Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Aandelen Pharming wat is er mogelijk?

Dinsdag 12 april 2023

Aandelen Pharming wat is er mogelijk?

Op 24 maart kreeg Pharming de goedkeuring voor leniolisib. Een middel waarmee Pharming mensen met de aandoening APDS kan helpen. De commerciële naam voor het medicijn is Joenja. APDS is een zeldzame en progressieve primaire aandoening aan het immuunsysteem. Pharming mag vanaf begin april het medicijn verkopen in de VS.

Voor de goedkeuring lag het aandeel behoorlijk onder druk en daalde het zelfs richting de EUR 0,90. Na de goedkeuring een sterke stijging richting EUR 1,40 maar inmiddels grotendeels terug bij af rond de EUR 1,10. Een tegenvaller voor de aandeelhouders in dit onder particuliere nogal gehypet aandeel. Wat nu?

Omzet uit Joenja

Joenja kan uitstekende resultaten overleggen en voorziet in een grote behoefte bij de patiëntengroep. Het is een zogenaamd weesgeneesmiddel aangezien het een zeldzame ziekte behandelt.

In totaal spreekt Pharming over 1500 patiënten in de Verenigde Staten, Europa, Japan, Australië, Canada en Israël. Hiervan zijn er nu 500 geïdentificeerd. Met een middel op de markt ligt het in de lijn der verwachting dat er snel meer patiënten geïdentificeerd kunnen worden. Analisten gaan uit van een zelfde soort populatie, 1300-1500 op termijn of gemiddeld 2 patiënten per miljoen.

De prijs die Pharming vraagt zal in de Verenigde Staten liggen op $547.000 per jaar en in de rest van de wereld waarschijnlijk op 65% hiervan dus rond de $355.000. Van de populatie woont circa 40% in de VS. Rekenen we dit ook door in de omzetverdeling (40/60) dan komt de gemiddelde verkoopprijs uit op $432.000. De brutomarge zal hoog in de 80% liggen geeft Pharming aan.

Daarnaast ontvangt Novartis royalties van tussen de 10% en 20% en mijlpaalbetalingen die kunnen oplopen tot $190 miljoen bij he behalen van bepaalde verkoopmijlpalen.

Pharming moet nu natuurlijk zoveel mogelijk patiënten identificeren, goedkeuring ontvangen in Europa en Japan, patiënten aan de medicijnen krijgen en het geld kunnen incasseren bij de verzekeraars. Dus zeker nog een lange weg te gaan, maar de potentie voor Joenja lijkt groot.

Omzet in verschillende scenario’s

Onderstaand het omzetniveau wat Pharming kan behalen in een negatief scenario van 250 patiënten tot een positief scenario van 1000 patiënten. In de Verenigde Staten heeft Pharming nu circa 250 patiënten geïdentificeerd.

  • Omzet bij 250 patiënten: $108 miljoen
  • Omzet bij 400 patiënten: $172,8 miljoen
  • Omzet bij 500 patiënten: $216 miljoen
  • Omzet bij 750 patiënten: $324 miljoen
  • Omzet bij 1000 patiënten: $432 miljoen

In het scenario van ‘slechts’ 500 patiënten verdubbelt de omzet en brutowinst van Pharming ongeveer. Het zal natuurlijk wel meerdere jaren duren alvorens dit te bereiken. Het andere product Ruconest draaide $205,6 miljoen omzet in 2022.

Kijken we dan naar het margepotentieel dan is het goed te kijken naar andere ondernemingen die de focus leggen op weesgeneesmiddelen. Uit onderzoek van RBC Capital komt naar voren dat de 15 beursgenoteerde bedrijven in deze hoek een pre R&D operationele winstmarge van 47% behaalden in 2022. RBC verwacht dat dit kan oplopen richting de 65% in 2027 bij het bereiken van een meer volwassen status. Vanwege de betalingen aan Novartis zal Pharming waarschijnlijk lager uitkomen.

Uitgaande van $205,6 miljoen omzet voor Ruconest en $216 miljoen voor Joenja kan de omzet oplopen in de komende vijf jaar naar$421 miljoen. Met een operationele winstmarge voor R&D van 45% komt de operationele winst dan uit op $189 miljoen voor R&D. Op de huidige enterprise value van Pharming lijkt er weinig geloof in het succes van Joenja. Het laatste researchrapport van RBC komt tot een koersdoel van EUR1,80 en broker Stifel komt met een koersdoel van EUR2,05.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Pharming

Gebruikte bronnen:

Pharming Investor relations

DeAandeelhouder Premium

Google finance

RBC Capital

ABM financial news

Auteurs: Nico Inberg en Albert Jellema

Nico en Albert bezitten aandelen Pharming

Disclaimer

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina