Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Galapagos 11% potentieel rendement met 49% buffer

Dinsdag 7 februari 2023

  • Galapagos heeft meer dan €4 miljard cash op de balans staan
  • Biotechbedrijven zonder cash in lastig vaarwater
  • Veel tijd nodig voor ontwikkeling nieuwe medicijnen
  • Cashburn hoog in 2022 en 2023 daarna aanzienlijke daling
  • Beleggersdag afgelopen november valt slecht bij beleggers

Na het mislukken van het medicijn Filgotonib in Amerika kwam het aandeel Galapagos in een vrije val. De piek lag op €250 en nu handelen we rond de €40. Zie hieronder de koersontwikkeling over de laatste vijf jaar.

Bron:

Google, 7 februari 2023

2022

Spijtig genoeg kwam de goedkeuring Filgotonib er niet. Verdere tegenslagen bij een andere ontwikkeling in de zogenaamde Toledo trials hielpen in deze ook niet mee. Het hoort bij biotechaandelen, vooral de bedrijven met een kleinere pijplijn. Galapagos moet zichzelf opnieuw uitvinden en beschikt over een grote cashpositie om dit te doen.

Met de grote kaspositie en lastige biotech markt ontstaan er wellicht mooie kansen. In deze analyse leggen we graag uit hoe je hier invulling aan kunt geven.

Stilte, maar geen storm op komst

Waar Galapagos lange tijd het lievelingsaandeel was van veel beleggers is het nieuws rond Galapagos al lange tijd rustig. Niet verwonderlijk aangezien het grote blockbuster geneesmiddel geen goedkeuring kreeg in de VS.

De resterende medicijnen in de pijplijn van Galapagos bevinden zich nog in de eerste fase van testen. Dit betekent dat er nog een lang en zeer onzeker proces volgt. De kans dat een medicijn door het hele proces loopt, is uiterst klein en het kan tot wel 2028 duren tot de fase van commerciële verkoop volgt. In de tussen tijd verbrandt Galagagos geld om deze medicijnen verder te ontwikkelen.

Het mooie in deze is dat de onderneming over een hele grote pot geld beschikt. Dit door een strategische transactie met Gilead die in 2019 $3,95 miljard betaalde aan Galapagos en nog voor $1,1 miljard een aandelenbelang kocht.

Zie hieronder het overzicht van producten in ontwikkeling. Het moge duidelijk zijn dat het nog langere tijd gaat duren alvorens een fase 3 onderzoek is uitgevoerd.

Bron:

Google, 7 februari 2023

2022

Beleggersdag afgelopen november

De beleggersdag (Capital Markets Day) afgelopen november van Galapagos viel niet goed bij beleggers. De aandelen zakten in de dagen erna behoorlijk weg.

De angst zit hem in het feit dat Galapagos nu voor het eerst duidelijk uitspreekt wat de doelen zijn met de daarbij behorende tijdslijn. En die tijdslijn duurt een deel van de huidige aandeelhouders te lang.

Financieel gezien wil Galapagos rond 2028 een omzet van €500 miljoen halen waarmee de cashburn voor een groot deel kan worden ingeperkt. In 2022 en 2023 geeft Galapagos nog tussen de €480-520 miljoen uit aan R&D- en overige kosten. In de jaren daarna moet dit in stappen omlaag.

Headlines strategie Galapagos beleggersdag:

  • Oncologie en immunologie worden de hoofdpijlers
  • Gala loert op meer overnames
  • Fibrosis en nierziekten gaan eruit, kost 200 banen
  • Met Jyseleca is er in ieder geval een product op de markt

Jyseleca kan verder worden uitgerold, de verdiensten vallen telkens mee, Galapagos verhoogde de verwachting voor 2022 €80-90 miljoen. In 2028 zal dat €500 miljoen moeten zijn. Hierdoor moet de cashburn fors terugvallen.

Galapagos vraagt beleggers dus om geduld.

De Kas en Cash Burn van Galapagos

In het laatste presentatie op de website staat dat Galapagos over meer dan €4 miljard in kas of kas-equivalenten beschikt. Wij schatten dit in op €4,2 miljard eind 2022. Delen we dit door het aantal uitstaande aandelen (65,84 miljoen op 30 september) in Galapagos dan schatten wij de cash per aandeel in op €63,79 per 31 december 2022.

De verwachte cash burn bij Galapagos ligt in 2023 tussen €480 miljoen en €520 miljoen. Als we dat omrekenen naar een bedrag per aandeel, krijgen we tussen €7,29 en €7,90 per aandeel. Eind 2023 komt de cashwaarde per aandeel dan uit tussen de €56,5 en €55,89.

Galapagos wordt dus duidelijk verhandeld tegen een lagere prijs dan zijn intrinsieke waarde op basis van de kaspositie. Beleggers lijken geen vertrouwen te hebben in Galapagos en zetten het aandeel fors lager dan de cashpositie per aandeel. Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

De cashpositie zal wel enige buffer moeten bieden aan beleggers in onze ogen. Wij kiezen in deze voor een rendement certificaat met een ondergrens van €20. Dit ten opzicht van een kaspositie per aandeel eind 2023 van minimaal €55,89. Dit lijkt ons een hele stevige buffer, maar garanties zijn er natuurlijk nooit.

Invulling

Galapagos beschikt over een sterke balans die als buffer kan dienen voor de aandelenkoers. Gevaar schuilt erin dat Galapagos verkeerde investeringen of te dure overnames doen waar beleggers geen vertrouwen in hebben.

Rendement certificaten kunnen een interessant rendementspotentieel bieden als alternatief voor een directe investering in de aandelen.

Onderstaande rendement certificaat op Galapagos kan bijvoorbeeld 11% rendement opleveren in ruim 13 maanden. Een rendement certificaat werkt als volgt: onder voorwaarde dat de aandelenkoers gedurende de looptijd niet de ondergrens raakt, ontvang je na einddatum een vaste uitkering. Raakt de aandelenkoers wel de ondergrens? Dan ontvangt u na einddatum een bedrag gelijk aan de slotkoers van de aandelen op einddatum. U loopt dus wel risico! Daalt het aandeel fors, dan zal ook het bijbehorende rendement certificaat dalen.

BNP Paribas heeft op Galapagos een rendement certificaat beschikbaar dat afloopt op 15 maart 2024. Dat is over ruim 13 maanden. De ondergrens van het certificaat ligt op €20. Een marge van 49% ten opzichte van de huidige koers van €39,5.

De prijs van dit rendement certificaat ligt rond de €40,4 2% hoger dan de prijs van het aandeel. Onder voorwaarde dat het aandeel de komende 13 maanden ook boven de ondergrens van €20 blijft, ontvangt u in maart 2023 een uitkering van €45. Dus €4,6 meer dan de investering nu. Dat betekent een rendement van 11% in 13 maanden.

Het rendement is wel gemaximeerd. Meer dan €45 krijgt de belegger niet, ongeacht hoe hoog Galapagos op 15 maart 2024 noteert. In ruil voor een positief resultaat bij een zijwaartse beweging of beperkte daling, geeft u dus naar boven toe rendementspotentieel op. Daarbij ontvangt u geen dividend op een rendement certificaat. Galapagos zal ook geen dividend uitkeren.

Mocht de koersreactie toch negatief zijn, dan is er voor de belegger in dit rendement certificaat niet direct iets aan de hand, zolang de aandelenkoers de komende 13 maanden maar boven de ondergrens van €20 blijft. Daaronder loopt u hetzelfde risico als met de aandelen zelf.

In het geval dat Galapagos de ondergrens namelijk wel raakt, betekent dit dat u na de einddatum een bedrag ontvangt gelijk aan de slotkoers van Galapagos die dag. Wie reeds in aandelen Galapagos belegt, een investering overweegt te doen, of gewoon op zoek is naar rendement met het hiervoor beschreven risico, kan dit certificaat van BNP Paribas overwegen.

Klik Hier voor de details

Bron:

Google, 7 februari 2023

2023

Albert Jellema en Jordy Beuving bezitten geen positie in aandelen Galapagos en wel in het Rendement Certificaat.

Gebruikte bronnen:

Google Finance

De Aandeelhouder.nl

BNP Paribas Markets:

Galapagos investor relations

Disclaimer

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina