Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Exor neemt aanzienlijk belang in Philips

Dinsdag 22 augustus 2023

  • Italiaanse holding Exor neemt belang van 15% in Philips
  • Exor ziet kansen vanwege combinatie gezondheidszorg en technologie
  • Onzekerheid omtrent veiligheidsproblemen apparatuur nog niet voorbij
  • Vorige week werd bekendgemaakt dat de Italiaanse holding Exor een belang van 15% neemt in Philips. De koers van aandelen Philips kreeg hierdoor een flinke duw in de rug:

Chipproducent NXP rapporteerde onlangs solide tweede kwartaalcijfers. De onderneming navigeert prima door de ‘downturn’ in de bredere chipsector vanwege haar relatief hoge exposure naar de automarkt.

De koers van aandelen NXP steeg dit jaar reeds met 39%. Zie hieronder de grafiek met het koersverloop van aandelen NXP over de afgelopen 12 maanden:

Bron:

NXP

2023

Exor werd ooit opgericht door de Italiaanse familie Agnelli en staat met name bekend om haar belangen in Ferrari, Juventus en Stellantis. De holding fungeert als investeringsportefeuille waarmee men investeert in bedrijven die op lange termijn waarde kunnen creëren.

Het belang

Vorige week liet Exor weten een overeenkomst met Philips te hebben gesloten waarbij het een belang van 15% heeft opgebouwd. Omgerekend circa 2,7 miljard EUR. Daarnaast verkrijgt het een zetel in de Raad van Commissarissen.

De investeringsmaatschappij wil zich voor de langere termijn committeren aan Philips met het aanhouden van een minderheidsbelang. Exor geeft daarbij aan de strategie van Philips volledig te ondersteunen.

Exor heeft niet direct de intentie om meer aandelen te kopen op de korte termijn maar bezit wel de mogelijkheid om het belang uit te breiden naar een maximum van 20%. Het belang mag de komende 3 jaar slechts onder bepaalde omstandigheden verkocht worden.

Waarom Philips?

Een sterke merknaam, prijszettingskracht en mogelijkheden om te profiteren van groeitrends zijn enkele criteria op basis waarvan Exor haar beleggingen selecteert.

Philips voldoet volgens Exor aan deze voorwaarden. De investeringsmaatschappij blijkt gecharmeerd van de combinatie tussen gezondheidszorg en technologie.

Philips bezit een sterke marktpositie, zet in op innovatie en voorziet duurzame waarde creatie op de langere termijn. Een interessante aanvulling voor de portefeuille van Exor.

Blijk van vertrouwen

Philips verkeert al langere tijd in een lastige situatie vanwege veiligheidsproblemen en terugroepacties van haar medische apparatuur. Dit dossier gaat gepaard met veel onzekerheden die nog steeds als een donkere wolk boven Philips hangen.

Het ergste lijkt inmiddels echter achter de rug. Philips kondigde eerder een grootschalige reorganisatie aan waarbij het inzet op kostenbeheersing en het verbeteren van de aanvoerketens. Onder leiding van CEO Roy Jakobs moet Philips weer omgevormd worden tot winstgevend groeibedrijf.

Dat Exor zichzelf op deze wijze committeert aan Philips geeft blijk van vertrouwen in de toekomstplannen van de geplaagde producent van medische apparatuur.

Risico’s

Het hoofdpijndossier omtrent veiligheidsproblemen met medische apparatuur is nog niet volledig afgerond. Dit blijft een risico bij een belegging in Philips.

Ook heeft de onderneming een substantiële exposure naar China. Gezien de recente economische en geopolitieke ontwikkelingen een bijkomend risico.

Samenvattend

Philips weet de Italiaanse investeringsmaatschappij Exor voor langere termijn aan zich te binden als minderheidsaandeelhouder. Een welkome boodschap die blijk van vertrouwen geeft en waar beleggers logischerwijs positief op reageren.

Exor lijkt alvast voor te sorteren op een succesvolle afronding van het hoofdpijndossier waar Philips al langere tijd mee worstelt. De toekomst zal moeten uitwijzen of de Italiaanse investeringsmaatschappij gelijk gaat krijgen.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Philips

Gebruikte bronnen:

Exor Investor relations

Philips Investor relations

DeAandeelhouder Premium

Google finance

Marketscreener

ABM financial news

Auteur: Nico Inberg en Albert Jellema

Albert bezit geen positie in Philips. Nico bezit positie in Philips.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina