Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Alfen opladen voor een trade

Dinsdag 7 maart 2023

  • Sterke resultaten in 2022
  • Komende zes maanden vertraging vanwege voorraden
  • Oplopend werkkapitaal maakt beleggers nerveus
  • Goede vooruitzichten en toelichting op beleggers dag begin mei
  • Bijzondere koersreactie biedt kans

Sterke resultaten in 2022

Op 15 februari publiceerde Alfen sterke resultaten over 2022. De toeleverancier aan de energiemarkt zag de omzet met 76% stijgen naar EUR 440 miljoen. De bijbehorende operationele winst steeg met 115% naar EUR 79 met een behorende marge van 18%. De gemiddelde verwachting van analisten lag één miljoen hoger. De nettowinst groeide met 146% naar EUR 54,4 miljoen. Voor 2023 verwacht Alfen een omzet van EUR 540 miljoen tot 600 miljoen. De gemiddelde verwachting van analisten ligt op EUR 560 miljoen. Dus indrukwekkende cijfers en een positieve verwachting voor 2023.

Bijzondere koersontwikkeling op de dag van de cijfers

Op de dag van de cijfers stegen de aandelen in eerste instantie met bijna 10%. Vervolgens sloot het aandeel op een verlies van 7%. Dus van hoog naar laag een verschil van 17%. Sinds 15 februari kabbelt het aandeel tussen EUR 74 en EUR 81. Een reactie die we vaker zien bij groei aandelen met een relatief hoge waardering. Valt het iets tegen dan reageren beleggers als door een wesp gestoken.

Grote vraag in deze wat viel beleggers tegen, aangezien de cijfers en de vooruitblik zoals hierboven beschreven prima leken. Dit zat vooral in de ontwikkeling van het werkkapitaal. Dit liep op van EUR 23,8 miljoen eind 2021 naar EUR 87,6 miljoen eind 2022. Alfen betaalt leveranciers vooraf om geen problemen te ondervinden in de toevoerketen. Verder ‘waarschuwde’ Alfen voor hogere voorraden bij afnemers van laadpalen wat impact gaat hebben op de afzet en te verwachten groei in de eerste helft van 2023. Beleggers raken hiervan enigszins nerveus aangezien zij hierdoor verwachten dat de groei meer in de 2e helft van dit jaar zal plaatsvinden.

Sterke uitgangspositie Alfen

Met het verbod vanaf 2035 in Europa op de verbrandingsmotor ziet het komende decennium er uitstekend uit voor Alfen. De onderneming kent een sterke uitgangspositie om te profiteren van de energietransitie. Naast de groei in laadpalen van 143% begint de groei in opslagsystemen met 157% serieuze vormen aan te nemen als extra groeidrijver. Ze spreken hier van een groeiend momentum en het orderboek in deze divisie lag op 1 januari 2023 al hoger dan de gehele omzet in 2022.

Begin mei beleggersdag als trigger?

De koers van een groeibedrijf gaat vaak met horten en stoten. Alfen laat dit zeker zien met 17% koersverschil op de dag van de cijfers. Begin mei zal Alfen meer duiding geven voor de komende jaren. Met een verdriedubbeling van de capaciteit in Almere verwachten wij een interessante dag waarbij de onzekerheid van beleggers wat kan wegvloeien.

Invulling

Rendement certificaten kunnen een interessant rendementspotentieel bieden als alternatief voor een directe investering in de aandelen.

Onderstaande rendement certificaat op Alfen kan bijvoorbeeld 17% rendement opleveren in ruim 9 maanden. Een rendement certificaat werkt als volgt: onder voorwaarde dat de aandelenkoers gedurende de looptijd niet de ondergrens raakt, ontvang je na einddatum een vaste uitkering. Raakt de aandelenkoers wel de ondergrens? Dan ontvangt u na einddatum een bedrag gelijk aan de slotkoers van de aandelen op einddatum. U loopt dus wel risico! Daalt het aandeel fors, dan zal ook het bijbehorende rendement certificaat dalen.

BNP Paribas heeft op Alfen een rendement certificaat beschikbaar dat afloopt op 15 december 2023. Dat is over ruim 9 maanden. De ondergrens van het certificaat ligt op €45. Een marge van 40% ten opzichte van de huidige koers van €75,25.

De prijs van dit rendement certificaat ligt rond de €83,40, dit is hoger dan de huidige prijs van het aandeel. Onder voorwaarde dat het aandeel de komende 9 maanden ook boven de ondergrens van €45 blijft, ontvangt u in december een uitkering van €97,5. Dus €14,10 meer dan de investering nu. Dat betekent een rendement van 17% in 9 maanden.

Het rendement is wel gemaximeerd. Meer dan €97,5 krijgt de belegger niet, ongeacht hoe hoog Alfen op 15 december 2023 noteert. In ruil voor een positief resultaat bij een zijwaartse beweging of beperkte daling, geeft u dus naar boven toe rendementspotentieel op. Daarbij ontvangt u geen dividend op een rendement certificaat.

Mocht de koersreactie toch negatief zijn, dan is er voor de belegger in dit rendement certificaat niet direct iets aan de hand, zolang de aandelenkoers de komende 9 maanden maar boven de ondergrens van €45 blijft. Daaronder loopt u een vergelijkbaar risico als met aandelen. In het geval dat Alfen de ondergrens namelijk wel raakt, betekent dit dat u na de einddatum een bedrag ontvangt gelijk aan de slotkoers van het aandeel Alfen van die dag. Aangezien de aankoopprijs van een certificaat op dit moment hoger is dan de prijs van het aandeel zou in het geval dat door de ondergrens zouden worden gegaan het verlies groter zijn dan bij een aandeel. Wie reeds in aandelen Alfen belegt, een investering overweegt te doen, of gewoon op zoek is naar rendement met het hiervoor beschreven risico, kan dit certificaat van BNP Paribas overwegen. Klik hier voor de details.

Bron:

Albert Jellema en Jordy Beuving bezitten een positie in aandelen Alfen en in het Rendement Certificaat.

2023

Gebruikte bronnen:

Google Finance

De Aandeelhouder.nl

BNP Paribas Markets

Alfen investor relations

Disclaimer

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina