Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Met ingang van 1 oktober 2021 zullen er nieuwe regels van kracht zijn die de hefboom maximeren op vooraf vastgestelde niveaus op het moment dat u een positie aan wilt gaan. Lees hier meer informatie..

Navigatie

NASDAQ 100 Booster Long

Kopieer Isin
Bied (EUR)
*
50,101
Bied volume 10.000
Laat (EUR)
*
50,111
Laat volume 10.000
% dag
*
4,05 %
Stop loss-niveau (USD)
10.732,82
Fin. niv. 10.732,82
Onderliggende waarde (USD)
*
16.362,8
Actuele hefboom
*
2,91
Max. hefboom
20,00
Ratio
100
GapRisk 0,379
*
Bijgewerkt: 1 dec. 2021 @ 10:11:54.302
*
Bijgewerkt: 1 dec. 2021 @ 10:11:52.208

Productgrafiek

Chart overslaan

Definitieve voorwaarden samenvatting

Financieel overzicht

Essentiële Beleggersinformatiedocumentatie

Recente koersinformatie

  Actuele waarden Berekende waarden Verschil
Referentiekoers 16.362,800 - -
Financieringsniveau 10.732,82 -
Stop loss-niveau 10.732,82 -
Gap risk premie 0,379 -
Waarde belegging (EUR) 50,10 - -
Booster (EUR) 50,10 - -

Disclaimer
De koersen die getoond worden in de calculator zijn indicatief en geven geen actuele of toekomstige handelskoersen weer. De calculator gaat uit van een gelijkblijvend financieringskostenpercentage terwijl dit percentage in werkelijkheid doorlopend kan veranderen. De rendementen van producten met een onderliggende waarde die niet in euro noteert, kunnen worden beïnvloed door wisselkoerseffecten. De calculator houdt geen rekening met het verschil tussen bied- en laatprijzen (de spread), eventuele dividenden of dividendbelasting. De invloed van het periodiek doorrollen van futures wordt ook in de calculator buiten beschouwing gelaten. Ook door afrondingen kunnen getoonde waarden afwijken van de ontwikkelingen van waarden in de werkelijkheid.

Gap risk premie: deze calculator gaat uit van een gelijkblijvende Gap risk premie, deze kan echter in werkelijkheid elk moment veranderen en daardoor het rendement en de waarde van een positie negatief of positief beïnvloeden. De weergegeven “Gap risk premie” is berekend op basis van de biedprijs zoals die op enig moment op de website wordt getoond en kan verschillen van de werkelijke Gap risk premie.

BNP Paribas treedt niet op als uw juridisch of fiscaal adviseur, accountant of beleggingsadviseur en heeft op geen enkele wijze een fiduciaire verplichting tegenover u in verband met de calculator en/of in verband met eventuele transacties in door BNP Paribas uitgegeven producten of andere aanverwante transacties. U mag niet op BNP Paribas vertrouwen voor beleggingsadvies of aanbevelingen, ongeacht van welke aard. Hoewel de getoonde koersen zijn gebaseerd op betrouwbaar geachte informatie, wordt de juistheid of volledigheid hiervan niet gegarandeerd. BNP Paribas biedt geen garanties met betrekking tot de informatie verstrekt door de calculator en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van winstderving) die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de calculator door u of uw adviseurs of de hierin vervatte informatie. De ingevoerde koersgegevens zijn afkomstig van BNP Paribas en gelden strikt per de vermelde datum. De koersen getoond door de calculator zijn indicatief en uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Koersinformatie vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bedoelde ontvangers. Het is niet toegestaan om deze informatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden of te kopiëren voor enig doel zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BNP Paribas. Meer informatie is op verzoek verkrijgbaar bij BNP Paribas,; neem contact op via 0900-6275387, +31-20-5501150 of markets@bnpparibas.com

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Disclaimer met betrekking tot de getoonde koersen
De gepubliceerde bied- en laatkoersen voor producten op onze website zijn indicatieve bied- en laatkoersen van BNP Paribas. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele (bied- en laat-) koersen op Euronext Amsterdam en/of CATS. De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op deze website zijn niet bepalend bij het monitoren van het stop loss-niveau, de rendementsgrens of andere specifieke productbarrières. Daarnaast worden op deze website geen (bied- en laat-) koersen van andere partijen weergegeven. Raadpleeg voor actuele (bied- en laat-) koersen het orderboek van uw koersinformatie systeem, of neem contact op met uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen van vertraagde of onjuiste (koers) informatie op onze website.

* Slotkoers is het gemiddelde van de laatste bied- en laatkoers van BNP Paribas gedurende een dag.
** Gebaseerd op de hoogste dan wel laagste koers die gedurende de dag is gepubliceerd op deze website.
*** Dit zijn de actuele financieringskosten/-opbrengsten. Een positief percentage geeft aan dat u financieringskosten betaalt over het financieringsniveau, en bij een negatief getal ontvangt u financieringsopbrengsten. Beiden worden verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. Lees voor meer informatie de algemene brochure en het basisprospectus en definitieve voorwaarden of bel ons op 0900-MARKETS.
**** Berekend met behulp van een theoretisch model gebaseerd op de slotkoers van de vorige handelsdag. Het percentage wordt afgerond waardoor zelfs bij een waarde van 0,00 % er een kans is dat het stop-loss niveau wordt bereikt. Het percentage is uitsluitend indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gedurende de dag wordt het percentage niet bijgewerkt.

Uitgiftedatum
29 jul. 2020
Onderliggende valuta
USD
Product valuta
EUR
Onderliggende waarde type
Index
Stop loss reset datum
Dagelijks
Financierings- kosten/opbrengsten ***
3,09 %
% tot stop loss-niveau
34,41 %
Kans op bereiken stop loss-niveau in 1 dag ****
0,00 %
Euronext Amsterdam
08:00 - 18:30
CATS
08:00 - 22:00
Terug naar de bovenkant van de pagina