Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Inspelen op forse afstraffing Alibaba?

Dinsdag 28 november 2023

  • Beurs schrikt van cancelen spin-off en aandelenverkoop Jack Ma
  • Steeds meer focus op aandeelhoudersrendement met inkoop aandelen en dividend
  • Groei op Singles-Day
  • Sentiment Chinese aandelenmarkt aanhoudend slecht
  • Wispelturige overheid

Alibaba is een van de leidende partijen op het gebied van e-commerce en clouddiensten in China. Het bedrijf levert diensten aan bedrijven en consumenten in binnen- en buitenland. Daarnaast richt Alibaba zich op logistiek, betalingsservices en media.

Donderdag 16 november rapporteerde Alibaba haar cijfers over het derde kwartaal. De winst viel iets hoger uit dan verwacht terwijl de omzet een fractie onder de verwachting uitkwam. Toch daalde het aandeel fors. Dit kwam hoofdzakelijk door twee redenen.

Ten eerste het uitstel van de spin-off van de clouddivisie “Aliyun” en de mogelijke verkoop van 10 miljoen aandelen door Jack Ma. Daarnaast blijft het algehele sentiment rondom China als een zwaard van Damocles over het aandeel hangen.

Tegenwind en schrik resulteren in forse afstraffing

Als reden voor het uitstellen van de spin-off gaf Alibaba aan dat de huidige chip restricties van de Verenigde Staten de IPO (nieuwe beursnotering) omstandigheden bemoeilijken.

Beleggers ervaren dit als een behoorlijke draai aangezien Alibaba eerder dit jaar nog op triomfantelijke toon verkondigde zo snel als mogelijk de clouddivisie te willen afsplitsen. Hoewel de spin-off op termijn nog steeds kan plaatsvinden is het dan ook terecht dat beleggers hiervan schrikken.

Daarnaast bleek uit een wettelijke registratie dat Jack Ma via zijn familiefonds 10 miljoen aandelen wil verkopen. Tegelijkertijd vertelde dit bericht niet wanneer de verkoop zal plaatsvinden. Later bleek namelijk dat er tot nu geen enkel aandeel is verkocht en dat dit volgens Jack Ma pas bij hogere koersen zal gebeuren. Uit deze hoek hoeft men dus waarschijnlijk geen koersdruk te verwachten de komende tijd.

Onderliggend fundament versterkt

Alibaba noteert inmiddels tegen een voorwaartse koers/winstverhouding van 11,4 keer en het vrije kasstroomrendement in 2024 taxeren analisten op 15,5%. In de periode van 2014 tot 2023 groeide de vrije kasstroom jaarlijks met 25,2%.

Met deze kennis in acht lijkt het erop dat dit percentage bij een gelijkblijvende koers alleen nog maar zal groeien. Met share buybacks en de intentie om jaarlijks een groeiend dividend te gaan uitkeren richt het management zich steeds meer op het rendement voor de aandeelhouder.

Ander nieuws dat recentelijk naar buiten kwam was dat de verkopen op Singles Day hoger uitvielen ten opzichte van 2022. Zo lijkt het erop dat Alibaba zelfs in de huidige uitdagende marktomstandigheden kan blijven groeien. In aanloop naar de Q4 cijfers biedt dit enige zekerheid.

Risico’s

Er blijven risico’s kleven aan Chinese aandelen zoals Alibaba. Zo is de economische omgeving in China zwak, wat zich doortrekt in het consumentensentiment. Mocht de huidige vastgoedcrisis verergeren dan kan dit ook effect hebben op de omzet en winst van Alibaba.

Daarnaast moet Alibaba oppassen voor de grillen van de Chinese overheid. Zo kreeg het bedrijf meerdere boetes en kunnen oplopende spanningen tussen China en de VS op termijn resulteren in een delisting van de ADR-aandelen op de New York Stock Exchange.

Samenvattend

Beleggers in Alibaba schrokken de afgelopen week fors van het uitstel van de Aliyun spin-off en een mogelijke verkoop van aandelen door Jack Ma. Tegelijkertijd lijkt het onderliggende fundament alleen maar te verbeteren.

Dit in combinatie met groei op Singles Day en de mogelijkheid tot verbetering van het sentiment in China biedt kansen om te profiteren van deze wellicht enigszins doorgeschoten daling in de aandelen.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Alibaba

Gebruikte bronnen:

Alibaba Investor Relations

Seeking Alpha

DeAandeelhouder Premium

Auteur: Albert Jellema en Nico Inberg

Albert en Nico bezitten geen positie in Alibaba.

Dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies. Voor meer informatie, zie de volledige disclaimer.

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina