filgotonib

Galapagos maakt de afgelopen week bekend dat het afscheid gaat nemen van het reumamedicijn Filgotonib. Lange tijd dreef de koers van Galapagos op de introductie van dit medicijn in de Verenigde Staten, maar met de finish in zicht keurde de FDA het gebruik af.

Nieuwe eigenaar gaat AlfaSigma worden dat €50 miljoen betaalt, eventuele mijlpaalbetalingen van €120 miljoen en royalties van 5-15% op de verkopen. Galapagos moet in juni 2025 nog eens €40 miljoen aan Alfasigma betalen aan ontwikkelingskosten en wordt de deal zoals die met Gilead was aangepast.

Met Gilead was er een 50/50 deal voor wat betreft ontwikkelingskosten en Gilead kreeg royaltyies over de verkopen in Europa.

End of an era

En op deze manier neemt Galapagos afscheid van de beroemde pil die het bedrijf toch vele miljarden opgeleverd heeft, maar het als medicijn nooit heeft kunnen waarmaken. De erfenis van Onno van de Stolpe is daarmee definitief verdwenen binnen het bedrijf.

Met het afscheid van Jyseleca neemt Galapagos ook afscheid van circa 100 personeelsleden wat op jaarbasis straks € 150-200 miljoen aan uitgaven bespaart. Dat zal niet allemaal salaris zijn, maar ook bijkomende kosten van laboratoria.

De originele cashburn was ongeveer €380-420 miljoen euro per jaar, waarbij de kaspositie halverwege dit jaar nog €3.9 miljard bedroeg. Hier wordt inmiddels ook geld mee verdiend vanwege de opgelopen rente. Die cashburn gaat dus flink omlaag, maar ook de omzet uit van Filgotonib verdwijnt.

Galapagos 2.0

Galapagos ziet het vermarkten van Jyseleca dus niet langer als een hoofddoel en wil verder als innovatief biotechbedrijf dat op zoek gaat naar medicijnen die het leven van mensen kunnen verbeteren.

De kernindicaties worden oncologie en immunologie. En vooral oncologie wordt veelbelovend, getuige de CAR-T technologie die Galapagos vorig jaar adopteerde.

Cash is King

Met een veel lagere cashburn kan Galapagos het veel langer uitzingen. De vraag is echter of CEO Stoffels van zins is dat geld ook zo lang in portefeuille te houden.

In het persbericht wordt al voorzichtig gezinspeeld op eventuele overnames in het werkveld en dat zou ook niet onlogisch zijn. Door de verkoop van Filgotonib speelt Stoffels eigenlijk een deel van de zak geld vrij.

De biotech index is de afgelopen twee jaar met 30% gedaald en daar zitten dan nog de sterkste bedrijven in. Veel kleinere biotechbedrijfjes kunnen door de hoge rente nauwelijks meer aan funding komen en moeten equity weggeven. Galapagos kan zwaaiend met haar geldbuidel wellicht goede zaken doen en krijgt in de tussentijd rente op haar uitstaande tegoeden. De cash per aandeel bedroeg, uitgaande van een cashpositie van €3.8 miljard euro nu en 65.9 miljoen uitstaande aandelen €57,50 euro per aandeel.

Een behoorlijke veiligheidsmarge sten opzichte van de huidige koers van €35 euro per aandeel. Deels omdat er weinig waarde aan de pijplijn wordt toegeschreven en deels omdat ze elk jaar wat geld verbranden.

Invulling

Rendement certificaten kunnen een interessant rendementspotentieel bieden als alternatief voor een directe investering in de aandelen. Onderstaande rendement certificaat op Galapagos kan bijvoorbeeld 5,5% rendement opleveren in 4 maanden. Een rendement certificaat werkt als volgt: onder voorwaarde dat de aandelenkoers gedurende de looptijd niet de ondergrens raakt, ontvang je na einddatum een vaste uitkering. Raakt de aandelenkoers wel de ondergrens? Dan ontvangt u na einddatum een bedrag gelijk aan de slotkoers van de aandelen op einddatum. U loopt dus wel risico! Daalt het aandeel fors, dan zal ook het bijbehorende rendement certificaat dalen.

BNP Paribas heeft op Galapagos een rendement certificaat beschikbaar dat afloopt op 15 maart 2024. Dat is over 4 maanden. De ondergrens van het certificaat ligt op €25. Een marge van 28% ten opzichte van de huidige koers van €35.

De prijs van dit rendement certificaat ligt rond de €38,8. Boven de prijs van het aandeel. Onder voorwaarde dat het aandeel de komende 4 maanden ook boven de ondergrens van €25 blijft, ontvangt u in maart een uitkering van €41. Dus €2,2 meer dan de investering nu. Dat betekent een rendement van 5,5% in 4 maanden. Het rendement is wel gemaximeerd. Meer dan €41 krijgt de belegger niet, ongeacht hoe hoog Galapagos 15 maart 2024 noteert. In ruil voor een positief resultaat bij een zijwaartse beweging of beperkte daling, geeft u dus naar boven toe rendementspotentieel op. Daarbij ontvangt u geen dividend op een rendement certificaat.

Mocht de koersreactie toch negatief zijn, dan is er voor de belegger in dit rendement certificaat niet direct iets aan de hand, zolang de aandelenkoers de komende ruim 4 maanden maar boven de ondergrens van €25. Daaronder loopt u hetzelfde risico als met de aandelen zelf. In het geval dat Galapagos de ondergrens namelijk wel raakt, betekent dit dat u na de einddatum een bedrag ontvangt gelijk aan de slotkoers van Galapagos die dag. Wie reeds in aandelen Galapagos belegt, een investering overweegt te doen, of gewoon op zoek is naar rendement met het hiervoor beschreven risico, kan dit certificaat van BNP Paribas overwegen.

Klik Hier voor de details:

Albert Jellema bezit geen positie in Galapagos.

Gebruikte bronnen:

Investor Relations site Galapagos

De Aandeelhouder.nl

BNP Paribas Markets

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina