Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Maximale hefboom op Turbo’s en Boosters

Maximale hefboom op Turbo’s en Boosters

Met ingang van 1 oktober 2021 zullen er nieuwe regels van kracht zijn die de hefboom maximeren op vooraf vastgestelde niveaus. Op deze pagina treft u een uitleg.

Toelichting op de hefboombeperking

Eén van de belangrijkste kenmerken van Turbo’s en Boosters is de hefboom. De hefboom versterkt het procentuele rendement op de onderliggende waarde; zowel bij positieve rendementen als bij negatieve rendementen. Naarmate de koers van de onderliggende waarde dichter bij het financieringsniveau van het product komt te liggen, neemt de hefboom toe en bovendien neemt dan het risico toe dat het stop loss-niveau wordt bereikt. Als het stop loss-niveau wordt bereikt, wordt de positie van de beleggers in het product gesloten en zullen zij een verlies lijden.

Per 1 oktober 2021 geldt de door de AFM opgestelde hefboombeperking. Deze maatregel omvat de introductie hefboomlimieten voor zowel Turbo’s als Boosters die tot doel hebben het financiële risico voor beleggers te verminderen.

Dat betekent dat als u als belegger een hefboomproduct wilt kopen via uw bank of broker dat alleen mogelijk is indien de hefboom lager is dan een vooraf vastgestelde grens. Voor posities in hefboomproducten met een hefboom die hoger is dan de toepasselijke grens geldt dat BNP Paribas onder normale marktomstandigheden alleen een biedkoers afgeeft en geen laatkoers meer afgeeft. U kunt dergelijke posities dus wel gewoon sluiten.

De maximale hefboom van Turbo’s en Boosters

In tabel 1 wordt een viertal maximale hefboomcategorieën weergegeven met de bijbehorende onderliggende waarden. Bijvoorbeeld: Turbo’s en Boosters op de AEX kunnen een hefboom van maximaal 10 hebben op het moment van aanschaf. En zo kunnen producten met een individueel aandeel als onderliggende waarde een hefboom van maximaal 5 hebben op het moment van aanschaf. Zodra de hefboom van een specifieke Turbo of Booster boven de relevante bovengrens uitkomt, zal BNP Paribas niet langer laatkoersen afgeven. Op dat moment kunnen beleggers wel bestaande posities sluiten. Op dat moment is er sprake van een zogenaamde ‘bid only’-situatie.

‘Bid only’-situatie

BNP Paribas geeft in haar rol van market maker onder normale omstandigheden een bied- en laatkoers af. Wanneer een specifieke Turbo de maximale toegestane hefboom heeft bereikt zal er alleen nog een biedkoers worden afgegeven. In een dergelijk geval kunt u producten die u reeds bezit wel verkopen maar niet meer kopen. ‘Bid only’-situatie en handel op CATS Als u in Turbo’s handelt via een bank of broker die u toegang verleent tot CATS, handelt u per definitie altijd met BNP Paribas als market maker. In een ‘bid only’-situatie kunt u uw positie sluiten tegen de dan actuele biedkoers van BNP Paribas. U kunt echter geen nieuwe posities openen noch bestaande posities vergroten.

‘Bid only’-situatie en handel op Euronext

Als u in Turbo’s en/of Boosters handelt via een bank of broker die u toegang verleent tot Euronext, kan het zo zijn dat u handelt met BNP Paribas als market maker maar het kan ook zo zijn dat u handelt met een andere belegger. Beleggers die een bestaande positie willen sluiten via Euronext en een order in het orderboek plaatsen met een limiet gelijk aan of lager dan de op dat moment actuele biedkoers van BNP Paribas als market maker, krijgen direct een uitvoering. Dat betekent dat het dus mogelijk is om uw lopende positie te sluiten in een 'bid only'-situatie .

Als u een verkooporder inlegt met een limiet hoger dan de biedkoers van BNP Paribas of een kooporder inlegt dan kan het zijn dat u handelt met een andere belegger die op dat moment een tegengestelde order in het orderboek van Euronext heeft ingelegd. In een 'bid only'-situatie hanteert Euronext een virtuele laatprijs. Dat is een theoretische laatprijs en in deze situatie kunnen er alleen transacties tot stand komen op en tussen deze twee prijzen. De virtuele laatkoers is afhankelijk van de actuele biedkoers van BNP Paribas als market maker. Zie tabel 2 onderaan deze paragraaf.

Op het moment dat er orders worden ingelegd door beleggers die ertoe zouden leiden dat er een transactie tot stand komt op een koers hoger dan de virtuele laatkoers, dan verhindert Euronext de daadwerkelijk uitvoering daarvan. Het orderboek wordt gedurende 30 seconden geblokkeerd alvorens er een nieuwe automatische poging door Euronext wordt ondernomen om tot een transactie te komen. Pas indien één van de beleggers in het boek zijn of haar order aanpast en / of indien de biedprijs van BNP Paribas verandert waardoor er weer op of binnen de biedkoers en virtuele laatkoers gehandeld kan worden, zal Euronext de transactie daadwerkelijk uitvoeren.

Aanvullende documentatie

Op de website van Euronext is er meer informatie beschikbaar zoals de relevante Trading Manual: https://www.euronext.com/en/regulation/euronext-regulated-markets en een toelichting op de 'bid only'-situatie via https://live.euronext.com/nl/euronext-knowledge-centre.

Risicowaarschuwing Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

1. Hefboom 30
Valutaparen bestaande uit twee van de volgende valuta: Amerikaanse dollar
Britse pond sterling
Canadese dollar
Euro
Japanse yen
Zwitserse frank
2. Hefboom 20
Indices FTSE 100
CAC40
DAX30
Dow Jones Industrial Average
S&P 500
NASDAQ
NASDAQ 100
Nikkei 225
ASX 200
Eurostoxx 50
Valuta Valutaparen bestaande uit één van de valuta genoemd onder punt 1. hierboven.
Edelmetalen Goud
3. Hefboom 10
Indices Alle indices niet genoemd onder punt 2. hierboven.
Grondstoffen Alle grondstoffen, met uitzondering van goud.
4. Hefboom 5
Aandelen Alle individuele aandelen.
Overige Al wat hierboven niet is genoemd.

Tabel 1. Overzicht van de maximale hefboom en bijhorende onderliggende waarden. Bron: AFM, Besluit beperkingen aan turbo’s, d.d. 30 juni 2021.

Biedkoers van BNP Paribas (bied) Virtuele laatkoers
Bied kleiner dan €0,10 Bied + €0,02
Bied vanaf €0,10 en tot €0,20 Bied + €0,04
Bied vanaf €0,20 en tot €0,75 Bied + €0,06
Bied vanaf €0,75 en tot €1,25 Bied + €0,08
Bied vanaf €1,25 en tot €2,00 Bied + €0,10
Bied vanaf €2,00 en tot €5,00 Bied + €0,14
Bied vanaf €5,00 en tot €10,00 Bied + €0,30
Bied vanaf €10,00 en tot €50,00 Bied + €1,50
Bied vanaf €50,00 en tot €100,00 Bied + €3,00
Bied groter of gelijk aan €100,00 Bied + €5,00

Tabel 2: overzicht van de virtuele laatkoers in een 'bid only'-situatie op Euronext en zoals vastgesteld door Euronext in ‘Appendix to Euronext Instructions 4-01 4-03 Trading Manuals’ (d.d. 14 juni 2021) als onderdeel van Trading Manual Notice n 4-01 (d.d. 5 juli 2021). Beide documenten zijn aan verandering onderhevig. Kijk op de website van Euronext voor de laatste versie (https://www.euronext.com/en/regulation/euronext-regulated-markets). Bron: Euronext 4 augustus 2021.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina