Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

NVIDIA profiteert van groeiversnelling kunstmatige intelligentie

Dinsdag 5 september 2023

  • Sterke cijfers en outlook van chipontwikkelaar NVIDIA
  • Enorme vraag door groeiversnelling kunstmatige intelligentie
  • Beleggers anticiperen op spectaculaire vooruitzichten
  • Meer concurrentie risico voor marktaandeel
  • Aanzienlijke exposure China bijkomend risico

De Amerikaanse chipontwikkelaar NVIDIA rapporteerde afgelopen maand kwartaalcijfers en wist de verwachtingen van beleggers wederom te overtreffen. De onderneming profiteert met name van de enorme vraag naar microchips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie.

Dat de zaken goed gaan bij de chipontwikkelaar gaat niet aan beleggers voorbij. Aandelen NVIDIA stegen dit jaar reeds met meer dan 230%:

Bron:

NVDA

2023

Kwartaalcijfers NVIDIA

NVIDIA voorzag eerder dit jaar al een aanzienlijke omzetgroei. Het wist beleggers te verrassen door een omzetverwachting van $11 miljard af te geven voor het tweede kwartaal. Beleggers reageerden destijds erg enthousiast. In het eerste kwartaal lag de omzet namelijk nog op ‘slechts’ $7,2 miljard. NVIDIA wist die eerder uitgesproken verwachtingen echter ruimschoots te overtreffen. In plaats van $11 miljard omzet waar aanvankelijk op werd gerekend rapporteerde NVIDIA een kwartaalomzet van maar liefst $13,5 miljard. Op kwartaalbasis een omzetstijging van 88%.

Een jaar geleden lag de omzet in hetzelfde kwartaal nog op $6,7 miljard. Het komt niet vaak voor dat een omzet van dergelijke omvang zo snel toeneemt. De afgegeven omzetverwachting voor het huidige kwartaal ligt op $16 miljard en daarmee voorziet NVIDIA wederom een aanzienlijke omzetgroei.

Bron:

NVDA

2023

Groeiversnelling kunstmatige intelligentie

Sinds de lancering van Chat-GPT eind vorig jaar is de strijd om kunstmatige intelligentie (AI) losgebarsten. Zoals de CEO van NVIDIA mooi verwoordt: “The race is on to adopt generative AI”. Grote technologiebedrijven haasten zich om AI te implementeren en lanceren eigen producten en diensten op basis van AI. Denk daarbij bijvoorbeeld aan BARD van Alphabet of Firefly van Adobe. Hierdoor neemt de vraag naar microchips, systemen en software van NVIDIA in een versneld tempo toe. Cloudproviders zoals Microsoft en Oracle bijvoorbeeld maken massaal gebruik van de NVIDIA-infrastructuur om in de enorme vraag naar toepassingen gebaseerd op kunstmatige intelligentie te kunnen voorzien:

Bron:

NVDA

2023

Voorname risico’s

De relatief hoge waardering van de aandelen valt aan te merken als een risico. Daarnaast vallen er enkele andere risico's aan te wijzen.

Op dit moment geniet NVIDIA een marktleidende positie voor microchips gericht op kunstmatige intelligentie. Meer concurrentie kan in de toekomst mogelijk impact gaan hebben op het marktaandeel van NVIDIA. Concurrenten zoals AMD en Intel zitten namelijk niet stil. AMD bijvoorbeeld gaat in het vierde kwartaal van dit jaar de productie van hun nieuwe AI-microchip opschalen.

Daarnaast zetten steeds meer grote technologiebedrijven in op het zelf ontwerpen en ontwikkelen van geschikte microchips. Op korte termijn wellicht geen bedreiging, maar op een langere tijdslijn belangrijk om mee te nemen.

Een ander noemenswaardig risico betreft de aanzienlijke exposure naar China. Circa 20 tot 25% van de vraag in het data center segment betreft vraag uit China. Extra restricties tussen de VS en China voor wat betreft de export van geavanceerde microchips vallen niet uit te sluiten. NVIDIA zelf verwacht op de korte termijn geen onmiddellijke materiele financiële impact indien er nieuwe restricties worden aangekondigd. Op de langere termijn kan het gedeeltelijk of geheel wegvallen van China toch een flinke tegenvaller blijken voor NVIDIA.

Samenvattend

NVIDIA rapporteert sterke kwartaalcijfers en weet beleggers opnieuw positief te verrassen met wederom een mooie outlook. De chipontwikkelaar ziet de vraag explosief toenemen en profiteert van de enorme groeiversnelling omtrent kunstmatige intelligentie. De aandelen stegen dit jaar met meer dan 230% en beleggers anticiperen daarmee alvast op de positieve vooruitzichten van NVIDIA.

Om de vraag hoeft men zich voorlopig in ieder geval geen zorgen te maken. Risico’s zoals de relatief hoge waardering, toenemende concurrentie en een aanzienlijke exposure naar China moet men ondanks de positieve berichtgeving niet uit het oog verliezen. Of NVIDIA de hoge verwachtingen op dit moment weet waar te maken zal de toekomst moeten uitwijzen.

Invulling

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op NVIDIA

Albert Jellema en Jordy Beuving hebben geen positie in NVIDIA.

Gebruikte bronnen:

Google Finance

SeekingAlpha

De Aandeelhouder.nl

BNP Paribas Markets

NVIDIA investor relations

Marketscreener

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina