Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Doelen Alfen lijken haalbaar

Dinsdag 9 januari 2024

 • Aandelen Alfen na enorme daling weer opgelopen
 • Beleggers enthousiast over trading update
 • Voorraadafbouw laadpalen lijkt ten einde
 • Sterke groei en hogere marges bij andere divisies
 • Tempo en verloop energietransitie blijft risico

Het Nederlandse bedrijf Alfen ontwikkelt en produceert laadpalen voor elektrische voertuigen, opslagsystemen voor energie, zogeheten smart grids (elektriciteitsnetten) en soortgelijke producten en diensten.

Door te investeren in groei en innovatie wil de onderneming een belangrijke rol spelen binnen de energietransitie. Alfen voorziet daardoor de komende jaren stevig door te kunnen blijven groeien.

Aandelen Alfen noteren over het afgelopen jaar ruim 50% in het rood. Zorgen over afzwakkende groei, voorraadcorrecties bij afnemers en het feit dat aandelen in de renewables-hoek minder in trek waren dan voorheen liggen aan deze koersdaling ten grondslag.

Koersverloop Alfen

Zie hieronder het koersverloop van aandelen Alfen over de afgelopen 5 jaar:

Bron:

Alfen

2024

Op 12 november publiceerde de onderneming echter een trading update waarmee het beleggers wist te enthousiasmeren. De koers van Alfen reageerde positief en is inmiddels weer stevig opgelopen.

De omzet steeg met 11% ten opzichte van een jaar geleden naar 136 miljoen euro terwijl de winstgevendheid fors achterbleef met 17,3 miljoen euro aan aangepaste ebitda. Een jaar geleden was dat nog 24,5 miljoen euro.

De verwachte omzet voor 2023 werd herbevestigd (490-520 miljoen euro) wat betekent dat Alfen in Q4 minimaal 130 miljoen euro aan omzet zal moeten halen.

Bron:

Alfen

2024

Samengevat een positieve update dat het wantrouwen van de markt door onder andere voorraadafbouw bij klanten, een fors gestegen werkkapitaal en een vertragende EV-markt deels heeft weten weg te nemen.

De negenmaandsomzet lag op 360 miljoen euro, onderverdeeld per divisie ziet dat er als volgt uit:

 • EV Charging Equipment: 114,5 miljoen euro (32% van totaal)
 • Smart Grid Solutions: 135,4 miljoen euro (37,6% van totaal)
 • Energy Storage Systems: 110,3 miljoen euro (30,6% van totaal)

De laatste twee divisies worden steeds belangrijker, omdat daar flinke groei in zit. De omzet in de laadpalentak steeg in 2022 met 200% maar krimpt dit jaar door voorraadafbouw fors.

Marges gemiddeld omlaag

De drie divisies wisselden de afgelopen jaren in omzetgrootte, vooral vanwege het feit dat de laadpalentak de afgelopen jaren sterk groeide maar nu een stap terug moet doen, terwijl de energieopslag en smart grids nu juist sterk groeien.

Bron:

Alfen

2024

Je ziet in bovenstaande afbeelding hoe de winstmarges per tak ongeveer liggen. Kijken we even naar de omzet per divisie in het afgelopen kwartaal:

 • EV Charging Equipment: 34,9 miljoen euro (25,6%, krimp van 51%)
 • Smart Grid Solutions: 49,9 miljoen euro (36,6%, groei van 41%)
 • Energy Storage Systems: 51,5 miljoen euro (37,8%, groei van 201%)

Alfen waarschuwde bij de CMD eerder dit jaar dat de gemiddelde winstmarge omlaag zou gaan, door een andere productmix. Anders gezegd: laadpalen worden minder belangrijk in de omzet en omdat daar hogere marges te behalen vallen valt de totale winstmarge terug.

Inmiddels is dat jaar-op-jaar teruggevallen van 34,8% naar 29,4%, wat dus wel licht hoger is dan in Q2 (28,8%).

Het goede nieuws is dat door schaalvergroting de winstmarges bij zowel Smart Grid als Energy Storage meevallen.

Verdere groei per divisie bekeken

Voor volgend jaar doet Alfen ook al uitspraken voor de groei bij de verschillende divisies. Energy Storage zag de omzet verdrievoudigen dit kwartaal en voor volgend jaar verwacht Alfen verdere groei.

De groei volgend jaar zal in ieder geval 40% zijn vergeleken met 2023. Omdat Q4 dit jaar vergelijkbaar zal zijn met Q3 moet volgend jaar de omzet hier dus uitkomen op minimaal 227 miljoen euro.

Ook bij Smart Grids zit de groei er flink in. Dit kwartaal 41% en voor Q4 wordt dezelfde absolute omzet verwacht. Met een verwachte groei van 20% voor volgend jaar kom je dan uit op 222 miljoen euro aan omzet in 2024.

Laadpalen moet weer groeien

Bij de laadpalen ging het dit jaar een flinke stap terug. Voorraadafbouw bij klanten en een vertragende eindmarkt, vanwege verdwijnende subsidies zorgden voor een forse krimp. In Q3 zelfs 51%.

Het goede nieuws hier is dat volgens Alfen klanten weer bestellen en de voorraadafbouw dus bijna voorbij is. Voor het volgende jaar verwacht Alfen hier een groei van 15-20%.

Bron:

Alfen

2024

In de grafiek zie je dat de snel gestegen omzet bij EV Charging een forse knauw kreeg dit jaar. Het dieptepunt was dus volgens Alfen Q2, waarin een omzet van 32,6 miljoen euro werd geboekt.

Wanneer Alfen dit jaar bij EV Charging uitkomt op 150-160 miljoen euro tekenen we voor volgend jaar 175-185 miljoen euro in (minimaal) en komt Alfen in zijn geheel volgend jaar uit op een omzet van minimaal 625 miljoen euro.

Dat is een groei van 27% ten opzichte van de onderkant bandbreedte (490-520 miljoen euro) dit jaar.

Conclusie

De trading update van Alfen eind november neemt een deel van de zorgen van beleggers weg. Bij de laadpalendivisie lijkt het ergste inmiddels achter de rug en de overige segmenten vertonen groei terwijl daar de operationele hefboom begint te werken.

Ook laat Alfen weten dat de langetermijndoelstellingen intact blijven. Op 14 februari rapporteert Alfen haar jaarcijfers en zullen we meer te weten komen over de verwachtingen van de onderneming voor het huidige jaar.

Voorname risico’s

Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft een belegging in Alfen niet zonder risico’s. Het valt nog te bezien of de huidige verbeteringen zullen doorzetten in de komende kwartalen en of de groei inderdaad verder aantrekt. Ook het tempo en verloop van de energietransitie blijft een risico voor Alfen.

Invulling

Rendement certificaten kunnen een interessant rendementspotentieel bieden als alternatief voor een directe investering in de aandelen.

Onderstaande rendement certificaat op Alfen kan bijvoorbeeld ruim 15% rendement opleveren in circa 9 maanden tijd. Een rendement certificaat werkt als volgt: onder voorwaarde dat de aandelenkoers gedurende de looptijd niet de ondergrens raakt, ontvang je na einddatum een vaste uitkering.

Raakt de aandelenkoers wel de ondergrens? Dan ontvangt u na einddatum een bedrag gelijk aan de slotkoers van de aandelen op einddatum. U loopt dus wel risico! Daalt het aandeel fors, dan zal ook het bijbehorende rendement certificaat dalen.

BNP Paribas heeft op Alfen een rendement certificaat beschikbaar dat afloopt op 20 september 2024. Dat is circa 9 maanden. De ondergrens van het certificaat ligt op €28,00. Een marge van 46,65% ten opzichte van de huidige koers van €52,11.

De prijs van dit rendement certificaat ligt rond de €48,38 - onder de huidige prijs van het aandeel. Onder voorwaarde dat het aandeel de komende circa 9 maanden ook boven de ondergrens van €28,00 blijft, ontvangt u in september een uitkering van €56,00. Dus €7,62 meer dan de investering nu. Dat betekent een rendement van ruim 15% in ongeveer 9 maanden.

Het rendement is wel gemaximeerd. Meer dan €56 krijgt de belegger niet, ongeacht hoe hoog het aandeel Alfen op 20 september 2024 noteert. In ruil voor een positief resultaat bij een zijwaartse beweging of beperkte daling, geeft u dus naar boven toe rendementspotentieel op. Daarbij ontvangt u geen dividend op een rendement certificaat.

Mocht de koersreactie toch negatief zijn, dan is er voor de belegger in dit rendement certificaat niet direct iets aan de hand, zolang de aandelenkoers de komende circa 9 maanden maar boven de ondergrens van €28,00 blijft. Daaronder loopt u hetzelfde risico als met de aandelen zelf.

In het geval dat Alfen de ondergrens namelijk wel raakt, betekent dit dat u na de einddatum een bedrag ontvangt gelijk aan de slotkoers van Alfen die dag. Wie reeds in aandelen Alfen belegt, een investering overweegt te doen, of gewoon op zoek is naar rendement met het hiervoor beschreven risico, kan dit certificaat van BNP Paribas overwegen.

Klik Hier voor de details.

Bron:

Alfen

2024

Albert Jellema en Nico Inberg hebben geen positie in Alfen.

Gebruikte bronnen:

Google Finance

De Aandeelhouder.nl

BNP Paribas Markets

Alfen investor relations

Marketscreener

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina