Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Just Eat Takeaway toont verbetering winstgevendheid

Dinsdag 1 augustus 2023

  • Winstgevendheid Just Eat Takeaway verbetert aanzienlijk
  • Doelstelling vrije kasstroom komt in zicht
  • Bruto transactiewaarde laat weer groei zien in kernmarkten
  • Divisie Zuid-Europa / Australië / Nieuw Zeeland blijft totale winstgevendheid drukken
  • Nog geen volledige duidelijkheid over Grubhub

Maaltijdbezorgingsplatform Just Eat Takeaway rapporteerde vorige week haar halfjaarcijfers. De onderneming laat zichtbare verbeteringen zien voor wat betreft de winstgevendheid van de gehele groep. Beleggers reageerden aanvankelijk enthousiast op de gerapporteerde cijfers. Ondanks de positieve berichtgeving wil het koersherstel van aandelen Just Eat Takeaway voorlopig nog niet geheel doorzetten.

Bron:

Just Eat Takeaway

2023

Woensdag 26 juli rapporteerde Just Eat Takeaway halfjaarresultaten die redelijk in lijn lagen met de verwachting van analisten.

Het aantal orders in de eerste jaarhelft daalde met 12% naar 450 miljoen. De bruto transactiewaarde (GTV) nam af met 6% tegen constante wisselkoersen.

Just Eat Takeaway geeft aan dat de markten Noord-Europa en UK/Ierland in het tweede kwartaal weer groei van de GTV laten zien. Een belangrijke ontwikkeling aangezien het merendeel van de orders uit deze twee markten komt.

Verbetering winstgevendheid

Just Eat Takeaway laat weten dat de aangepaste EBITDA in de eerste jaarhelft op 143 miljoen euro ligt. Een positief verschil van 277 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Deze ontwikkeling werd gedreven door het verminderen van de kosten en het verbeteren van de operationele efficiëntie.

Met name het segment Noord-Europa laat een sterke verbetering van de winstgevendheid zien met een aangepaste EBITDA van 191 miljoen euro. Een stijging van 54% op jaarbasis. Just Eat Takeaway laat weten dat er hier ruimte is voor verdere verbetering van de marge.

Bron:

Just Eat Takeaway

2023

Ook het segment UK/Ierland is op weg om de margedoelstelling van 5% te gaan behalen, aldus de onderneming. Daar rapporteerde Just Eat Takeaway een aangepaste EBITDA van 56 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 18 miljoen euro negatief.

De divisie Zuid-Europa / Australië / Nieuw Zeeland blijft echter de winstgevendheid van de totale groep drukken. Het segment rapporteerde een verlies van 55 miljoen euro in de eerste jaarhelft. Wel laat Just Eat Takeaway weten dat het structurele actie onderneemt om ook in dit segment de marge te verbeteren. Voor nu blijft dit onderdeel een blok aan het been.

Doelstelling vrijekasstroom in zicht

Just Eat Takeaway geeft aan dat ook de doelstellingen voor de vrijekasstroom inmiddels in zicht komen. Gerekend voor werkkapitaal lag de vrijekasstroom in de eerste jaarhelft op minus 78 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 407 miljoen euro. Bij het buiten beschouwing laten van eenmalige kosten en een belastingschikking zou de vrije kasstroom in H1 op minus 17 miljoen euro liggen. Een aanzienlijke verbetering en ook de onderneming laat zich positief uit over deze ontwikkeling.

Voor het onderdeel Grubhub lag de vrijekasstroom op minus 56 miljoen euro. Maar ook dat onderdeel is op weg naar breakeven, aldus de onderneming. Een gedeeltelijke of volledige verkoop van dit onderdeel blijft een optie waar actief naar gekeken wordt.

Outlook intact

De onderneming verwacht een aangepaste EBITDA van totaal 275 miljoen EUR te rapporteren over heel 2023. De vrije kasstroom moet ergens midden 2024 positief worden. Daarmee laat Just Eat Takeaway de eerdere guidance intact en dat geeft enige blijk van voorzichtigheid.

Conclusie

Just Eat Takeaway toont goede progressie van de winstgevendheid en zet duidelijke stappen om de eigen doelstellingen voor 2023 en 2024 te behalen. Ook de groei lijkt enigszins terug te keren en zal naar verwachting in de tweede jaarhelft verder verbeteren.

Voorname risico’s

Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft een belegging in Just Eat Takeaway niet zonder risico’s. Het valt nog te bezien of de huidige verbeteringen zullen gaan doorzetten in de komende kwartalen en of de groei inderdaad verder aantrekt.

Ook blijft het segment Zuid-Europa / Australië / Nieuw Zeeland de totale winstgevendheid drukken. Tot slot rijst de vraag wat er met het onderdeel Grubhub gaat gebeuren.

Invulling

Rendement certificaten kunnen een interessant rendementspotentieel bieden als alternatief voor een directe investering in de aandelen.

Onderstaande rendement certificaat op Just Eat Takeaway kan bijvoorbeeld 16% rendement opleveren in minder dan 8 maanden. Een rendement certificaat werkt als volgt: onder voorwaarde dat de aandelenkoers gedurende de looptijd niet de ondergrens raakt, ontvang je na einddatum een vaste uitkering. Raakt de aandelenkoers wel de ondergrens? Dan ontvangt u na einddatum een bedrag gelijk aan de slotkoers van de aandelen op einddatum. U loopt dus wel risico! Daalt het aandeel fors, dan zal ook het bijbehorende rendement certificaat dalen.

BNP Paribas heeft op Just Eat Takeaway een rendement certificaat beschikbaar dat afloopt op 15 maart 2024. Dat is circa 8 maanden. De ondergrens van het certificaat ligt op €9,00. Een marge van 44,91% ten opzichte van de huidige koers van €16,30.

De prijs van dit rendement certificaat ligt rond de €16,38 - boven de huidige prijs van het aandeel. Onder voorwaarde dat het aandeel de komende circa 8 maanden ook boven de ondergrens van €9,00 blijft, ontvangt u in december een uitkering van €19,00. Dus €2,62 meer dan de investering nu. Dat betekent een rendement van 16% in ongeveer 8 maanden.

Het rendement is wel gemaximeerd. Meer dan €19 krijgt de belegger niet, ongeacht hoe hoog het aandeel Just Eat Takeaway op 15 maart 2024 noteert. In ruil voor een positief resultaat bij een zijwaartse beweging of beperkte daling, geeft u dus naar boven toe rendementspotentieel op. Daarbij ontvangt u geen dividend op een rendement certificaat.

Mocht de koersreactie toch negatief zijn, dan is er voor de belegger in dit rendement certificaat niet direct iets aan de hand, zolang de aandelenkoers de komende circa 8 maanden maar boven de ondergrens van €9,00 blijft. Daaronder loopt u hetzelfde risico als met de aandelen zelf. In het geval dat Just Eat Takeaway de ondergrens namelijk wel raakt, betekent dit dat u na de einddatum een bedrag ontvangt gelijk aan de slotkoers van Just Eat Takeaway die dag. Wie reeds in aandelen Just Eat Takeaway belegt, een investering overweegt te doen, of gewoon op zoek is naar rendement met het hiervoor beschreven risico, kan dit certificaat van BNP Paribas overwegen.

Klik Hier voor de details.

Bron:

Albert Jellema

2023

Albert Jellema en Jordy Beuving hebben positie in Just Eat Takeaway.

Gebruikte bronnen:

Google Finance

De Aandeelhouder.nl

BNP Paribas Markets:

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/NLBNPNL2FGW0/

Just Eat Takeaway investor relations

Marketscreener

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina