Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Bewijst Adyen beleggers het tegendeel?

Dinsdag 12 september 2023

  • Aandelen Adyen gehalveerd vanwege tegenvallende halfjaarcijfers
  • Zorgen over groeimogelijkheden, winstmarge en concurrentiepositie
  • Beleggersdag aangekondigd in november

Adyen, een vooraanstaand bedrijf gericht op financiële technologie, specialiseert zich in geavanceerde betalingsoplossingen voor ondernemingen. Adyen biedt bedrijven een alomvattende, wereldwijde oplossing voor hun betalingsinfrastructuur.

Dankzij Adyen hebben (online) ondernemingen de mogelijkheid om betalingen te accepteren, waar dan ook en op welke manier dan ook, ongeacht het gebruikte apparaat. De onderneming bedient hiermee talloze bedrijven, waaronder prominente namen als Microsoft, Uber, Booking.com en Spotify.

Aandelen in vrije val

De koers van het aandeel Adyen daalde onlangs aanzienlijk in reactie op tegenvallende halfjaarcijfers. Inmiddels zijn aandelen Adyen in minder dan een maand tijd meer dan gehalveerd.

Een ongekende koersdaling voor een bedrijf van een dergelijke omvang:

Bron:

ADYEN

2023

De gepresenteerde halfjaarcijfers van Adyen vielen aanzienlijk lager uit dan wat analisten hadden verwacht.

De omzet in de eerste jaarhelft steeg met 21% tot 739 miljoen euro. Duidelijk niet in lijn met de ambitieuze langetermijndoelstellingen van de onderneming. Die zijn namelijk gericht op een omzetgroei tussen de 25% en 33%.

Adyen rapporteerde daarbij een winst van 282 miljoen euro met een bijbehorende winstmarge van 43%. De doelstelling van Adyen is echter een winstmarge van 65%. Een behoorlijke tegenvaller:

Bron:

ADYEN

2023

Zorgen over groei en winstmarge

De groeisnelheid van Adyen vertoont duidelijke tekenen van vertraging, vooral in de Verenigde Staten, waar hevige concurrentie een uitdaging vormt. Veel bedrijven in de markt richten hun aandacht steeds meer op kostenbeheersing en kiezen daarom voor meer voordelige alternatieven boven Adyen.

Adyen neemt echter het standpunt in om niet deel te nemen aan deze prijzenoorlog en benadrukt daarbij dat uiteindelijk de totale kosten voor klanten bij Adyen lager zullen uitkomen.

Tegelijkertijd blijft Adyen vastberaden gericht op groei, en om dit te bereiken breidt het bedrijf zijn personeelsbestand aanzienlijk uit. Dit heeft op de korte termijn een negatieve invloed op de winstmarge, wat de vraag oproept of de eerder gestelde winstdoelstelling - een winstmarge van 65% - nog haalbaar is.

Ondanks deze uitdagingen blijft de onderneming zelf vol vertrouwen over de superieure kwaliteit van haar product en benadrukt ze tevens dat de situatie in de Verenigde Staten als tijdelijk wordt beschouwd.

Beleggersdag november

Als reactie op de enorme koersdaling en de ontevredenheid onder beleggers heeft Adyen besloten haar strategie uitvoeriger toe te gaan lichten. Onlangs kondigde het bedrijf aan dat het op 8 november een speciale beleggersdag zal organiseren. Het is mogelijk dat deze gelegenheid Adyen in staat zal stellen om beleggers opnieuw te overtuigen van haar strategie.

Risico’s

Het risico bestaat dat Adyen haar eigen doelstellingen voor de omzetgroei en winstmarge niet meer realistisch acht en moet herzien. Ook de situatie omtrent concurrentie in de VS kan langer aanhouden dan momenteel wordt ingeschat.

Samenvattend

Adyen stelt met haar halfjaarcijfers teleur, waardoor beleggers twijfelen aan de groeimogelijkheden, concurrentiedruk en winstmarges van de onderneming. Adyen zelf blijft vastbesloten om zich te richten op de langetermijndoelen en behoudt het vertrouwen in haar eigen productaanbod en strategie.

Op dit moment lijken beleggers hun vertrouwen te hebben verloren in de strategische koers en marktpositie van Adyen. Toch bezit het bedrijf een sterke marktpositie binnen een sector die veelbelovende groeiperspectieven biedt.

Op de aankomende beleggersdag zal Adyen haar strategie nader toelichten. Of dat voldoende is om beleggers opnieuw te overtuigen zal de toekomst moeten uitwijzen. Bewijst Adyen beleggers het tegendeel?

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Adyen

Gebruikte bronnen:

Adyen Investor relations

DeAandeelhouder Premium

Google finance

Marketscreener

ABM financial news

Auteur: Albert Jellema en Jordy Beuving

Albert bezit positie in Adyen. Jordy heeft geen positie in Adyen.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina