Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

In verband met onrust op financiële markten rondom de Amerikaanse verkiezingen op 3 november zal de verhandelbaarheid van Turbo’s en Boosters met hogere hefbomen vanaf 28 oktober beperkt worden. Bij deze producten zal alleen een bied-koers beschikbaar zijn en bij Boosters zal de gap risk-premie hoger zijn totdat markten genormaliseerd zijn.

Navigatie

Logo DEGIRO

U wordt binnen 10 seconden doorgestuurd naar: DEGIRO

U verlaat nu de website van BNP Paribas. BNP Paribas is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de inhoud van de website die met deze link wordt geopend. BNP Paribas is noch direct noch indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites, (ii) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (doch niet beperkt tot) advertenties, inhoud, producten, goederen of ander materiaal of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of resources, of (iii) het gebruik door anderen van deze websites of resources, noch voor enige schade (direct of indirecte gevolgschade), financieel nadeel of strafbare feiten die worden veroorzaakt of beweerdelijk worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het afgaan op dergelijke advertenties, inhoud, producten, goederen of overig materiaal of diensten zoals deze beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of resources.

Terug naar de bovenkant van de pagina