Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

ASML: 2024 transitiejaar, 2025 weer groei

Dinsdag 24 oktober 2023

  • Orderintake aanzienlijk lager dan verwacht
  • Herstel chipsector duurt langer dan eerder ingeschat
  • Verwachtingen voor 2024 neerwaarts bijgesteld
  • Significante groei verwacht in 2025
  • Langetermijndoelstellingen blijven intact

Chipmachinefabrikant ASML rapporteerde onlangs cijfers over het derde kwartaal waarbij met name de tegenvallende instroom van nieuwe orders opviel. De bredere chipsector herstelt trager dan aanvankelijk werd gehoopt en de onderneming ziet zich genoodzaakt om de verwachtingen voor 2024 neerwaarts bij te stellen. In 2025 verwacht men daarentegen dan weer significante groei. Ondanks de lastige marktomstandigheden op korte termijn laat ASML de langetermijndoelstellingen intact.

Kwartaalcijfers ASML

De omzet over Q3 komt uit op €6,7 miljard. ASML rekende op een omzet tussen de €6,5 en €7 miljard en daarmee ligt de omzet in het midden van de eigen bandbreedte.

Van die €6,7 miljard aan omzet komt €1,4 miljard uit het Installed Base segment. Omzet die wordt behaald door het onderhouden en upgraden van bestaande machines. De overige €5,3 miljard omzet betreft de verkoop van machines.

De bijbehorende brutomarge lag het afgelopen kwartaal op 51,9% en dat is hoger dan de verwachting die uitging van een marge van circa 50 procent. Dit komt door de productmix en vanwege een aantal meevallende kosteneffecten.

De nettowinst komt uit op €1,9 miljard, omgerekend €4,81 per aandeel. Het interim-dividend volgt op 10 november en bedraagt €1,45 per aandeel.

Zwakke orderintake

Het afgelopen kwartaal ontving ASML voor €2,6 miljard aan nieuwe orders, waarvan €0,5 miljard voor EUV-machines. Analisten rekenden op circa €4,4 miljard aan nieuwe orders. Een kwartaal eerder lag de nieuwe orderinstroom nog op €4,5 miljard.

De relatief zwakke orderinstroom geeft aan dat afnemers zoals TSMC, Samsung en Intel terughoudend blijven met het plaatsen van bestellingen aangezien een duidelijk herstel van de bredere chipsector voorlopig nog uitblijft.

Het totale orderboek van ASML ligt vooralsnog op meer dan €35 miljard en daar kan het in ieder geval nog een aantal kwartalen mee vooruit.

Geen groei voor 2024

ASML wijst wederom op de uitdagende macro-economische situatie. Denk aan inflatie, de hoge rentestand, tegenvallende economische groei en geopolitieke spanningen.

Alhoewel de marktomstandigheden in de bredere chipsector hier en daar wel verbeteren zal het herstel vermoedelijk pas volgend jaar echt gaan aantrekken. Wanneer precies en in welk tempo dat zal geschieden blijft voorlopig lastig in te schatten.

ASML blijft conservatief en laat weten dat het verwacht dat 2024 een transitiejaar zal gaan worden. De omzet zal naar verwachting op hetzelfde niveau komen te liggen als in 2023. Anders gezegd: we verwachten geen groei voor volgend jaar.

Pijlen gericht op 2025

Het jaar 2024 zal daarentegen worden beschouwd om voor te bereiden op wat er moet gaan komen in 2025. Dat moet namelijk weer een jaar van significante groei worden.

Seculiere groeitrends zoals kunstmatige intelligentie en de energietransitie bieden sterke rugwind om dat te verwezenlijken. Daarnaast zullen er in 2025 meerdere nieuwe chipfabrieken worden geopend en daar zijn logischerwijs chipmachines voor nodig.

Opvallend: China

Het vorige kwartaal zagen we al dat de leveringen van chipmachines aan China een aanzienlijk deel (24%) uitmaakten van de totale verkoop. Dit kwartaal had zelfs 46% van de systemen als bestemming China. Een jaar eerder in Q3 lag dat percentage nog op 15%.

Bron:

ASML

2023

China zet stevig in op het uitbreiden van de eigen chipindustrie. De focus ligt daarbij met name op meer volwassen technologie (mature nodes). Daarvoor zijn DUV-machines van ASML nodig.

CFO Roger Dassen geeft overigens wel aan dat het veelal orders zijn die al in 2022 en zelfs daarvoor geplaatst zijn. Daar waar andere afnemers voorzichtig en terughoudend blijven, zijn Chinese afnemers bereid om meer machines af te nemen en vangen leveringen op van andere klanten die 'schuiven' met hun vraag.

Vanwege geopolitieke ontwikkelingen en angst voor meer exportrestricties zet China al langere tijd in om zo veel mogelijk chipmachines te bemachtigen.

De vraag rijst hoe duurzaam deze omzetstroom is gelet op de steeds intensievere technologie oorlog tussen de VS en China. Volgens ASML hebben de restricties geen materiële impact op de financiële doelstellingen voor 2023, en ook niet op de langetermijnplannen voor 2025 en 2030.

Langetermijndoelstellingen intact

ASML blijft onverminderd positief over de langetermijndoelstellingen. Ondanks de huidige marktomstandigheden spreekt ASML vol vertrouwen over de toekomst. De plannen zoals gedeeld tijdens de beleggersdag afgelopen november blijven volledig intact.

Hieronder die financiële doelstellingen voor 2025-2030:

Bron:

ASML

2023

Samenvattend

De cijfers van ASML bevestigen waar beleggers al enige tijd voor vrezen: het herstel van de chipsector laat langer op zich wachten.

ASML neemt het zekere voor het onzekere en stelt de verwachtingen op de kortere termijn neerwaarts bij. Het laat weten dat 2024 zal worden beschouwd als transitiejaar met vermoedelijk geen omzetgroei. Het jaar daarop rekent ASML wel weer op significante groei.

Technologische trends zullen over een langere periode ongetwijfeld voor groei blijven zorgen. Ondanks de huidige onzekerheid blijven de vooruitzichten op de langere termijn daardoor onverminderd positief.

Op de korte termijn blijft de chipmarkt echter cyclisch. De wereldwijde economie koelt duidelijk af en ook ASML ontkomt daar niet aan.

Beleggers met een lange termijn visie hoeven zich niet al te druk te maken. Op de kortere termijn zal men echter moeten afwachten tot de chipmarkt echt zal gaan herstellen. Dat duurt langer dan aanvankelijk werd gehoopt, maar ook daar zijn de eerste signalen inmiddels zichtbaar.

De grote vraag de komende tijd zal zijn of beleggers alvast durven te kijken naar 2025 en verder of toch liever vasthouden aan de verwachtingen op kortere termijn.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op ASML

Gebruikte bronnen:

ASML Investor relations

DeAandeelhouder Premium

Google finance

Marketscreener

ABM financial news

Auteur: Jordy Beuving en Albert Jellema

Jordy bezit aandelen ASML. Albert bezit geen aandelen ASML.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina