Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

ASML boven verwachting maar onzekerheid op korte termijn

Dinsdag 25 juli 2023

  • ASML cijfers boven verwachting en orderintake trekt aan
  • Sterke vraag DUV vanuit China maar EUV vraag zwakker
  • Verhoging omzetverwachting 2023 vereist enige nuancering
  • Onzekerheid korte termijn over macro-economie en herstel chipsector

We zien al langere tijd een aanhoudende vraag naar chipaandelen op de financiële markten. De zogeheten Semiconductor Sector Index (SOX) noteert dit jaar ruim 45% in het groen. Aandelen ASML noteren sinds begin dit jaar circa 20% hoger.

Bron:

ASML

2023

Die vraag lijkt deels te worden gedreven door de toekomstige groeimogelijkheden die kunstmatige intelligentie (AI) biedt. Microchips spelen daarbij een cruciale rol vanwege de eigenschap om data te kunnen verwerken en rekenkracht te leveren.

Geavanceerde productiesystemen zoals die van ASML zijn onmisbaar voor de productie van microchips. Afgelopen week rapporteerde de onderneming haar tweede kwartaalcijfers.

Kwartaalcijfers ASML

Afgelopen woensdag rapporteerde ASML de cijfers over het tweede kwartaal. ASML rapporteerde een omzet van €6,9 miljard met een brutomarge van 51,3%. Daarmee komt de omzet aan de bovenkant van de eerder gedeelde bandbreedte uit en ligt boven de gemiddelde verwachting van analisten. De nettowinst bedroeg €1,9 miljard, omgerekend €4,93 per aandeel.

Orderintake trekt aan

ASML laat weten dat het in het afgelopen kwartaal voor €4,5 miljard aan nieuwe orders heeft ontvangen, waarvan €1,6 miljard voor EUV-machines. Dat is hoger dan de €4,0 miljard waar analisten gemiddeld op rekenden.

Na een tegenvallende orderintake in het eerste kwartaal (€3,7 miljard) trekt de orderintake weer aan op kwartaalbasis. Toch ligt dat aantal nog steeds aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld de €6,3 miljard aan nieuwe orders in Q4 van 2022 of het recordaantal van €8,9 miljard in Q3 van 2022.

Outlookverhoging 2023

De omzetverwachting voor 2023 wordt naar boven bijgesteld. ASML laat weten dat het rekent op een omzetgroei van 30% voor 2023 terwijl dat eerder nog 25% was. Deze bijstelling betreft echter slechts een boekhoudkundige aanpassing.

ASML heeft namelijk akkoord met afnemers waardoor het de omzet van bepaalde DUV machines al kan erkennen zodra de machines verscheept worden in plaats van wanneer deze geïnstalleerd worden in de fabrieken van de klant.

In totaal verwacht ASML hierdoor dat €700 miljoen omzet die normaliter in 2024 zou vallen nu in 2023 al erkend kan worden. Eerder zou in totaal €3 miljard omzet in 2024 vallen, maar vanwege die €700 miljoen wordt dat nu dus €2,3 miljard. De omzet die nu extra in 2023 zal worden geboekt valt in 2024 weer weg.

Sterke China vraag houdbaar?

Opvallend: 24% van de omzet uit machineverkoop in Q2 betreft machines met als eindbestemming China. Dat was in Q1 slechts 8%. CEO Wennink verklaart dat vanwege Chinese afnemers die bereid zijn om meer machines af te nemen.

Bron:

ASML

2023

Per 1 september moet ASML verplicht exportlicenties gaan aanvragen voor de verkoop van haar meest geavanceerde DUV-machines aan China. Mogelijk probeert China voordat de nieuwe restricties van kracht gaan zoveel mogelijk machines te bemachtigen. Men kan zich daarom afvragen hoe houdbaar deze vraag is.

ASML zelf laat weten dat de exportrestricties geen significante impact zullen hebben op de financiële prestaties in 2023 of op de lange termijn verwachtingen.

Onzekerheden blijven

CEO Wennink laat weten dat de onzekerheden in de markt aanwezig blijven. De chipmarkt blijft grotendeels afhankelijk van bredere economische ontwikkelingen. En alhoewel het erop lijkt dat de eindmarkten in de sector binnenkort kunnen gaan herstellen, blijft men vooralsnog behoedzaam.

Afnemers van ASML hebben nog steeds last van relatief hoge voorraden in de sector en blijven enigszins voorzichtig voor wat betreft de vraag. Daarnaast hebben afnemers zoals TSMC een gebrek aan gekwalificeerd personeel waardoor de bouw van nieuwe chipfabrieken vertraging oploopt. Men schuift ook hierdoor met de vraag naar de EUV machines van ASML. ASML stelde de groeiverwachtingen voor het EUV segment dit jaar neerwaarts bij van 40% naar 25%.

Samenvattend

De cijfers van ASML liggen boven de verwachtingen, deels gedreven door sterke vraag vanuit China. De vraag rijst hoe houdbaar die vraag is gelet op nieuwe exportrestricties die binnenkort in werking zullen treden.

De onderneming laat daarnaast weten dat macro-economische onzekerheden aanhouden. Afnemers van ASML blijven vooralsnog behoedzaam en lijken te wachten op meer tekenen van herstel in de bredere chipsector.

Natuurlijk blijft ASML als marktleider voor lithografiemachines en EUV-monopolist bij uitstek gepositioneerd om te gaan profiteren van allerlei toekomstige technologische trends zoals kunstmatige intelligentie. Echter, gelet op de recentelijke forse koersstijgingen in de chipsector lijkt enige voorzichtigheid op de korte termijn geen overbodige luxe.

Risico’s

Chipaandelen waaronder ASML hebben reeds aanzienlijke koersstijgingen achter de rug dit jaar. Winstnemingen op de korte termijn of een sectorrotatie valt dan ook niet uit te sluiten. Het risico bestaat ook dat chipaandelen de komende tijd onder druk komen te staan vanwege een trager dan verwacht herstel in de sector.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op ASML

Gebruikte bronnen:

ASML Investor Relations

DeAandeelhouder Premium

Google finance

Marketscreener

ABM financial news

Auteurs: Jordy Beuving en Albert Jellema

Jordy bezit geen aandelen ASML​. Albert bezit wel aandelen Flow Traders.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina