Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Keert het tij voor Alfen?

Dinsdag 14 november 2023

  • Alfen rapporteert een hoger dan verwachte kasstroom
  • Schuldpositie punt van zorg
  • Operationele hefboom zichtbaar
  • Dieptepunt voorbij?
  • Laadpalen divisie krimpt

Vrije kasstroom doet schuldzorgen enigszins verdwijnen

Afgelopen zondag rapporteerde Alfen haar update over het derde kwartaal. Ondanks uitdagende marktomstandigheden bleken de cijfers van Alfen beter dan de verwachting van analisten. De aandelen stegen op deze meevaller een procent of twintig.

Alfen rapporteerde een vrije kasstroom van €17.3 miljoen. Dit nieuws werd positief ontvangen door beleggers nadat er in de afgelopen maanden groeiende zorgen waren omtrent de afbetaling van de schulden.

Deze zorgen werden mede gedreven door het oplopende werkkapitaal in het laadpalen segment (EV Charging). Hierover zei Alfen bij de cijfers over het eerste halfjaar dat het oplopende werkkapitaal de hoofdoorzaak was van de negatieve vrije kasstroom van €47.0 miljoen.

Inmiddels lijkt dus het dieptepunt voor de laadpalen tak voorbij. Zo was de omzet binnen dit segment in het derde kwartaal in lijn met het tweede kwartaal en beginnen klanten weer nieuwe orders te plaatsen. Mede hierdoor verwacht Alfen voor het vierde kwartaal weer groei in de omzet voor deze divisie. Voor 2024 verwacht Alfen zelfs een groei van 15-20% bij de laadpalen divisie.

Andere segmenten presteren sterk

De andere business-segmenten van Alfen presteerden het afgelopen kwartaal sterk. Zo groeide de Smart Grid Solutions divisie op jaarbasis met 41%. De Energy Storage Systems groeide nog harder met zo’n 201% ten opzichte van het derde kwartaal 2022.

De omzet van Alfen komt inmiddels uit alle drie business segmenten tussen 30-38%. De afhankelijkheid van het EV Charging segment dan ook af.

Verder sprak CEO Marco Roeleveld over de operationele hefboom die in kracht toeneemt bij zowel Smart Grid Solutions als Energy Storage Systems. Dit was dan ook zijn primaire verklaring voor de hogere kasstroom en marge in het derde kwartaal.

Doelstellingen

Ondanks een vertraging bij het EV Charging segment zal Alfen naar verwachting volgend jaar blijven groeien. Zo ziet Alfen de markt voor EV Charging en Smart Grid Solutions jaarlijks met 15-20% groeien, waarbij de Energy Storage Systems markt naar verwachting jaarlijks met 50-60% zal groeien.

Hoewel dit de omzet ten goede komt betekent dit wel dat de productmix zal veranderen en het margeprofiel. In Energy Storage Systems boekt Alfen lagere brutomarges. Mede hierdoor blijft het de vraag in welke mate Alfen haar margedoelstelling van 15-20% voor 2025-2027 kan waarmaken. Zie hieronder ook de toelichting van Alfen zelf.

Bron:

Investor Relations Alfen, FY results 2022

2023

Risico’s

Alfen heeft de schuldpositie zien oplopen gedreven door een toename in het werkkapitaal. In slechte marktomstandigheden kan de schuld verder oplopen wat het risico op een aandelenemissie doet toenemen.

De marge van de snelst groeiende onderdelen ligt onder het gemiddelde van de groep. Mocht dit niet verbeteren dan kan dit de toekomstige winstprojecties behoorlijk beïnvloeden.

Samenvattend

Aandelen Alfen daalden het afgelopen jaar fors. Een tegenvallende markt voor laadpalen lag hieraan te grondslag. De cijfers van vandaag lijken het dieptepunt voor Alfen te markeren en de zorgen omtrent schulden en het werkkapitaal lijken naar de achtergrond te verdwijnen. Mede hierdoor wordt het groeiverhaal weer een stuk prominenter waarbij de margevorming een punt van aandacht zal blijven. Voor nu lijkt Alfen in een lastige markt te overwinnen.

Klik op de onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen de prospectus te kunnen inzien.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Alfen

Gebruikte bronnen:

Alfen Investor Relations

DeAandeelhouder Premium

Auteur: Albert Jellema en Nico Inberg

Albert bezit geen positie in Alfen. Nico Inberg bezit een positie in Alfen

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina