Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

KPN in de comeback?

Dinsdag 26 september 2023

  • 80% dekkingsgraad glasvezel in 2026
  • Investeringen nemen af na 2026 en de vrije kasstroom gaat omhoog
  • Dividendgroei van 3% tot 5% per jaar
  • Grip op kosten en pricing power
  • Beleggersdag op 7 november met nieuwe doelstellingen

KPN is een toonaangevende aanbieder van telecommunicatie en IT-diensten. De onderneming biedt zowel vaste als mobiele telefonie, breedbandinternet en televisiediensten aan particuliere en zakelijke klanten. Daarnaast levert KPN diverse IT-oplossingen gericht op netwerken, cloud en beveiliging.

Glasvezel

KPN domineert de Nederlandse glasvezelmarkt. Halverwege dit jaar waren 3,92 miljoen huishoudens bereikbaar via glasvezel door KPN. Dit betreft 53% van alle huishoudens. In 2026 moet dit percentage op 80% liggen. Klanten migreren hierdoor in toenemende mate van het koper netwerk naar glasvezel. KPN is ook al voorzichtig gestart met het afsluiten van het kopernetwerk.

Zoals blijkt uit onderstaande slide resulteert dit in een groei jaar op jaar van 11% in de service inkomsten uit glasvezel. De investeringen in het glasvezelnetwerk lopen dus nog 3 jaar door voor KPN. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat de totale investeringen voor de onderneming op €1,2 miljard liggen. Vanaf 2026 dalen de investeringen in glasvezel en schiet de vrije kasstroom wellicht omhoog met €300 miljoen vanwege een halvering van de investeringen in glasvezel.

Bron:

KPN

2023

KPN groeit

KPN leverde in 2022 voor het eerst in 10 jaar organische omzetgroei. In 2023 zet het deze tendens zich voort met een groei in de omzet van 1,8%. De oligopolistische marktstructuur maakt dat het een prettig klimaat is om te kunnen groeien. Geen prijzenoorlog.

Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE) steeg met 1,69% naar een gezonde 13,7%. Een duidelijke verbetering gedreven door operationele verbeteringen. De vrije kasstroom daalde met 13% naar €354 vanwege de fasering van investeringen. KPN investeerde in de eerste helft van 2023 dus extra in verhouding tot de eerste helft van 2022. In onderstaande slide een overzicht van de belangrijkste KPIs.

Bron:

KPN

2023

Verwachtingen

Voor het jaar verwacht KPN uit te komen op een operationele winst van €2,41 miljard. Een hele kleine stijging ten opzichte van 2022. De vrije kasstroom moet groeien van €862 in 2022 naar minimaal €870 miljoen in 2023. KPN wil een dividend uitkeren van €0,15 wat een toename betekent van 4,9% ten opzichte van een jaar eerder. Op de huidige koers levert dat een dividendrendement op van 4,7%. Bovenop het dividend koopt KPN aandelen in ter waarde van €300 miljoen. Circa 2,3% van alle aandelen kan KPN hiermee inkopen. De totale uitkering naar aandeelhouder komt hiermee uit op 7%.

KPN kan dit naar alle waarschijnlijk lang volhouden gezien de vrije kasstroomgeneratie van minimaal €870 miljoen die blijft groeien. Met een verlaging van de investeringen in zicht kan KPN gestaag verder groeien naar een vrije kasstroom van €1,2 miljard in de komende 4 a 5 jaar. Dat levert een gemiddelde groei op van 7% per jaar. Het dividend en de aandeleninkoop kan mooi in lijn meegroeien.

Risico’s

Risico’s voor KPN omvatten onder meer de competitieve marktomgeving, de beperkte internationale exposure en de reeds verzadigde telecommarkt in Nederland. Daarnaast heeft de telecommarkt te maken met strikte regulering vanuit de overheid.

Samenvattend

Na 10 jaar zit er weer wat groei in KPN. Niet al te spectaculair maar wel duurzaam gezien de structuur van de markt qua concurrentie. Dit maakt de groei in operationele winst een stuk makkelijker en legt de basis voor verdere groei in vrije kasstromen met als gevolg groei in dividend en aandeleninkoop. Uiteindelijk zullen de investeringen afnemen en dan nemen de beloningen voor aandeelhouders verder toe. Op 7 november zal KPN nieuwe doelstellingen presenteren tijdens haar beleggersdag. KPN lijkt bezig met een comeback.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien.

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op KPN

Gebruikte bronnen:

KPN Investor relations

DeAandeelhouder Premium

Google finance

Marketscreener

ABM financial news

Auteur: Albert Jellema

Albert bezit geen positie in KPN

Disclaimer DeAandeelhouder

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina