Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Fundamentele Analyses DeAandeelhouder

DeAandeelhouder is een partner van BNP Paribas en verzorgt om de week een fundamentele analyse van een Nederlands aandeel. Lees hier de laatste bijdrage en eerdere publicaties.

Basic-Fit: Ambitieuze groeiplannen

Dinsdag 28 maart 2023

Het aandeel Basic-Fit behoort dit jaar tot de grootste stijgers op de Nederlandse beurs. Na een lastige periode vanwege de corona pandemie in 2020 en 2021 lijkt Basic-Fit weer helemaal terug.

Vorige week maandag publiceerde de onderneming haar jaarcijfers over 2022. De sportschoolketen zag de omzet stijgen met 133% naar EUR 795 miljoen. Het aantal lidmaatschappen nam met 51% toe van 2,22 miljoen in 2021 naar 3,35 miljoen stuks in 2022.

Basic-Fit opende in 12 maanden tijd 185 nieuwe clubs en exploiteerde eind december 1200 sportclubs. Met name in Frankrijk werden veel nieuwe clubs geopend, maar ook in Spanje steeg het aantal sportclubs aanzienlijk. Inmiddels is Basic-Fit ook begonnen met het betreden van de Duitse markt:

Bron:

Albert Jellema

2023

Outlook 2023

Basic-Fit blijft volledig inzetten op verdere groei en laat weten dat het minstens 200 nieuwe clubs wil gaan openen in 2023. Dit jaar werden reeds 64 nieuwe clubs geopend.

De onderneming spreekt vol vertrouwen over de ledengroei sinds begin dit jaar en blijft zelfverzekerd over de haalbaarheid van haar groeiplannen. De omzet moet dit jaar stijgen naar minstens EUR 1 miljard.

Eerder heeft de sportschoolketen haar lidmaatschapsstructuur aangepast en introduceerde het een zogeheten Premium lidmaatschap. Basic-Fit laat weten dat inmiddels 34% van de lidmaatschappen een Premium lidmaatschap betreft. De onderneming verwacht dat dit percentage in 2023 zal oplopen naar 40-45% waardoor de omzet per klant gestaag zal blijven toenemen.

Voldoende liquiditeit?

Men kan zich afvragen of Basic-Fit over voldoende liquiditeit beschikt om de groeiplannen te realiseren. Om nieuwe clubs te openen en bestaande clubs te onderhouden heeft Basic-Fit geld nodig.

Eind 2022 beschikte Basic-Fit over EUR 143 miljoen aan beschikbare liquiditeit waarvan EUR 44 miljoen aan geldmiddelen.

De nettoschuld exclusief lease verplichtingen noteerde eind 2022 op EUR 694 miljoen. Inclusief lease verplichtingen noteerde de nettoschuld op EUR 2,18 miljard.

De financiële hefboomratio (netto schuld/ebitda) noteerde eind 2022 op 2,9 en blijft voorlopig onder de 3,5 wat de maximumgrens is zoals afgesproken met kredietverstrekkers.

Gaat het bedrijfsresultaat en het schuldniveau van Basic-Fit zich dit jaar dusdanig ontwikkelen dat Basic-Fit haar groeiplannen kan verwezenlijken zonder dat er een grotere financiële buffer nodig is?

De onderneming zelf geeft aan flexibel te blijven en het tempo van de groeiplannen indien nodig bij te stellen. In de tweede helft van 2023 verwacht de onderneming cash flow positief te opereren. Wanneer precies ligt aan het aantal nieuwe leden en het aantal openingen van nieuwe clubs.

Het valt niet uit te sluiten dat Basic-Fit een grotere financiële buffer nodig zal achten. Mocht de onderneming daartoe besluiten dan kan dat bijvoorbeeld door een converteerbare obligatie uit te geven of middels een aandelenemissie.

Klik op onderstaande button om de BNP Turbo etalage te openen en de prospectus te kunnen inzien

Bekijk de BNP Paribas Turbo’s & Boosters op Basic-Fit

Gebruikte bronnen:

Basic-Fit Investor relations

DeAandeelhouder Premium

Google Finance – Graph

Auteurs: Jordy Beuving en Albert Jellema

Jordy en Albert bezitten geen aandelen Basic-Fit.

Disclaimer

Je dient de informatie in dit artikel niet te beschouwen als professioneel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

Je bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die je neemt met betrekking tot jouw beleggingen. Indien iemand besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan koersverlies tot gevolg hebben.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina